Capitolul 7

Israél, poporul ales

1 Când Domnul Dumnezeul tău te va duce în ţara spre care mergi ca s-o iei în stăpânire şi va alunga dinaintea ta popoare multe: pe hetéi, pe ghergheséi, pe amoréi, pe canaaneéni, pe ferezéi, pe hevéi şi pe iebuséi – şapte popoare mai mari şi mai puternice decât tine –, 2 când Domnul Dumnezeul tău îi va pune înaintea ta, să-i loveşti şi să-i nimiceşti, să nu faci alianţă cu ei şi să nu ai milă de ei! 3 Să nu închei căsătorii cu ei: pe fiica ta să nu o dai fiului său şi pe fiica lui să nu o iei pentru fiul tău! 4 Căci i-ar abate pe fiii tăi de la mine şi ar sluji altor dumnezei. Domnul s-ar aprinde de mânie împotriva ta şi te-ar nimici degrabă. 5 Ci aşa să faceţi cu ei: să le dărâmaţi altarele, să le distrugeţi stelele, să le doborâţi stâlpii şi să ardeţi în foc idolii lor! 6 Căci tu eşti un popor sfânt pentru Domnul Dumnezeul tău. Domnul Dumnezeul tău te-a ales ca să fii pentru el un popor ca parte [a lui] dintre toate popoarele de pe faţa pământului.

Alegerea și preferința divină

7 Nu pentru că aţi fi mai numeroşi decât toate popoarele v-a iubit Domnul pe voi şi v-a ales – voi sunteţi cel mai mic dintre toate popoarele –, 8 ci pentru că Domnul vă iubeşte şi a ţinut jurământul pe care l-a jurat părinţilor voştri; [de aceea] Domnul v-a scos cu mână puternică, v-a răscumpărat din casa sclaviei şi din mâna lui Faraón, regele Egiptului. 9 Să ştii că Domnul Dumnezeul tău, el este Dumnezeu: este un Dumnezeu fidel, care îşi ţine alianţa şi îndurarea faţă de cei care îl iubesc şi păzesc poruncile lui până la a mia generaţie. 10 Dar răsplăteşte fiecăruia dintre cei care îl urăsc spre a-i pierde şi nu întârzie să răsplătească fiecăruia dintre cei care îl urăsc. 11 Păzeşte poruncile, hotărârile şi judecăţile pe care ţi le poruncesc eu astăzi ca să le împlineşti!

12 Dacă veţi asculta aceste judecăţi, dacă le veţi păzi şi le veţi împlini, Domnul Dumnezeul tău va păstra pentru tine alianţa şi îndurarea pe care a jurat-o părinţilor tăi. 13 El te va iubi, te va binecuvânta şi va face să te înmulţeşti; va binecuvânta rodul trupului tău şi rodul pământului tău: grâul tău, mustul şi uleiul tău, fătul vitelor tale şi al oilor turmei tale pe pământul pe care a jurat părinţilor tăi că ţi-l va da. 14 Vei fi binecuvântat mai mult decât toate popoarele şi la tine nu va fi sterilă nici parte bărbătească, nici parte femeiască, nici între animalele tale. 15 Domnul va îndepărta de tine orice neputinţă şi niciuna din bolile groaznice ale egipténilor pe care le ştii nu le va trimite împotriva ta, ci le va da tuturor celor care te urăsc.

16 Să nimiceşti toate popoarele pe care ţi le dă Domnul Dumnezeul tău; ochiul tău să nu aibă milă de ele şi să nu slujeşti dumnezeilor lor, căci sunt o capcană pentru tine!

Puterea lui Dumnezeu

17 Dacă vei zice în inima ta: «Popoarele acestea sunt mai mari decât mine: cum voi putea să le izgonesc?»! 18 Să nu te temi de ele! Adu-ţi aminte ce i-a făcut Domnul Dumnezeul tău lui Faraón şi întregului Egipt, 19 de marile încercări pe care le-au văzut ochii tăi, de semnele şi minunile, de mâna puternică şi braţul întins cu care te-a scos Domnul Dumnezeul tău! Aşa va face Domnul Dumnezeul tău tuturor popoarelor de care te temi. 20 Chiar şi viespi va trimite Domnul Dumnezeul tău împotriva lor până ce îi va nimici pe cei care ar scăpa şi s-ar ascunde de tine.

21 Să nu te înspăimânţi de ei, căci Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău, Dumnezeu mare şi înfricoşător! 22 Domnul Dumnezeul tău va alunga aceste popoare din faţa ta încetul cu încetul; nu le vei putea nimici repede, ca să nu se înmulţească fiarele câmpului împotriva ta. 23 Domnul Dumnezeul tău le pune în faţa ta; va aduce groază mare până vor fi nimicite. 24 Îi va pune pe regii lor în mâna ta şi le vei şterge numele de sub ceruri; nimeni nu va mai sta împotriva ta până îi vei nimici.

25 Idolii dumnezeilor lor să-i ardeţi în foc; să nu pofteşti argintul şi aurul de pe ei ca să le iei pentru tine, ca să nu cazi în cursă din cauza lor, întrucât ele sunt un lucru abominábil înaintea Domnului Dumnezeului tău! 26 Să nu aduci niciun lucru abominábil în casa ta, ca să nu devii blestemat ca şi el; să-l dispreţuieşti şi să fie abominábil pentru tine, căci este un lucru blestemat!