Prolog și Capitolul 1

Visul lui Mardohéu şi loialitatea lui

1a În anul al doilea al regelui Artaxérxes cel Mare, în prima [zi] a [lunii] Nisán, a avut un vis Mardohéu, [fiul] lui Iaír, [fiul] lui Şiméi, [fiul] lui Chiş, din tribul lui Beniamín. 1b Era un iudeu care locuia în cetatea Súsa, om de seamă, care slujea la curtea regelui. 1c Era dintre captivii pe care îi deportase Nabucodonosór, regele Babilónului, din Ierusalím odată cu Iehonía, regele din Iúda.

1d Iar visul era acesta: se făcea că erau strigăte, zgomot, tunete şi cutremur, tulburare pe pământ. 1e Şi, iată, doi balauri mari s-au ridicat să vină să lupte unul cu celălalt scoţând un strigăt puternic! 1f La strigătul lor, toate popoarele s-au ridicat să lupte împotriva poporului celor drepţi. 1g Iată, zi de întuneric şi de beznă, oprimare şi strâmtorare, chin şi tulburare mare erau pe pământ! 1h S-a tulburat tot poporul cel drept şi s-a temut de toate aceste rele. S-a ridicat ca să lupte strigând către Domnul.1i La strigătul lor, s-a făcut ca dintr-un izvor mic un fluviu mare. Şi era multă apă. 1k [S-a făcut lumină] şi s-a ridicat soarele, iar cei umili i-au devorat pe cei puternici.

1l Trezindu-ze, Mardohéu, care avusese acest vis şi văzuse ceea ce Dumnezeu voia să facă, păstra în inimă şi voia să îl înţeleagă în orice fel până la venirea nopţii.

Complot împotriva regelui

1m Mardohéu a stat liniştit la curte împreună cu Gabatá şi Tára, cei doi eunuci ai regelui care păzeau curtea. 1n El a auzit planurile şi le-a cercetat cu grijă; a aflat că se pregăteau să pună mâinile pe Artaxérxes, regele, şi i-a făcut cunoscut regelui despre aceste lucruri. 1o Regele i-a cercetat pe amândoi şi, după ce au mărturisit, au fost duşi [să fie pedepsiţi]. 1p Regele a scris aceste lucruri spre amintire; a scris şi Mardohéu despre aceste evenimente. 1r Regele i-a poruncit lui Mardohéu să-i slujească la curte şi i-a dat daruri pentru aceste lucruri. 1s Dar Amán Bugáios, [fiul] lui Amadátes, era puternic înaintea regelui. El căuta să le facă rău lui Mardohéu şi poporului său pentru cei doi eunuci ai regelui.

CAPITOLUL 1

Estéra ia locul reginei Vásti

1 Era în zilele lui Artaxérxes, adică Artaxérxes care a domnit din India până în Etiópia peste o sută douăzeci şi şapte de provincii. 2 În acele zile, când regele Artaxérxes stătea pe tronul domniei sale din fortăreaţa Súsa, 3 în al treilea an al domniei lui, a dat un ospăţ tuturor căpeteniilor şi slujitorilor lui. Cei viteji ai Pérsiei şi ai Médiei, nobilii şi căpeteniile provinciilor erau înaintea lui. 4 El le-a arătat bogăţia glorioasă a domniei sale şi faima strălucitoare a măreţiei lui timp de multe zile: o sută optzeci [de zile].

5 Când s-au terminat acele zile, regele a dat un ospăţ pentru întregul popor care se afla în fortăreaţa Súsa, de la cel mare la cel mic, timp de şapte zile în curtea grădinii de la palatul regelui. 6 [Draperii] albe, albastre şi violete erau legate cu corzi de in şi de purpură [prinse] prin verigi de argint şi de coloane de marmură. Erau paturi de aur şi de argint pe un paviment de marmură rară, albă, roşie şi neagră. 7 Se bea din vase de aur, fiecare diferit de celălalt. Era vin regesc din belşug, după cum îi dădea mâna regelui. 8 Băutura era după dorinţă, nimeni nu era obligat, căci aşa stabilise regele tuturor celor mari din casa lui, ca să facă după dorinţa fiecăruia.

Neascultarea şi repudierea reginei

9 Regina Vásti a dat şi ea un ospăţ femeilor din casa regală a regelui Artaxérxes. 10 În ziua a şaptea, când inima regelui era veselă de vin, [acesta] le-a zis lui Mehumán, Biztá, Harbóna, Bigtá, Abagtá, Zetár şi Carcás, cei şapte eunuci care slujeau înaintea regelui Artaxérxes, 11 să o aducă în faţa lui pe regina Vásti cu coroana regală, ca să arate popoarelor şi căpeteniilor frumuseţea ei, căci era frumoasă la chip. 12 Dar regina Vásti a refuzat să vină, [împotrivindu-se] cuvântului regelui [dat] prin eunuci. Regele s-a supărat foarte tare şi s-a aprins de mânie. 13 Atunci, regele a vorbit cu înţelepţii care cunoşteau timpurile (căci aşa [se rezolvau] problemele regelui: înaintea tuturor celor care cunoşteau decretele şi dreptul – 14 apropiaţii [regelui] erau: Carşená, Şetár, Admáta, Tarşíş, Méres, Marsená, Memucán, cele şapte căpetenii ale Pérsiei şi Médiei, care vedeau faţa regelui şi care aveau primul [loc] în împărăţia lui): 15 „După lege, ce trebuie să i se facă reginei Vásti pentru că nu a împlinit cuvântul regelui Artaxérxes [transmis ei] prin eunuci?”. 16 Memucán a răspuns înaintea regelui şi a căpeteniilor: „Nu numai faţă de rege s-a purtat rău regina Vásti, ci şi faţă de toate căpeteniile şi faţă de toate popoarele care sunt în toate provinciile regelui Artaxérxes. 17 Căci fapta reginei va ajunge la toate femeile şi îi vor dispreţui pe soţii lor în ochii lor când vor zice: «Regele Artaxérxes a spus să vină regina Vásti, iar ea nu a venit». 18 Astăzi vor spune prinţesele Pérsiei şi Médiei care vor auzi de fapta reginei tuturor căpeteniilor regelui. Şi va fi dispreţ şi mânie. 19 Dacă i se pare bun regelui, să iasă de la el un decret regesc şi să fie scris în legile Pérsiei şi Médiei şi să nu se treacă [peste el]: să nu mai vină regina Vásti înaintea regelui Artaxérxes şi regele să dea [demnitatea] ei de regină alteia mai bună decât ea! 20 Când decizia pe care a luat-o regele se va auzi în împărăţia sa – căci ea este mare – toate femeile vor da preţuire soţilor lor, de la mare la mic”.

21 Lucrul acesta a fost plăcut în ochii regelui şi regele a făcut după cuvântul lui Memucán. 22 A trimis scrisori în toate provinciile regelui, în fiecare provincie după scrierea ei, şi la fiecare popor, ca fiecare bărbat să fie stăpân în casa lui şi să vorbească limba poporului său.