Capitolul 26

Sanctuarul şi accesoriile sale

1 Cortul să-l faci din zece perdele de in răsucit violet, roşu şi stacojiu; să faci heruvimi lucraţi cu măiestrie! 2 Lungimea unei perdele să fie de douăzeci şi opt de cóţi, iar lăţimea unei perdele să fie de patru cóţi: o singură măsură pentru toate perdelele. 3 Cinci perdele să fie prinse împreună, iar celelalte cinci perdele să fie prinse împreună! 4 Să faci baiere din purpură violetă primei perdele la marginea cu care se uneşte, tot aşa să faci la marginea perdelei cu care se sfârşeşte a doua împreunare! 5 La prima perdea să faci cincizeci de baiere şi cincizeci de baiere, la marginea celei de-a doua perdele! Baierele să corespundă unele cu altele! 6 Să faci cincizeci de copci de aur şi să uneşti perdelele una cu alta cu copcile şi va fi o singură locuinţă!

7 Să faci nişte perdele din păr de capră ca să slujească drept acoperiş peste cort; să faci unsprezece perdele! 8 Lungimea fiecărei perdele să fie de treizeci de cóţi şi lăţimea fiecărei perdele să fie de patru cóţi; toate cele unsprezece perdele să aibă aceeaşi măsură! 9 Să uneşti cinci perdele la un loc şi celelalte şase perdele la un loc! A şasea perdea s-o îndoi în faţa acoperişului! 10 Să faci cincizeci de baiere la marginea perdelei cu care se sfârşeşte prima împreunare şi cincizeci de baiere la marginea perdelei cu care se sfârşeşte a doua împreunare! 11 Să faci cincizeci de copci de bronz şi să introduci copcile în baiere! Să uneşti acoperişul şi va fi unul [întreg]!

12 Ceea ce atârnă din perdelele acoperişului, acea parte să atârne pe partea din spate a cortului; 13 iar ceea ce trece din lungimea celorlalte perdele ale acoperişului să cadă câte un cot deoparte şi un cot de cealaltă parte, peste cele două laturi ale cortului, ca să-l acopere!

14 Să faci o învelitoare pentru acoperiş din piei de berbec vopsite în roşu şi o învelitoare din piei de viţel de mare deasupra ei!

Armătura cortului

15 Să faci nişte stâlpi pentru cort din lemn de salcâm, fixaţi în picioare! 16 Lungimea stâlpului să fie de zece cóţi şi lăţimea fiecărui stâlp să fie de un cot şi jumătate! 17 Fiecare stâlp să aibă două cepuri, unul în dreptul celuilalt; aşa să faci la toţi stâlpii cortului! 18 Să faci douăzeci de stâlpi pentru cort, pentru latura de la sud! 19 Să faci patruzeci de picioare de argint sub cei douăzeci de stâlpi: două picioare sub un stâlp, pentru cele două cepuri ale sale, şi două picioare sub alt stâlp, pentru cele două cepuri ale sale! 20 Să faci douăzeci de stâlpi pentru a doua latură a cortului, cea de la nord, 21 şi patruzeci de picioare de argint pentru ei: câte două picioare pentru fiecare stâlp! 22 Pentru partea din spate a cortului, spre apus, să faci şase stâlpi! 23 Să faci doi stâlpi pentru cele două unghiuri din partea din spate a cortului! 24 Să fie uniţi la un loc, începând de jos, şi bine legaţi în partea de sus cu un cerc; astfel să fie amândoi [stâlpii] la cele două unghiuri! 25 Să fie opt stâlpi şi pentru ei şaisprezece picioare de argint: câte două picioare pentru fiecare stâlp!

26 Să faci cinci bârne din lemn de salcâm pentru stâlpii dintr-o parte a cortului 27 şi cinci bârne pentru stâlpii din cealaltă parte a cortului şi cinci bârne pentru stâlpii din partea din spate a cortului, spre vest! 28 Bârna centrală, de la mijlocul stâlpilor, să treacă de la un capăt la altul! 29 Să acoperi stâlpii cu aur şi verigile lor, prin care trec bârnele, să le faci din aur şi să acoperi bârnele cu aur! 30 Să ridici cortul după modelul ce ţi s-a arătat pe munte!

Perdeaua

31 Să faci apoi o perdea din purpură violetă, roşie şi stacojie şi din in răsucit; să fie lucrată cu măiestrie, cu heruvimi! 32 Să o pui pe patru coloane de salcâm acoperite cu aur, cu cârlige de aur pe patru picioare de argint! 33 Să prinzi perdeaua de copci şi să duci acolo, în spatele perdelei, arca mărturiei: perdeaua să fie despărţitură între Sfânta şi Sfânta Sfintelor! 34 Să pui capacul ispăşirii pe arca mărturiei în Sfânta Sfintelor! 35 Să pui masa dincoace de perdea şi candelabrul în faţa mesei, în partea dinspre sud a cortului; iar masa să o pui înspre partea de nord! 36 Să faci o perdea la intrarea cortului din purpură violetă, roşie şi stacojie şi din in răsucit: lucrare brodată! 37 Să faci pentru perdea cinci coloane de salcâm şi să le acoperi cu aur şi cârligele lor de aur; să torni pentru ele cinci picioare de bronz!