Capitolul 28

Veşmintele preoţilor

1 Să se apropie de tine fratele tău, Áaron, şi fiii săi dintre fiii lui Israél ca să-mi fie preoţi: Áaron şi fiii lui: Nadáb, Abíhu, Eleazár şi Itamár! 2 Să-i faci lui Áaron, fratele tău, haine sfinte, spre glorie şi măreție! 3 Să le vorbeşti tuturor celor cu inima înţeleaptă, care sunt plini de duhul înţelepciunii! Ei să facă hainele lui Áaron ca să fie sfinţit şi să-mi fie preot! 4 Iată veşmintele pe care să le facă: un pieptar, un efod, o mantie, o tunică brodată, o mitră şi un brâu. Să facă veşminte sfinte fratelui tău, Áaron, şi fiilor săi ca să-mi fie preoţi! 5 Să întrebuinţeze aur, purpură violetă, roşie şi stacojie şi in!

Efodul

6 Efodul să-l facă din aur, din purpură violetă, roşie şi stacojie şi din in răsucit, lucrat cu măiestrie! 7 Să aibă două bretele unite cu el; la cele două capete ale lui, să fie legat de ele! 8 Brâul efodului, care este peste el, să fie făcut ca el: să fie din aur, din purpură violetă, roşie şi stacojie şi din in răsucit! 9 Să iei două pietre de onix şi să gravezi pe ele numele fiilor lui Israél: 10 şase din numele lor pe o piatră şi celelalte şase nume rămase pe a doua piatră, după ordinea naşterii lor. 11 Pe cele două pietre să gravezi numele fiilor lui Israél, asemenea lucrării unui gravor în piatră care face sigilii; să le încastrezi în ferecături de aur! 12 Să pui cele două pietre pe bretelele efodului ca pietre de amintire pentru fiii lui Israél! Áaron va purta numele lor în faţa Domnului pe cele două bretele, ca aducere aminte. 13 Să faci ferecături de aur! 14 Să faci două lănţişoare de aur curat împletite ca sfoara; să pui lănţişoarele împletite la ferecături!

Pieptarul

15 Să faci pieptarul judecăţii lucrat cu măiestrie, să-l faci cum este lucrat efodul: să-l faci din aur, din purpură violetă, roşie şi stacojie şi din in răsucit! 16 Să fie în formă pătrată şi îndoit; lungimea lui să fie de o palmă şi lăţimea de o palmă! 17 Să pui în el pietre înşirate pe patru rânduri: pe primul rând, un sardonix, un topaz şi un smarald! Acesta este rândul întâi; 18 pe al doilea rând, un rubin, un safir şi un diamant; 19 pe al treilea rând, un opal, un agat şi un ametist; 20 pe al patrulea rând, un crisolit, un onix şi un iaspis: să fie montate în ferecătura lor de aur! 21 Pietrele să corespundă numelor fiilor lui Israél! Să fie douăsprezece, după numele lor, săpate ca un sigiliu, fiecare cu numele fiecăruia dintre cele douăsprezece triburi! 22 Să faci pe pieptar lănţişoare împletite ca sfoara, din aur curat! 23 Să faci pentru pieptar două verigi de aur şi să pui cele două verigi de aur la cele două capete ale pieptarului! 24 Să introduci cele două lănţişoare de aur în cele două inele de la capetele pieptarului! 25 Să pui cele două capete ale celor două lănţişoare la cele două ferecături! Să le pui la bretelele efodului, în partea lui din faţă! 26 Să faci două verigi de aur şi să le pui la cele două capete ale pieptarului, pe marginea din interior, care este îndreptată spre efod! 27 Să faci două verigi de aur şi să le pui la cele două bretele ale efodului în partea de jos înaintea lui, la locul lor de legătură deasupra brâului efodului! 28 Să se lege pieptarul cu verigile sale de verigile efodului cu un şnur de purpură violetă, ca să fie deasupra brâului efodului, ca să nu se desfacă pieptarul de efod! 29 Va purta Áaron numele fiilor lui Israél pe pieptarul judecăţii, pe inima lui, atunci când va intra în sanctuar ca să le amintească în faţa Domnului totdeauna. 30 Să pui în pieptarul judecăţii Urím şi Tummím şi să fie pe inima lui Áaron când va intra înaintea Domnului! Áaron va purta totdeauna pe inima lui judecata fiilor lui Israél în faţa Domnului.

Mantia

31 Să faci mantia de sub efod dintr-o bucată, din purpură violetă! 32 Să fie deschizătura pentru cap în mijlocul ei! Deschizătura să fie ţesută de jur împrejur ca deschizătura unei platoşe, ca să nu se rupă! 33 Să faci pe marginea ei rodii de purpură violetă, roşie şi stacojie: de jur împrejur [să le faci] pe marginea ei! Şi clopoţei de aur printre ele, de jur împrejur: 34 câte un clopoţel de aur şi o rodie pe marginea mantiei, de jur împrejur. 35 Áaron se va îmbrăca cu ea ca să facă slujba; când va intra în sanctuar înaintea Domnului şi când va ieşi din el, se va auzi sunetul clopoţeilor şi nu va muri.

Semnul consacrării

36 Să faci o plăcuţă de aur curat şi să gravezi pe ea cum se gravează pe o pecete: „Consacrat Domnului”! 37 Să o pui pe un şnur de purpură violetă ca să fie pe mitră; să fie în partea din faţă a mitrei! 38 Ea să fie pe fruntea lui Áaron şi Áaron va purta vinovăţia împotriva celor sfinte pe care le-au sfinţit fiii lui Israél ori de câte ori au adus darurile lor sfinte. Ea va fi pe fruntea lui totdeauna ca să afle bunăvoinţă pentru ei înaintea Domnului. 39 Să faci tunica din in şi să faci mitra din in; brâul să-l faci din in, lucrătură brodată!

Veşmintele preoţilor

40 Pentru fiii lui Áaron să faci tunici, să le faci brâie şi să le faci turbane, spre glorie și măreție! 41 Să îmbraci cu ele pe Áaron, fratele tău, şi pe fiii lui împreună cu el! Să-i ungi, să-i învesteşti şi să-i sfinţeşti ca să-mi fie preoţi! 42 Să le faci pantaloni de in ca să le acopere goliciunea trupului: să fie de la coapse până la glezne! 43 Îi vor purta Áaron şi fiii lui când vor intra în cortul întâlnirii sau când se vor apropia de altar ca să slujească în sanctuar; astfel, ei nu se vor face vinovaţi şi nu vor muri. Este o lege veşnică pentru [Áaron ] şi pentru urmaşii lui după el.