Capitolul 31

Meşterii sanctuarului

1 Domnul i-a vorbit lui Moise: 2 ,,Vezi că l-am ales pe Beţaleél, fiul lui Urí, fiul lui Hur, din tribul lui Iúda. 3 L-am umplut cu duhul lui Dumnezeu, i-am dat înţelepciune, pricepere şi ştiinţă pentru tot felul de lucrări, 4 să facă proiecte şi să le realizeze în aur, în argint şi în bronz, 5 să cioplească piatra pentru a o încastra şi să sculpteze în lemn ca să facă tot felul de lucrări! 6 Şi iată că i-am dat tovarăş pe Oholiáb, fiul lui Ahisamác, din tribul lui Dan. Am pus înţelepciune în mintea tuturor celor înţelepţi cu inima, ca să facă tot ce ţi-am poruncit: 7 cortul întâlnirii, arca mărturiei, capacul ispăşirii care este deasupra ei şi toate instrumentele cortului; 8 masa cu instrumentele ei, candelabrul [de aur] curat cu toate instrumentele lui, altarul tămâierii; 9 altarul arderilor de tot cu toate instrumentele lui, baia [de bronz] şi suportul ei; 10 veşmintele ornamentale, veşmintele sfinte pentru preotul Áaron, veşmintele pentru fiii lui preoţi; 11 untdelemnul pentru ungere şi tămâia mirositoare pentru sanctuar. Aşa cum ţi-am poruncit, aşa să facă!”.

Odihna sabátului

12 Domnul i-a vorbit lui Moise: 13 ,,Vorbeşte-le fiilor lui Israél şi spune-le: «Să ţineţi sabáturile mele, pentru că sunt semne între mine şi voi, din generaţie în generaţie, ca să se ştie că eu sunt Domnul care vă sfinţeşte! 14 Să ţineţi sabátul, căci este sfânt pentru voi! Oricine îl va profana va muri cu siguranţă, deoarece oricine va face o lucrare în timpul lui va fi nimicit din mijlocul poporului său! 15 Să lucrezi şase zile; dar a şaptea este sabátul, ziua de odihnă consacrată Domnului! Cine va face vreo lucrare în ziua sabátului va fi pedepsit cu moartea. 16 Fiii lui Israél să păzească sabátul şi să-l sărbătorească din generaţie în generaţie ca alianță veşnică! 17 Acesta va fi între mine şi fiii lui Israél un semn veşnic; căci în şase zile a făcut Domnul cerurile şi pământul, iar în ziua a şaptea a încetat şi s-a odihnit»”.

18 Când a terminat Domnul de vorbit cu Moise pe muntele Sínai, i-a dat două table ale mărturiei, table de piatră, scrise cu degetul lui Dumnezeu.