Capitolul 36

1 Beţaleél, Oholiáb şi toţi cei înţelepţi cu inima, în care a pus Domnul înţelepciune şi pricepere ca să ştie să facă lucrările slujirii pentru sanctuar, au făcut totul după cum poruncise Domnul.

Terminarea adunării materialelor

2 Moise i-a chemat pe Beţaleél, Oholiáb şi pe toţi cei înţelepţi cu inima cărora le dăduse Domnul înţelepciune, toţi cei cu tragere de inimă, să se apropie de lucrarea aceasta ca să o facă. 3 Ei au luat de la Moise toate darurile pe care le aduseseră fiii lui Israél ca să facă lucrarea slujirii de la sanctuar. Iar ei au continuat să aducă daruri în fiecare dimineaţă. 4 Atunci toţi cei înţelepţi care lucrau la diferite lucrări la sanctuar, fiecare de la lucrarea pe care o făcea, au venit 5 şi i-au spus lui Moise: ,,Poporul aduce mult mai mult decât trebuie pentru facerea lucrărilor pe care a poruncit Domnul să le facem”. 6 Moise a dat porunca să se spună în tabără ca nimeni, nici bărbat, nici femeie, să nu mai aducă daruri pentru sanctuar. Iar poporul a încetat să mai aducă. 7 Materialele erau de ajuns pentru toate lucrările de făcut, ba mai şi rămâneau.

Cortul

8 Toţi cei înţelepţi cu inima, în timp ce făceau lucrarea la sanctuar, au făcut zece perdele de in răsucit violet, roşu şi stacojiu; au făcut heruvimi lucraţi cu măiestrie. 9 Lungimea unei perdele era de douăzeci şi opt de cóţi, iar lăţimea unei perdele era de patru cóţi: o singură măsură pentru toate perdelele. 10 Cinci perdele au fost prinse împreună, iar celelalte cinci au fost prinse împreună. 11 Au făcut baiere din purpură violetă primei perdele la marginea cu care se uneşte; tot aşa au făcut la marginea perdelei cu care se sfârşeşte a doua împreunare. 12 La prima perdea au făcut cincizeci de baiere şi cincizeci de baiere la marginea celei de-a doua împreunări de perdele: baierele corespundeau unele cu altele. 13 Au făcut cincizeci de copci de aur şi au unit perdelele una cu alta şi a fost o singură locuinţă. 14 Au făcut nişte perdele din păr de capră ca să slujească drept acoperiş peste cort; au făcut unsprezece perdele. 15 Lungimea primei perdele era de treizeci de cóţi şi lăţimea fiecărei perdele era de patru cóţi: cele unsprezece perdele aveau aceeaşi măsură. 16 Au unit cinci perdele la un loc şi celelalte şase la un loc. 17 Au făcut cincizeci de baiere la marginea perdelei cu care se sfârşeşte o împreunare de perdele şi cincizeci de baiere la marginea perdelei cu care se sfârşeşte a doua împreunare. 18 Au făcut cincizeci de copci de bronz ca să unească acoperişul şi a fost unul [întreg]. 19 Au făcut o învelitoare pentru acoperiş din piei de berbec vopsite în roşu şi o învelitoare din piei de viţel de mare deasupra ei.

20 Au făcut nişte stâlpi pentru cort din lemn de salcâm, fixaţi în picioare. 21 Lungimea stâlpului era de zece cóţi şi lăţimea fiecărui stâlp era de un cot şi jumătate. 22 Fiecare stâlp avea două cepuri, unul în dreptul celuilalt; aşa au făcut la toţi stâlpii cortului. 23 Au făcut douăzeci de stâlpi pentru cort, pentru latura de la sud. 24 Au pus patruzeci de picioare de argint sub cei douăzeci de stâlpi: două picioare sub un stâlp pentru cele două cepuri ale sale şi două picioare pentru alt stâlp pentru cele două cepuri ale sale. 25 Au făcut douăzeci de stâlpi pentru a doua latură a cortului, cea de la nord, 26 şi patruzeci de picioare de argint pentru ei: câte două picioare sub fiecare stâlp. 27 Pentru partea din spate a cortului, spre vest, au făcut şase stâlpi. 28 Au făcut doi stâlpi pentru cele două unghiuri din partea din spate a cortului; 29 au fost uniţi la un loc, începând de jos, şi bine legaţi în partea de sus cu un cerc; astfel au fost amândoi [stâlpii] la cele două unghiuri. 30 Erau opt stâlpi şi pentru ei şaisprezece picioare de argint: câte două picioare sub fiecare stâlp. 31 Au făcut cinci bârne din lemn de salcâm pentru stâlpii dintr-o parte a cortului 32 şi cinci bârne pentru stâlpii din cealaltă parte a cortului şi cinci bârne pentru stâlpii din partea din spate a cortului, spre vest; 33 bârna centrală, de la mijlocul stâlpilor, trecea de la un capăt la altul. 34 Au acoperit stâlpii cu aur şi verigile lor prin care trec bârnele le-au făcut din aur şi au acoperit bârnele cu aur.

Perdeaua

35 Au făcut perdeaua din purpură violetă, roşie şi stacojie şi din in răsucit; a fost lucrată cu măiestrie, cu heruvimi. 36 Au făcut pentru ea patru coloane de salcâm şi le-au acoperit cu aur şi cârligele lor de aur; au turnat pentru ele patru picioare de argint. 37 Au făcut o perdea la intrarea cortului din purpură violetă, roşie şi stacojie şi din in răsucit: lucrare brodată. 38 Au făcut cele cinci coloane cu cârligele lor şi le-au acoperit vârfurile cu aur şi cele cinci picioare ale lor din bronz.