Capitolul 39

1 Din purpura violetă, roşie şi stacojie au făcut veşmintele slujirii pentru slujba de la sanctuar; au făcut veşminte sfinte pentru Áaron, cum îi poruncise Domnul lui Moise.

Efodul

2 Au făcut efodul din aur, din purpura violetă, roşie şi stacojie şi din in răsucit. 3 Au bătut foiţe de aur şi le-au tăiat în fire subţiri pe care le-au ţesut cu purpura violetă, roşie şi stacojie şi cu in: era lucrat cu măiestrie. 4 I-au făcut bretele legate la cele două capete. 5 Brâul efodului care era peste el era făcut ca el: din aur, din purpură violetă, roşie şi stacojie şi din in răsucit, aşa cum îi poruncise Domnul lui Moise. 6 Au făcut pietrele de onix, pe care le-au încastrat în ferecături de aur, gravând, după tehnica unui gravor de sigilii, numele fiilor lui Israél. 7 Le-au pus pe bretelele efodului ca pietre de amintire pentru fiii lui Israél, aşa cum îi poruncise Domnul lui Moise.

Pieptarul

8 Au făcut pieptarul lucrat cu măiestrie, aşa cum este lucrat efodul: din aur, din purpură violetă, roşie şi stacojie şi din in răsucit. 9 Au făcut pieptarul în formă pătrată şi îndoit; lungimea lui era de o palmă şi lăţimea de o palmă: era îndoit. 10 Au pus în el pietre înşirate pe patru rânduri: pe primul rând, un sardonix, un topaz şi un smarald; 11 pe al doilea rând, un rubin, un safir şi un diamant; 12 pe al treilea rând, un opal, un agat şi un ametist; 13 pe al patrulea rând un crisolit, un onix şi un iaspis. Pietrele acestea erau montate în ferecăturile lor de aur. 14 Pietrele erau după numele fiilor lui Israél. Erau douăsprezece, după numele lor, săpate ca un sigiliu, fiecare cu numele unuia din cele douăsprezece triburi. 15 Au făcut pe pieptar lănţişoare împletite ca sfoara, din aur curat. 16 Au făcut două ferecături de aur şi două verigi de aur şi au pus cele două verigi la cele două capete ale pieptarului. 17 Au introdus cele două lănţişoare de aur în cele două inele de la capetele pieptarului. 18 Au pus cele două capete ale celor două lănţişoare la cele două ferecături şi le-au pus la bretelele efodului în partea din faţă. 19 Au făcut două verigi de aur şi le-au pus la cele două capete ale pieptarului, pe marginea din interior, care este îndreptată spre efod. 20 Apoi au făcut două verigi de aur şi le-au pus la cele două bretele ale efodului, în partea de jos, înaintea lui, la locul lor de legătură, deasupra brâului efodului. 21 Au legat pieptarul cu verigile sale de verigile efodului cu un şnur de purpură violetă, ca să fie deasupra brâului efodului, ca să nu se desfacă pieptarul de efod, aşa cum îi poruncise Domnul lui Moise.

Mantia

22 Au făcut mantia de sub efod ţesută cu meşteşug, din purpură violetă. 23 Mantia avea în mijlocul ei o deschizătură ca deschizătura unei platoşe. Deschizătura avea un tiv ca să nu se rupă. 24 Au făcut pe marginea mantiei rodii de purpură violetă, roşie şi stacojie, răsucită. 25 Au făcut clopoţei din aur curat şi au pus clopoţeii printre rodii; pe marginea mantiei, de jur împrejur, printre rodii: 26 Câte un clopoţel şi o rodie de jur împrejur, pe marginea mantiei, pentru slujire, aşa cum îi poruncise Domnul lui Moise.

Veşmintele preoţilor

27 Au făcut tunicile din in, ţesute cu meşteşug, pentru Áaron şi pentru fiii lui; 28 mitra din in şi ornamentele pentru turbane din in; pantalonii, din in răsucit; 29 brâul de in răsucit şi de purpură violetă, roşie şi stacojie – lucrătură brodată – aşa cum îi poruncise Domnul lui Moise.

Semnul consacrării

30 Au făcut plăcuţa diademei sfinte şi au gravat pe ea cum se gravează pe o pecete: „Consacrat Domnului”. 31 Au pus-o pe un şnur de purpură violetă, pe mitră, în partea din faţă a ei, aşa cum îi poruncise Domnul lui Moise.

32 Astfel au terminat toate lucrările sanctuarului cortului întâlnirii. Fiii lui Israél au făcut toate aşa cum îi poruncise Domnul lui Moise: aşa au făcut.

Consemnarea lucrării

33 Au adus sanctuarul la Moise: cortul şi toate instrumentele lui, cârligele şi stâlpii, drugii, coloanele şi picioarele lui; 34 învelitoarea din piei de berbec vopsite în roşu şi învelitoarea din piei de viţel de mare şi perdeaua despărţitoare; 35 arca mărturiei şi drugii ei şi capacul ispăşirii; 36 masa şi toate instrumentele ei şi pâinile punerii înainte; 37 candelabrul curat, candelele lui, candelele de aşezat în rând şi toate instrumentele lui şi untdelemnul pentru luminat; 38 altarul de aur, untdelemnul pentru ungere şi tămâia mirositoare şi perdeaua de la uşa cortului; 39 altarul de bronz, grătarul lui din bronz, drugii lui şi toate instrumentele lui; baia şi suportul ei; 40 pânzele curţii, stâlpii ei şi picioarele lor, perdeaua de la poarta curţii, funiile ei, ţăruşii ei şi toate instrumentele pentru slujirea sanctuarului cortului întâlnirii; 41 veşmintele slujirii pentru slujba în sanctuar, veşmintele sfinte pentru preotul Áaron şi veşmintele fiilor lui pentru a sluji ca preoţi. 42 După cum i-a poruncit Domnul lui Moise, aşa au făcut fiii lui Israél toată lucrarea.

43 Moise a văzut toate lucrările; şi, iată, le făcuseră cum poruncise Domnul: aşa le-au făcut. Şi Moise i-a binecuvântat.