Capitolul 6

1 Domnul i-a zis lui Moise: ,,Acum vei vedea ce-i voi face lui Faraón; căci prin mâna [mea] puternică îi va lăsa [să plece] şi prin mâna [mea] puternică îi va alunga din ţara lui”.

O altă relatare a chemării lui Moise

2 Dumnezeu i-a vorbit lui Moise şi i-a zis: ,,Eu sunt Domnul. 3 Eu m-am arătat lui Abrahám, lui Isáac şi lui Iacób ca «Dumnezeul cel Atotputernic»; dar nu m-am făcut cunoscut lor cu numele meu, «Domnul». 4 De asemenea, am stabilit alianţa mea cu ei, ca să le dau ţara Canaán, ţara pribegiei lor în care au locuit ca străini. 5 Eu am auzit geamătul fiilor lui Israél, pe care egipténii i-au făcut sclavi, şi mi-am adus aminte de alianţa mea. 6 De aceea, spune fiilor lui Israél: «Eu sunt Domnul: Eu vă voi scoate de sub jugul egipténilor, vă voi elibera din sclavia lor şi vă voi răscumpăra cu braţ întins şi cu mari judecăţi. 7 Vă voi lua ca popor al meu, voi fi pentru voi Dumnezeu şi veţi cunoaşte că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru, care vă scoate de sub jugul egipténilor. 8 Vă voi duce în ţara asupra căreia mi-am ridicat mâna ca s-o dau lui Abrahám, lui Isáac şi lui Iacób şi vă voi da-o ca moştenire. Eu sunt Domnul»”. 9 Aşa le-a vorbit Moise fiilor lui Israél, dar ei n-au ascultat de Moise, din cauza deznădejdii şi a sclaviei grele. 10 Domnul i-a vorbit lui Moise, zicând: 11 ,,Mergi şi spune-i lui Faraón, regele Egiptului, să-i lase pe fiii lui Israél [să plece] din ţara lui!”. 12 Moise a vorbit înaintea Domnului şi a zis: ,,Iată că fiii lui Israél nu m-au ascultat! Cum o să mă asculte Faraón, de vreme ce eu nu sunt îndemânatic la vorbire?”. 13 Domnul le-a vorbit lui Moise şi lui Áaron şi le-a poruncit [să meargă] la fiii lui Israél și la Faraón, regele Egiptului, ca să-i scoată pe fiii lui Israél din ţara Egiptului.

Genealogia lui Moise şi Áaron.

Descendenţa lui Lévi

14 Aceştia sunt capii casei părinţilor lor: fiii lui Rubén, întâiul născut al lui Israél: Enóh, Palú, Heţrón şi Carmí. Acestea sunt familiile lui Rubén.

15 Fiii lui Simeón: Iemuél, Iamín, Ohád, Iachín, Ţohár şi Saul, fiul canaaneéncei. Acestea sunt familiile lui Simeón.

16 Acestea sunt numele fiilor lui Lévi, după descendenții lor: Gherşón, Chehát şi Merári. Anii vieţii lui Lévi au fost o sută treizeci şi şapte de ani. 17 Fiii lui Gherşón: Libní şi Șiméi, după familiile lor.

18 Fiii lui Chehát: Amrám, Iţhár, Hebrón şi Uziél. Anii vieţii lui Chehát au fost o sută treizeci şi trei de ani.

19 Fiii lui Merári: Mahlí şi Muşí. Acestea sunt familiile lui Lévi, după generaţiile lor.

20 Amrám a luat-o de soţie pe Iochebéd, mătuşa sa. Ea i-a născut pe Áaron şi pe Moise. Anii vieţii lui Amrám au fost o sută treizeci şi şapte de ani.

21 Fiii lui Iţhár: Córe, Néfeg şi Zicrí.

22 Fiii lui Uziél: Mişaél, Elţafán şi Sitrí.

23 Áaron a luat-o de soţie pe Elişéba, fiica lui Aminadáb, sora lui Nahşón, şi ea i-a născut pe Nadáb, Abíhu, Eleazár şi Itamár.

24 Fiii lui Córe: Asír, Elcaná şi Abiasáf. Acestea sunt familiile lui Córe.

25 Eleazár, fiul lui Áaron, şi-a luat de soţie pe una din fiicele lui Putiél şi ea i l-a născut pe Pinhás.

Aceştia sunt capii părintești ai levíţilor, după familiile lor.

26 Aceştia sunt Áaron şi Moise, cărora le-a zis Domnul: ,,Scoateţi-i din ţara Egiptului pe fiii lui Israél, după grupurile lor!”. 27 Ei sunt aceia care i-au vorbit lui Faraón, regele Egiptului, ca să-i scoată pe fiii lui Israél din Egipt. Aceştia sunt Moise şi Áaron.

Reluarea relatării vocaţiei lui Moise

28 În ziua în care i-a vorbit Domnul lui Moise în ţara Egiptului, 29 Domnul i-a zis lui Moise: ,,Eu sunt Domnul. Spune-i lui Faraón, regele Egiptului, tot ceea ce eu îţi spun!”. 30 Moise a vorbit înaintea Domnului: ,,Iată, eu sunt neîndemânatic la vorbire! Cum mă va asculta Faraón?”.