Capitolul 8

1 Domnul i-a zis lui Moise: ,,Spune-i lui Áaron: «Întinde-ţi mâna cu toiagul peste râuri, peste canale şi peste bălţi şi fă să se urce broaştele peste ţara Egiptului!»”. 2 Áaron şi-a întins mâna peste apele Egiptului şi s-au urcat broaştele şi au acoperit ţara Egiptului. 3 Dar şi magii au făcut la fel prin vrăjitoriile lor: au făcut să se urce broaşte peste ţara Egiptului.

4 Faraón i-a chemat pe Moise şi pe Áaron şi le-a zis: ,,Rugaţi-vă Domnului ca să îndepărteze broaştele de la mine şi de la poporul meu; iar eu voi lăsa poporul [să plece] ca să aducă jertfă Domnului!”. 5 Moise i-a zis lui Faraón: ,,Hotărăşte când să mă rog pentru tine, pentru slujitorii tăi şi pentru poporul tău, ca să nimicească broaştele de la tine şi din casele tale şi să rămână numai în Fluviu!”. 6 El i-a zis: ,,Mâine”. [Moise] a zis: „Fie după cuvântul tău, ca să ştii că nu este nimeni ca Domnul Dumnezeul nostru! 7 Broaştele se vor întoarce de la tine şi din casele tale, de la slujitorii tăi şi de la poporul tău; numai în Fluviu vor mai rămâne”. 8 Moise şi Áaron au ieşit de la Faraón. Moise a strigat către Domnul cu privire la broaştele pe care le adusese asupra lui Faraón. 9 Domnul a făcut după cuvântul lui Moise; au murit broaştele de prin case, de prin curţi şi de pe câmpii. 10 Şi le-au adunat grămezi-grămezi şi ţara s-a umplut de miros urât. 11 Faraón a văzut că i s-a dat răgaz şi şi-a împietrit inima şi n-a ascultat de ei, după cum spusese Domnul.

A treia plagă: ţânţarii

12 Domnul i-a zis lui Moise: ,,Spune-i lui Áaron: «Întinde-ţi toiagul şi loveşte praful pământului și va deveni tânţari în toată ţara Egiptului!»!”. 13 Aşa au făcut. Áaron şi-a întins mâna cu toiagul lui şi a lovit ţărâna pământului şi s-au ivit ţânţari pe oameni şi pe animale. Toată ţărâna pământului a devenit ţânţari în toată ţara Egiptului. 14 Dar şi magii au încercat să facă la fel prin vrăjitoriile lor şi să aducă ţânţari, dar n-au putut. Şi au fost ţânţari pe oameni şi pe animale. 15 Magii i-au zis lui Faraón: ,,Acesta este degetul lui Dumnezeu!”. Dar s-a împietrit inima lui Faraón şi n-a ascultat de ei, după cum spusese Domnul.

A patra plagă: tăunii

16 Domnul i-a zis lui Moise: ,,Scoală-te dis-de-dimineaţă şi stai înaintea lui Faraón! Şi, iată, când va ieşi la apă, să-i spui: «Aşa vorbeşte Domnul: ‹Lasă poporul meu [să plece] ca să-mi slujească!. 17 Pentru că, dacă nu vei lăsa poporul meu [să plece], iată, eu voi trimite tăuni împotriva ta, împotriva slujitorilor tăi, împotriva poporului tău şi împotriva caselor tale! Şi se vor umple de tăuni casele egipténilor şi pământul pe care sunt ei. 18 Şi în ziua aceea voi deosebi ţinutul Goşén, unde stă poporul meu: acolo nu vor fi tăuni, pentru ca să cunoşti că eu, Domnul, sunt în mijlocul ţării. 19 Voi pune să fie deosebire între poporul meu şi poporul tău. Semnul acesta va fi mâine› »”. 20 Domnul a făcut aşa. Au venit o mulţime de tăuni în casa lui Faraón şi în casa slujitorilor lui şi în toată ţara Egiptului. Şi ţara a fost distrusă de tăuni.

21 Faraón i-a chemat pe Moise şi pe Áaron şi le-a zis: ,,Mergeţi şi aduceţi jertfă Dumnezeului vostru [aici] în ţară!”. 22 Moise a răspuns: ,,Nu este stabilit să facem aşa, căci am aduce Domnului Dumnezeului nostru jertfe care sunt un lucru abominábil pentru egipténi. Şi dacă vom aduce sub ochii lor jertfe, care sunt un lucru abominábil pentru egipténi, nu ne vor bate ei oare cu pietre? 23 Vom merge cale de trei zile în pustiu şi acolo vom aduce jertfe Domnului Dumnezeului nostru, după cum ne va spune”. 24 Faraón a zis: ,,Eu vă voi lăsa să plecaţi ca să aduceţi jertfe Domnului Dumnezeului vostru în pustiu; numai să nu vă îndepărtaţi prea mult mergând! Rugaţi-vă pentru mine!”. 25 Moise a zis: „Iată, eu voi ieşi de la tine şi mă voi ruga Domnului. Şi mâine el va îndepărta tăunii de la Faraón, de la slujitorii lui şi de la poporul lui. Numai să nu ne mai înşele Faraón nelăsând poporul să plece ca să aducă jertfă Domnului”. 26 Moise a ieşit de la Faraón şi s-a rugat Domnului. 27 Domnul a făcut după cuvântul lui Moise şi a îndepărtat tăunii de la Faraón, de la slujitorii lui şi de la poporul lui. Nu a mai rămas niciunul. 28 Dar Faraón şi-a împietrit inima şi de data aceasta şi n-a lăsat poporul [să plece].