Capitolul 11

Judecată asupra conducătorilor lui Israél

1 Duhul m-a înălțat și m-a dus la poarta de răsărit a casei Domnului, care se deschide spre răsărit, și, iată, la intrarea porții, erau douăzeci și cinci de oameni; și i-am văzut în mijlocul lor pe Iaazanía, fiul lui Azúr, și pe Pelatía, fiul lui Benáia, căpetenii ale poporului. 2 [Domnul] mi-a zis: „Fiul omului, aceștia sunt oamenii care gândesc nelegiuirea și fac planuri rele împotriva acestei cetăți! 3 Ei zic: «Nu s-a apropiat [timpul] să zidim case. [Cetatea] este oala, iar noi suntem carnea». 4 De aceea, profețește împotriva lor! Profețește, fiu al omului!”. 5 Duhul a căzut peste mine și mi-a zis: „Spune: «Așa vorbește Domnul: ‹Așa spuneți voi, casă a lui Israél, dar eu cunosc ceea ce se ridică din duhul vostru. 6 Ați făcut să se înmulțească cei străpunși ai voștri în cetatea aceasta și ați umplut străzile ei cu cei străpunși›. 7 De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‹Cei străpunşi ai voștri pe care i-ați pus în mijlocul [cetății], ei sunt carnea, iar ea este oala. Iar pe voi vă voi scoate din mijlocul ei. 8 V-ați temut de sabie: sabie voi face să vină asupra voastră – oracolul Domnului Dumnezeu. 9 Vă voi scoate din mijlocul [cetății], vă voi da în mâna străinilor și voi face judecăți împotriva voastră. 10 De sabie veți cădea între hotarele lui Israél, vă voi judeca și veți cunoaște că eu sunt Domnul. 11 [Cetatea] nu va fi pentru voi oală, iar voi nu veți fi carne în mijlocul ei. Între hotarele lui Israél vă voi judeca. 12 Veți cunoaște că eu sunt Domnul: în hotărârile mele nu ați umblat și judecățile mele nu le-ați împlinit, ci ați împlinit judecățile neamurilor care sunt în jurul vostru› »”.

13 Când eu profețeam, Pelatía, fiul lui Benáia, a murit. Eu am căzut la pământ și am strigat cu glas puternic: „Ah, Doamne Dumnezeule, vei face să se sfârșească restul lui Israél?”.

Alianța cea nouă, promisă exilaților

14 Cuvântul Domnului a fost către mine: 15 „Fiul omului, frații tăi, frații tăi, oameni ai răscumpărării tale, și toată casa lui Israél, toți spun locuitorilor Ierusalímului: «Îndepărtați-vă de Domnul! Nouă ni s-a dat țara ca s-o luăm în stăpânire». 16 De aceea, spune-le: «Așa spune Domnul Dumnezeu: întrucât i-am îndepărtat printre neamuri și i-am împrăștiat printre țări, eu voi fi pentru ei un sanctuar mic printre țările unde au ajuns!». 17 De aceea, spune-le: «Așa zice Domnul Dumnezeu: Vă voi aduna dintre popoare și vă voi strânge din țările în care sunteți împrăștiați și vă voi da pământul lui Israél». 18 Vor veni acolo și vor îndepărta toți idolii și toate lucrurile abominábile din el. 19 Le voi da o altă inimă și voi pune în ei un duh nou. Voi îndepărta din trupul lor inima de piatră și le voi da o inimă de carne, 20 ca să umble în hotărârile mele, să păzească judecățile mele și să le împlinească: ei vor fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul lor. 21 Cât despre cel care își îndreaptă inima spre idoli și spre lucrurile lor abominábile, voi face să cadă asupra capetelor lor faptele lor”, oracolul Domnului Dumnezeu.

Gloria Domnului părăsește Ierusalímul

22 Heruvimii și-au înălțat aripile, iar roțile erau lângă ei. Gloria Dumnezeului lui Israél era deasupra lor, de sus. 23 Gloria Domnului s-a înălţat din mijlocul cetății și s-a oprit pe muntele care este la est de cetate.

24 Duhul m-a înălțat și m-a dus în viziune, prin Duhul lui Dumnezeu, în Caldéea, la cei deportați. Apoi viziunea pe care am văzut-o s-a ridicat de deasupra mea. 25 Iar eu le-am spus celor deportați toate cuvintele pe care mi le arătase Domnul.