Capitolul 20

Istoria infidelităților lui Israél

1 În anul al șaptelea, în [ziua] a cincea a lunii a zecea, au venit niște oameni dintre bătrânii lui Israél ca să-l caute pe Domnul și s-au așezat înaintea mea. 2 Cuvântul Domnului a fost către mine: 3 „Fiul omului, vorbește-le bătrânilor lui Israél și spune-le: așa zice Domnul Dumnezeu: «Chiar ați venit să mă căutați? Viu sunt eu, nu mă voi lăsa căutat de voi» – oracolul Domnului Dumnezeu. 4 Vrei să-i judeci sau îi vei judeca, fiu al omului? Fă-le cunoscute lucrurile abominábile ale părinților lor! 5 Spune-le: așa vorbește Domnul Dumnezeu: «În ziua când l-am ales pe Israél, mi-am ridicat mâna pentru descendența casei lui Iacób; m-am făcut cunoscut lor în țara Egiptului, mi-am ridicat mâna pentru ei spunând: ‹Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru› ». 6 În ziua aceea, mi-am ridicat mâna pentru ei ca să-i scot din țara Egiptului către țara pe care am căutat-o pentru ei, [țară] unde curge lapte și miere, podoabă printre toate țările. 7 Atunci le-am zis: «Fiecare să-și arunce idolii dinaintea ochilor și să nu mai păcătuiască cu idolii Egiptului! Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru». 8 Dar ei s-au răzvrătit împotriva mea și nu au vrut să asculte de mine. Nimeni nu a aruncat idolii dinaintea ochilor săi și nici nu a părăsit idolii Egiptului. Atunci, am zis că îmi voi revărsa furia asupra lor ca să-mi potolesc mânia împotriva lor în mijlocul țării Egiptului. 9 Am făcut-o de dragul numelui meu, ca să nu fie profanat în ochii neamurilor unde erau ei, înaintea ochilor cărora mă făcusem cunoscut scoțându-i din țara Egiptului. 10 I-am scos din țara Egiptului și i-am condus în pustiu. 11 Le-am dat hotărârile mele și le-am făcut cunoscute judecățile mele, pe care, dacă omul le împlinește, va trăi prin ele. 12 Ba chiar le-am dat și sabáturile mele ca să fie semn între mine și ei, ca să știe că eu sunt Domnul care îi sfințesc. 13 Dar casa lui Israél s-a răzvrătit împotriva mea în pustiu, nu au umblat în hotărârile mele și au respins judecățile mele, pe care, dacă un om le împlinește, trăiește prin ele. Au profanat foarte mult sabáturile mele, iar eu am zis: îmi voi revărsa furia asupra lor în pustiu ca să-i nimicesc. 14 Dar am făcut-o de dragul numelui meu, ca să nu fie profanat în ochii neamurilor în văzul cărora îi făcusem să iasă. 15 Ba chiar mi-am ridicat mâna față de ei în pustiu, ca să nu-i mai duc în țara pe care am vrut să le-o dau, [țară] unde curge lapte și miere și care este podoabă pentru toate țările. 16 Pentru că au refuzat judecățile mele, nu umblă în hotărârile mele și pentru că au profanat sabáturile mele, căci inima lor umblă după idolii lor. 17 Dar ochiul meu a avut milă de ei ca să nu-i nimicesc și nu i-am făcut să se sfârșească în pustiu.

18 Atunci le-am zis fiilor lor în pustiu: «Nu umblați în hotărârile părinților voștri, nu păziți judecățile lor și nu vă întinați cu idolii lor! 19 Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Umblați în hotărârile mele, păziți judecățile mele și împliniți-le! 20 Sfințiți sabáturile mele şi ele să fie un semn între mine şi voi ca să cunoaşteţi că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru!». 21 Dar fiii s-au răzvrătit împotriva mea, nu au umblat în hotărârile mele, nu au păzit judecățile mele ca să le împlinească – pe care, dacă omul le împlinește, trăiește – au profanat sabáturile mele, iar eu am zis: «Îmi voi revărsa furia asupra lor ca să-mi potolesc mânia mea împotriva lor în pustiu». 22 Apoi, eu mi-am tras înapoi mâna, deși am făcut-o de dragul numelui meu, ca [numele] să nu fie profanat în ochii neamurilor în văzul cărora i-am făcut să iasă. 23 Chiar mi-am ridicat mâna față de ei în pustiu, ca să-i împrăștii printre neamuri și să-i risipesc în [alte] țări. 24 Pentru că nu au împlinit judecățile mele, au refuzat hotărârile mele, au profanat sabáturile mele și ochii lor erau după idolii părinților lor. 25 Ba chiar le-am dat hotărâri care nu erau bune și judecăți prin care nu puteau să trăiască. 26 I-am lăsat să se întineze cu darurile lor, trecându-i [prin foc] pe toți întâii născuți ca să-i sperii și să știe că eu sunt Domnul.

27 De aceea, fiul omului, vorbește casei lui Israél și spune-i că așa vorbește Domnul Dumnezeu: «M-au insultat părinții voștri comițând sacrilegiu împotriva mea. 28 Când i-am dus către țara spre care mi-am ridicat mâna că le-o voi da, ei au văzut orice colină înaltă și orice copac stufos și au jertfit acolo jertfele lor, au adus acolo ofrandele lor provocatoare, au pus acolo miresme plăcute și au vărsat acolo libațiile lor». 29 Dar eu le-am spus: «Ce este locul acela înalt unde mergeți?». Și s-a chemat numele lui «loc înalt» până în ziua de azi. 30 De aceea, spune-i casei lui Israél: așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Vă întinați pe calea părinților voștri și vă desfrânați cu idolii lor?». 31 Voi aduceți ofrandele voastre și-i treceți pe fiii voștri prin foc, vă întinați cu idolii voștri până astăzi și eu să mă las căutat de voi, casă a lui Israél? Viu sunt eu – oracolul Domnului Dumnezeu – nu mă voi lăsa căutat de voi. 32 Ceea ce urcă în duhul vostru nu va fi; pentru că voi ziceți: «Vrem să fim ca neamurile, ca familiile țărilor și să slujim lemnului și pietrei!». 33 Viu sunt eu – oracolul Domnului Dumnezeu – cu mână puternică, cu braț întins și cu mânie care se revarsă voi domni peste voi. 34 Vă voi scoate din mijlocul popoarelor și vă voi aduna din țările unde ați fost împrăștiați cu mână puternică, cu braț întins și cu mânie care se revarsă. 35 Vă voi duce către pustiul popoarelor și vă voi judeca acolo față către față. 36 Așa cum i-am judecat pe părinții voștri în pustiul țării Egiptului, așa vă voi judeca pe voi – oracolul Domnului Dumnezeu. 37 Vă voi face să treceți sub toiag și vă voi aduce la angajamentul alianței. 38 Voi da deoparte pe cei care s-au răzvrătit și pe cei care s-au revoltat împotriva mea; îi voi scoate din țara în care locuiesc ca străini, dar nu vor intra în pământul lui Israél. Și veți cunoaște că eu sunt Domnul. 39 Cât despre voi, casă a lui Israél, așa spune Domnul Dumnezeu: «Mergeți și slujiți fiecare idolilor săi! Apoi, dacă voi nu mă veți asculta, numele meu cel sfânt nu va mai fi profanat cu ofrandele voastre și cu idolii voștri». 40 Căci pe muntele meu cel sfânt, pe muntele cel înalt al lui Israél – oracolul Domnului Dumnezeu – acolo îmi va sluji toată casa lui Israél, în întregime, în țară; acolo îi voi accepta și acolo voi căuta darurile voastre legănate și primiția darurilor voastre ridicate, împreună cu toate lucrurile voastre sfinte. 41 Vă voi accepta ca pe o mireasmă plăcută când vă voi scoate din mijlocul popoarelor și vă voi aduna din țările unde ați fost împrăștiați și mă voi sfinți în voi în văzul neamurilor. 42 Veți cunoaște că eu sunt Domnul când vă voi duce în pământul lui Israél, în țara spre care mi-am ridicat mâna că o voi da părinților voștri. 43 Vă veți aminti acolo de căile voastre și de toate faptele voastre prin care v-ați întinat. Vă veți scârbi în fața voastră din cauza tuturor răutăților voastre pe care le-ați săvârșit. 44 Veți cunoaște că eu sunt Domnul când vă voi face [aceasta] de dragul numelui meu, și nu după căile voastre rele și după faptele voastre stricate, casă a lui Israél!” – oracolul Domnului Dumnezeu.