Capitolul 22

Delictele Ierusalímului

1 Cuvântul Domnului a fost către mine: 2 „Iar tu, fiul omului, vei judeca, oare vei judeca cetatea însângerată? Fă-i cunoscute toate lucrurile ei abominábile! 3 Spune: Așa zice Domnul Dumnezeu: «Cetate care verși sânge în mijlocul tău, făcând să vină timpul ei, și care face idoli împotriva ei înseși, întinându-se! 4 Pentru sângele pe care l-ai vărsat și pentru idolii pe care i-ai făcut, întinându-te, ți-ai apropiat zilele și ai ajuns la anii tăi. De aceea, te-am dat ocării pentru neamuri și batjocurii pentru toate țările. 5 Cei care sunt aproape și cei care sunt departe de tine își bat joc de tine, care ești cu numele întinat și cu îngrijorări mari. 6 Iată căpeteniile lui Israél, fiecare după puterea lui este în tine ca să verse sânge! 7 Tatăl și mama sunt disprețuiți în tine, străinului i se face asuprire în mijlocul tău, orfanul și văduva sunt oprimați în tine. 8 Tu disprețuiești lucrurile mele sfinte și sabáturile mele le profanezi. 9 Sunt bârfitori în tine ca să verse sânge; pe munții tăi au mâncat și au săvârșit desfrânare în mijlocul tău. 10 În tine este dezvelită rușinea tatălui tău și s-au culcat cu cea întinată de ciclu. 11 Omul săvârșește un lucru abominábil cu soția aproapelui său, altul o întinează prin desfrânare pe cumnata sa și altul se culcă în tine cu sora lui, fiica tatălui său. 12 În tine se iau daruri pentru vărsare de sânge; iei camătă și dobândă și îl strivești pe prietenul tău prin oprimare, iar pe mine m-ai uitat – oracolul Domnului Dumnezeu.

13 Și, iată, bat din palme pentru profitul pe care ți-l faci și pentru sângele tău care este în mijlocul tău! 14 Va rezista inima ta și ți se vor întări mâinile în zilele în care voi lucra împotriva ta? Eu, Domnul, am spus și voi face. 15 Te voi împrăștia printre neamuri și te voi risipi printre țări; voi nimici de la tine întinarea ta. 16 Te vei profana pe tine însăți în văzul neamurilor și vei recunoaște că eu sunt Domnul»”.

17 Cuvântul Domnului a fost către mine: 18 „Fiul omului, casa lui Israél a devenit pentru mine ca zgura; toți sunt ca bronzul, ca plumbul, ca fierul și cositorul în cuptor: zgură de argint sunt ei”. 19 De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Pentru că toți ați devenit ca zgura, de aceea vă adun pe toți în mijlocul Ierusalímului. 20 Cum se adună argintul, bronzul, fierul, cositorul și plumbul în mijlocul cuptorului ca să sufle asupra lor focul și să le topească, așa vă voi aduna în mânia și în furia mea și vă voi face să stați și să vă topiți! 21 Vă voi aduna și voi sufla asupra voastră cu focul mâniei mele și vă veți topi în mijlocul său. 22 Cum se topește argintul în cuptor, așa vă veți topi în mijlocul său. Și veți cunoaște că eu sunt Domnul, care-mi revărs mânia asupra voastră”.

23 Cuvântul Domnului a fost către mine: 24 „Fiul omului, spune-i [Ierusalímului]: «Tu ești o țară care nu s-a purificat, peste care nu a plouat în ziua indignării! 25 Minciuna profeților săi este în mijlocul ei ca un leu care rage când își sfâșie prada. Ei devorează suflete, iau bogății și lucruri de preț și înmulțesc văduvele în mijlocul său. 26 Preoții săi disprețuiesc legea mea și profanează lucrurile mele sfinte; între sacru și profan nu fac diferență, nu fac cunoscut ce este întinat și ceea ce este pur, își acoperă ochii de la sabáturile mele și eu sunt profanat în mijlocul lor. 27 Căpeteniile sale sunt în mijlocul său ca niște lupi care sfâșie prada ca să verse sânge, să facă să piară suflete ca să aibă profit. 28 Profeții săi, având viziuni false și ghicitori mincinoase, sunt pentru ei ca aceia care acoperă cu tencuială. Ei spun: «Așa spune Domnul Dumnezeu», deși Domnul nu a vorbit. 29 Poporul țării practică oprimarea, comite jaf; asuprește pe cel nevoiaș și pe cel sărman și pe străin îl asupresc fără judecată. 30 Am căutat printre ei un om care să ridice un zid și să stea în spărtură înaintea mea pentru țară, ca să nu o distrug, dar nu am găsit [niciunul]. 31 Voi revărsa asupra lor indignarea mea, îi voi termina cu focul mâniei mele. Voi face să cadă asupra capetelor lor faptele lor” – oracolul Domnului Dumnezeu.