Capitolul 24

Vestirea asedierii Ierusalímului

1 Cuvântul Domnului a fost către mine în anul al nouălea, în luna a zecea, în ziua a zecea: 2 „Fiul omului, scrie-ți numele zilei, chiar al acestei zile! Regele Babilónului se îndreaptă spre Ierusalím chiar în ziua aceasta. 3 Zi un proverb către casa răzvrătită și spune: «Așa zice Domnul Dumnezeu:

‹Pune oala, pune-o și toarnă în ea apă!

4 Continuă să pui toate părțile cele mai bune: coapsa și umărul, umple-o cu oasele cele mai alese!

5 Ia ce este mai ales din turmă,

pune o grămadă de lemne sub ea,

fierbe-o și fă să clocotească oasele

în mijlocul ei!› »”.

6 De aceea,

așa vorbește Domnul Dumnezeu:

„Vai de cetatea însângerată,

de oala cu rugină pe ea

și a cărei rugină nu iese de pe ea!

Scoateți bucată cu bucată,

fără să se tragă sorții pentru ea!

7 Căci sângele ei este în mijlocul ei;

l-au pus pe o stâncă golașă

și nu l-au vărsat pe pământ

ca să-l acopere cu țărână.

8 Ca să se ridice mânia

și să se facă răzbunare,

eu am pus sângele ei pe stânca golașă,

ca să nu fie acoperit”.

9 De aceea, așa spune Domnul Dumnezeu:

„Vai de cetatea însângerată!

Eu însumi îi voi mări rugul!

10 Pune multe lemne, aprinde focul,

termină [de fiert] carnea,

fă un amestec și să ardă și oasele!

11 Pune-o goală pe cărbuni, ca să se

înfierbânte și bronzul ei să ardă,

să se topească în ea impuritatea ei

și să se ducă rugina ei!

12 Trudă degeaba! Căci nu iese din ea multă rugină; rugina [nu iese] în foc. 13 Întinarea ta este desfrânarea. Pentru că eu am vrut să te purific, dar nu te-ai purificat de întinarea ta: nu te vei mai purifica până când îmi voi potoli mânia împotriva ta. 14 Eu, Domnul, am spus. Se va întâmpla și o voi face. Nu voi cruța, nu voi avea milă și nu mă voi îndura. După căile tale și după faptele tale vei fi judecată” – oracolul Domnului Dumnezeu.

Încercări personale ale profetului

15 Cuvântul Domnului a fost către mine: 16 „Fiul omului, iată, îți va fi luată dintr-odată plăcerea ochilor tăi! Dar să nu suspini, să nu plângi și să nu lași să ajungi la lacrimi! 17 Suspină în tăcere, bocet pentru morți să nu faci! Leagă-ți turbanul pe tine și pune-ți sandalele în picioare! Nu-ți acoperi barba și nu mânca pâinea oamenilor!”. 18 Eu am vorbit poporului dimineața și seara soția mea a murit. Dimineața [următoare] am făcut cum mi s-a poruncit. 19 Poporul mi-a zis: „Oare nu ne vei face cunoscut ce sunt cele pe care le faci pentru noi?”. 20 Eu le-am spus: cuvântul Domnului a fost către mine. 21 „Spune casei lui Israél: «Așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‹Iată, eu profanez sanctuarul meu, mândria puterii voastre, plăcerea ochilor voștri și mângâierea sufletelor voastre! Fiii voștri și fiicele voastre pe care i-ați abandonat vor cădea de sabie›. 22 Și veți face după cum am făcut eu: nu vă veți acoperi barba și nu veți mânca pâinea oamenilor; 23 Broboadele voastre vor fi pe capetele voastre și sandalele voastre, în picioarele voastre. Nu veți suspina și nu veți plânge, veți putrezi în nelegiuirile voastre și veți geme fiecare către fratele său. 24 Ezechiél va fi un semn pentru voi. Conform cu tot ceea ce a făcut el veți face. Se va întâmpla, veți cunoaște că eu sunt Domnul Dumnezeu». 25 Dar tu, fiul omului, în ziua când voi lua de la ei puterea lor, bucuria gloriei lor, plăcerea ochilor lor și [lucrul] spre care își înalță sufletul, pe fiii lor și pe fiicele lor, 26 în ziua aceea va veni la tine cel care va scăpa, ca să te facă să auzi cu urechile. 27 În ziua aceea ți se va deschide gura și vei vorbi cu cel care a scăpat: nu vei mai fi mut. Vei fi un semn pentru ei și ei vor cunoaște că eu sunt Domnul”.