Capitolul 28

Împotriva regelui din Tir

1 Cuvântul Domnului a fost către mine: 2 „Fiul omului, spune-i conducătorului din Tir: Așa vorbește Domnul Dumnezeu:

«Pentru că ți-ai înălțat inima și ai zis:

‹Eu sunt un Dumnezeu

și stau pe scaunul lui Dumnezeu

în inima mărilor›,

pe când tu ești om, și nu Dumnezeu,

și-ți pui inima ca inima lui Dumnezeu,

3 iată, tu ești mai înțelept decât Daniél

și nicio taină nu-ți este ascunsă!

4 Prin înțelepciunea ta și prin

priceperea ta ți-ai făcut bogății,

ai adunat aur și argint în vistieriile tale;

5 în marea ta înțelepciune

și prin comerțul tău

ți-ai înmulțit bogățiile

și ți s-a înălțat inima

din cauza bogățiilor tale».

6 De aceea, așa spune Domnul Dumnezeu:

«Pentru că ți-ai pus inima

ca inima lui Dumnezeu,

7 iată, îi voi aduce asupra ta

pe străinii cei mai violenți

dintre neamuri!

Ei își vor scoate săbiile împotriva frumuseții înțelepciunii tale,

vor profana splendoarea ta.

8 Te vor face să cobori în groapă

și vei muri cum mor

cei străpunși în inima mării.

9 Vei mai spune ‹Eu sunt un Dumnezeu›

în fața celui care te va ucide?

Tu ești un om, și nu un Dumnezeu,

în mâna celui care te va străpunge.

10 Vei muri de moartea celor necircumciși,

prin mâna străinilor.

Căci eu am vorbit»”

– oracolul Domnului Dumnezeu.

Căderea regelui din Tir

11 Cuvântul Domnului a fost către mine: 12 „Fiul omului, înalță o lamentaţiune pentru regele din Tir și spune-i: așa spune Domnul Dumnezeu: «Tu, care ești sigiliu, măsură,

plin de înțelepciune

și desăvârșit în frumusețe,

13 tu erai în Éden, grădina lui Dumnezeu;

toate pietrele prețioase te acopereau:

topaz, smarald, diamant de Tarșíș,

crisolit, carbon, onix, iaspis,

safir, rubin și aur.

Lucrarea tamburinelor tale

și a flautelor tale era pregătită în tine

în ziua în care ai fost creat.

14 Erai uns ca un heruvim ocrotitor

și te-am pus pe muntele

cel sfânt al lui Dumnezeu

și umblai prin mijlocul pietrelor de foc.

15 Erai desăvârșit pe căile tale

din ziua în care ai fost creat

până când s-a găsit nelegiuire în tine.

16 Prin mulțimea comerțului tău

te-ai umplut de violență și ai păcătuit;

te-am aruncat

de pe muntele lui Dumnezeu

și te-am nimicit, heruvim ocrotitor,

în mijlocul pietrelor de foc.

17 Ți s-a înălțat inima

din cauza frumuseții tale,

ți-ai ruinat înțelepciunea

din cauza splendorii tale.

Te-am aruncat la pământ

și te-am pus înaintea regilor

ca să te vadă.

18 Prin mulțimea nelegiuirilor tale,

prin nedreptatea comerțului tău

ai profanat sanctuarele tale.

Voi face să iasă un foc

din mijlocul tău și te va devora;

te voi pune să fii cenușă

pe pământ înaintea celor care te văd.

19 Toți cei care te cunosc

vor încremeni din cauza ta;

ai devenit o oroare

și nu vei mai exista niciodată»”.

Împotriva Sidónului

20 Cuvântul Domnului a fost către mine: 21 „Fiul omului, întoarce-ți fața către Sidón și profețește împotriva lui! 22 Spune: așa vorbește Domnul Dumnezeu:

«Iată, sunt împotriva ta, Sidón!

Voi fi glorificat în mijlocul tău.

Ei vor cunoaște că eu sunt Domnul

când voi face judecăți în el

și mă voi sfinți în el.

23 Voi trimite în el ciumă

și sânge va fi pe străzile lui;

vor cădea străpunși în mijlocul lui

de sabia care va fi împotriva lui

de jur împrejur.

Și vor cunoaște că eu sunt Domnul.

Israélul, eliberat de neamuri

24 Atunci nu va mai fi pentru casa lui Israél [niciun] spin care să rănească și nici mărăcini care să chinuie printre toți cei care erau în jurul lor și-i disprețuiau. Și vor cunoaște că eu sunt Domnul Dumnezeu»”. 25 Așa spune Domnul Dumnezeu: „Când voi aduna casa lui Israél dintre popoarele unde a fost împrăștiată, mă voi sfinți în ei înaintea neamurilor; vor locui pe pământul pe care l-am dat slujitorului meu Iacób. 26 Vor locui în siguranță, vor construi case și vor planta vii. Da, vor locui în siguranță când voi face judecăți împotriva tuturor acelora care îi disprețuiau de jur împrejur. Și vor cunoaște că eu sunt Domnul Dumnezeul lor”.