Capitolul 30

Ziua Domnului împotriva Egiptului

1 Cuvântul Domnului a fost către mine: 2 „Fiul omului, profeţeşte și spune! Așa spune Domnul Dumnezeu: «Gemeți! Ah, ce zi!». 3 Căci se apropie ziua, se apropie ziua Domnului, o zi înnorată, timpul neamurilor va fi.

4 Vine sabia în Egipt și tulburare în Cuș când vor cădea străpunși în Egipt, vor lua bogățiile lui și vor dărâma temeliile sale. 5 Cuș, Put, Lud, toată Arábia, Cub şi fiii ţării [care au făcut] alianță cu ei vor cădea de sabie”.

6 Așa spune Domnul:

„Cei care sprijină Egiptul vor cădea

și va coborî mândria puterii lui.

Din Migdól și Siéne vor cădea

în el de sabie

– oracolul Domnului Dumnezeu.

7 Vor fi dezolați în mijlocul țărilor devastate, iar cetățile sale vor fi printre cetățile ruinate. 8 Vor ști că eu sunt Domnul când voi pune foc în Egipt și când îi voi zdrobi pe toți cei care-l ajută.

9 În ziua aceea vor ieși mesageri dinaintea mea cu corăbii, ca să sperie Cușul încrezător; și va fi tulburare între ei în ziua Egiptului, pentru că, iată, vine!”.

10 Așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Voi face să înceteze mulţimea Egiptului prin mâna lui Nabucodonosór, regele Babilónului. 11 El şi poporul lui care este cu el, cel mai violent dintre neamuri, vor fi aduși să distrugă țara. Vor scoate săbiile împotriva Egiptului și vor umple țara cu cei străpunși. 12 Voi da să fie canalele secate; voi vinde țara în mâna celor răi, voi devasta țara și ceea ce este în ea prin mâna străinilor. Eu, Domnul, am spus”.

13 Aşa spune Domnul Dumnezeu: „Voi distruge idolii și voi face să înceteze zeii din Nof. Nu va mai fi conducător din țara Egiptului și voi pune teamă în țara Egiptului. 14 Voi devasta [cetatea] Patrós, voi pune foc în Țoán și voi face judecăți în No.

15 Voi revărsa mânia mea peste Sin, fortăreața Egiptului, și voi nimici mulțimea din No. 16 Voi pune foc în Egipt și Sin se va zvârcoli; No va deveni o spărtură și în Nof vor fi opresori în timpul zilei. 17 Tinerii din Áven și din Pi-Béset vor cădea de sabie, iar [cetățile] vor merge în captivitate. 18 La Tahpanhés se va întuneca ziua când voi sfărâma jugurile Egiptului, când voi zdrobi în el mândria puterii lui, iar fiicele lui vor merge în captivitate. 19 Voi face judecăți în Egipt și vor cunoaşte că eu sunt Domnul”.

20 În al unsprezecelea an, în prima [zi] a lunii a șaptea, cuvântul Domnului a fost către mine: 21 „Fiul omului, i-am frânt brațul lui Faraón, regele Egiptului. Iată, nu va fi legat ca să aibă parte de vindecare, să-i pună un bandaj ca să-l lege, ca să-l întărească și să poată prinde sabia!”. 22 De aceea, aşa spune Domnul Dumnezeu: „Iată, sunt împotriva lui Faraón, regele Egiptului, și-i voi frânge brațele – pe cel tare și pe cel frânt – și voi face să cadă sabia din mâna lui! 23 Îi voi împrăștia pe egipténi printre neamuri și-i voi risipi printre țări. 24 În schimb, voi întări brațele regelui din Babilón și voi pune sabia mea în mâna lui. Voi frânge brațele lui Faraón și va geme cu gemetele celui străpuns în fața lui. 25 Voi întări brațele regelui din Babilón, iar brațele lui Faraón vor cădea. Și vor ști că eu sunt Domnul când voi pune sabia mea în mâna regelui Babilónului și el o va întinde împotriva țării Egiptului. 26 Îi voi împrăștia pe egipténi printre neamuri și îi voi risipi printre țări. Și vor ști că eu sunt Domnul”.