Capitolul 38

Împotriva lui Gog, regele din Magóg

1 Cuvântul Domnului a fost către mine: 2 „Fiul omului, întoarce-ţi fața spre Gog, din țara Magóg, căpetenia principală din Meșéc și Túbal, și profețește împotriva lui! 3 Spune: așa zice Domnul Dumnezeu: «Iată, eu sunt împotriva ta, Gog, căpetenia principală din Meșéc și Túbal! 4 Te voi face să te întorci, îți voi pune inele în fălci; vă voi face să ieșiți pe tine și armata ta, caii și călăreții îmbrăcați în măreție, o adunare mare cu scut și pavăză, toți cu sabia întinsă. 5 Pérsia, Cuș și Put, împreună cu ei, toți cu scut și coif; 6 Gomer și toate trupele sale, casa din Togárma, din partea de nord, și trupele sale, popoare multe, cu tine. 7 Fiți gata, tu și toată adunarea ta care a venit în jurul tău! Fii pentru ei străjer!

8 După multe zile, vei fi vizitat și, la sfârșitul anilor, vei intra în țara care este eliberată de sabie și adunată dintre popoare multe pe munții lui Israél, care au fost o ruină mult timp; ea este scoasă dintre popoare și toți locuiesc în siguranță. 9 Vei urca, vei veni ca o devastare, vei fi ca un nor care acoperă pământul, tu și toate trupele tale și multe popoare cu tine».

10 Așa spune Domnul Dumnezeu: «În ziua aceea, ți se vor urca lucruri la inimă și vei gândi un plan rău. 11 Vei spune: ‹Voi urca într-o țară [cu cetăți] deschise, voi merge la [oameni] liniștiți care locuiesc în siguranță, toți locuiesc fără ziduri, nu au zăvoare și nici porți, 12 ca să prădez și să jefuiesc, să-mi întorc mâna spre ruinele locuite, spre un popor adunat dintre neamuri, care lucrează cu turme și bunuri și care locuiește în centrul țării›. 13 Séba şi Dedán, comercianții din Țarșiș și toți leii lui cei tineri îți vor spune: ‹Oare ai venit ca să prădezi și ți-ai adunat adunarea ca să jefuiești? Să duci argint și aur, să iei turme și bunuri, să faci o pradă mare?› ».

14 De aceea, profețește, fiul omului, și spune-i lui Gog: așa zice Domnul Dumnezeu: «Oare nu știi că în ziua aceea poporul meu, Israél, va locui în siguranță? 15 Tu vei veni de la locul tău, din părțile de nord, tu și multe popoare cu tine, călărind pe cai, toți o adunare mare și o armată numeroasă. 16 Vei urca împotriva poporului meu, Israél, ca un nor care acoperă țara – va fi la sfârșitul zilelor – te voi face să intri în țara mea ca să mă cunoască neamurile când voi fi sfințit în tine, Gog, înaintea ochilor lor!».

17 Așa spune Domnul Dumnezeu: «Nu ești tu acela despre care am zis în zilele de odinioară prin slujitorii mei, profeții lui Israél, care au profețit în zilele acelea, ani [la rând], că te voi face să vii împotriva lor? 18 În ziua aceea, în ziua când Gog va veni împotriva pământului lui Israél – oracolul Domnului Dumnezeu – mânia mea se va urca în nările mele. 19 În gelozia și în furia mea am vorbit: în ziua aceea, va fi un cutremur mare asupra pământului lui Israél. 20 Se vor cutremura în fața mea peștii mării, păsările cerului, animalele câmpului și târâtoarele care se târăsc pe pământ și toți oamenii care sunt pe suprafața pământului; se vor prăbuși munții, vor cădea potecile și înălțimile se vor prăvăli la pământ. 21 Atunci voi chema sabia împotriva lui pe toți munții mei – oracolul Domnului Dumnezeu – sabia fiecărui om va fi împotriva fratelui său. 22 Îl voi judeca prin ciumă și sânge; va năvăli ploaie, piatră de grindină și foc de pucioasă voi face să plouă asupra lui, asupra trupelor lui și asupra popoarelor celor multe care sunt cu el. 23 Mă voi preamări, mă voi sfinți și mă voi face cunoscut multor neamuri. Și vor cunoaște că eu sunt Domnul».