Capitolul 4

Anunțul asedierii Ierusalímului

1 Tu, fiul omului, ia-ți o tăblie, pune-o în fața ta și gravează pe ea o cetate, Ierusalímul! 2 Pune asediu împotriva ei, construiește întăritură împotriva ei, ridică împotriva ei parapeți, pune împotriva ei tabere și așază împotriva ei berbeci de jur împrejur! 3 Tu ia-ți o tigaie din fier și pune-o ca zid de fier între tine și cetate! Fixează-ți privirea asupra ei și ea va fi în asediu și tu o vei asedia! Ea va fi un semn pentru casa lui Israél.

4 Apoi culcă-te pe partea ta stângă și pune nelegiuirea casei lui Israél deasupra sa! Câte zile vei sta culcat deasupra sa, vei purta nelegiuirea lor. 5 Eu ți-am fixat pentru anii nelegiuirii lor după numărul zilelor: trei sute nouăzeci de zile. Tu vei purta nelegiuirea casei lui Israél. 6 Când tu vei termina acestea, culcă-te a doua oară pe partea ta dreaptă și vei purta nelegiuirea casei lui Iúda timp de patruzeci de zile: câte o zi pentru fiecare an am fixat pentru tine! 7 Să-ți fixezi fața spre asediul Ierusalímului și brațul tău dezgolit: să profețești împotriva lui! 8 Iată, voi pune funii deasupra ta, ca să nu te întorci de pe o parte pe alta până când nu vei împlini zilele asedierii tale!

9 Ia pentru tine grâu, orz, fasole, linte, mei și alac și pune-le într-un vas, fă din ele pâine pentru tine, după numărul zilelor cât vei sta culcat pe o parte: trei sute nouăzeci de zile vei mânca din ele! 10 Mâncarea pe care o vei mânca să fie în greutate de douăzeci de sícli pe zi: din când în când s-o mănânci. 11 Iar apa s-o bei cu măsură: o șesime de hin, din când în când să bei! 12 Să le mănânci ca o turtă de orz și s-o coci înaintea ochilor lor cu excremente umane!”. 13 Domnul a zis: „Aşa vor mânca fiii lui Israél pâinea lor întinată printre neamurile la care îi voi alunga”. 14 Eu am zis: „Ah, Doamne, Dumnezeule, iată, sufletul meu nu a fost întinat; cadavru și animal sfâșiat nu am mâncat din tinerețea mea și până acum și nu a intrat în gura mea carne stricată!”. 15 El mi-a zis: „Vezi, îți dau excremente de bou în loc de excremente de om! Fă-ți pâinea pe ele!”. 16 El mi-a mai zis: ,,Fiul omului, iată, voi priva de pâine Ierusalímul și vor mânca pâinea la cântar și cu îngrijorare și vor bea apă cu măsură și cu spaimă! 17 De aceea, vor duce lipsă de pâine și de apă și vor fi cuprinși de spaimă și unii, și alții și vor putrezi în nelegiuirea lor.