Capitolul 42

Anexele templului

1 Apoi m-a scos în curtea exterioară, pe calea dinspre nord. M-a adus la camera care era în fața locului separat și care era în fața clădirii dinspre nord. 2 În față, lungimea era de o sută de coți spre intrarea din nord, iar lățimea era de cincizeci de coți. 3 În dreptul celor douăzeci [de coți] ai curții interioare și în fața pavajului din curtea exterioară erau pilaștri în fața pilaștrilor, pe trei [etaje]. 4 În fața camerelor, era un loc de trecere lat de zece coți și, spre interior, un drum de un cot; iar intrările lor erau spre nord. 5 Camerele de sus erau mai mici decât cele de jos și de cele de la mijlocul clădirii, pentru că pilaștrii luau din [spațiul] lor, 6 întrucât erau împărțite în trei [etaje]: nu aveau coloane ca și coloanele curții; de aceea erau mai strâmte decât cele de jos și decât cele de la mijloc, de la pământ. 7 Zidul din afară, care era pe lângă camerele dinspre curtea exterioară, în fața camerelor, avea lungimea de cincizeci de coți. 8 Căci lungimea camerelor care erau înspre curtea exterioară era de cincizeci de coți. Iată, în fața templului erau o sută de coți. 9 Dedesubtul camerelor acestora era intrarea dinspre est pentru a se intra la ele din curtea exterioară.

10 În grosimea zidului din curtea dinspre est, în fața locului separat și în fața clădirii erau camere. 11 Era o cale în fața lor, după modelul camerelor care [dădeau] spre nord, după aceeași lungime și lățime. Toate ieșirile erau după regula lor și după intrările lor, 12 ca intrările camerelor care [dădeau] spre sud: era o poartă la începutul căii, în fața zidului spre grădină, spre [partea] de est a celui care intră în ele. 13 El mi-a zis: „Camerele din nord și camerele din sud, care sunt în fața locului separat, sunt camerele sfinte; acolo mănâncă cele preasfinte preoții care se apropie de Domnul. Acolo pun cele preasfinte: ofranda, [jertfele] pentru păcat, [cele] pentru vinovăție, căci este un loc sfânt. 14 Când preoții intră, să nu iasă din [locul] sfânt în curtea exterioară și acolo să-și pună hainele cu care slujesc, căci sunt sfinte. Să se îmbrace cu alte haine și să se apropie de locul unde este poporul”.

Dimensiunile curții

15 Când a terminat de măsurat casa pe dinăuntru, m-a făcut să ies spre poarta care se deschidea spre est și a măsurat de jur împrejur. 16 A măsurat partea de est cu trestia de măsurat: cinci sute de trestii, cu trestia de măsurat de jur împrejur. 17 A măsurat partea de nord: cinci sute de trestii, cu trestia de măsurat de jur împrejur. 18 A măsurat partea de sud: cinci sute de trestii, cu trestia de măsurat de jur împrejur. 19 S-a întors spre partea de vest și a măsurat: cinci sute de trestii, cu trestia de măsurat. 20 A măsurat, deci, cele patru părți ale zidului de jur împrejur: lungimea era de cinci sute [de trestii] și lățimea, de cinci sute, ca să separe ceea ce era sfânt de ceea ce era profan.