Capitolul 43

Întoarcerea Domnului

1 Apoi m-a făcut să merg la poartă, la poarta care se deschidea spre răsărit. 2 Și iată, gloria Dumnezeului lui Israél venea dinspre răsărit. Glasul lui era ca vuietul de ape multe, iar pământul era luminat de gloria lui. 3 Viziunea era ca viziunea pe care am avut-o, ca viziunea pe care am avut-o când venea să nimicească cetatea. Viziunile erau ca viziunea pe care am avut-o la torentul Chebár. Și am căzut cu fața [la pământ].

4 Gloria Domnului a intrat în casă prin poarta care se deschidea spre est. 5 Duhul m-a purtat și m-a adus în curtea interioară. Și iată, casa era plină de gloria Domnului. 6 Am auzit pe cineva vorbindu-mi din casă: un om stătea lângă mine. 7 El mi-a zis: „Fiu al omului, [acesta] este locul tronului meu, locul pentru tălpile picioarelor mele, unde voi locui în mijlocul fiilor lui Israél pentru totdeauna. Casa lui Israél nu va mai întina numele meu cel sfânt: nici ei, nici regii lor, prin desfrânările lor și prin cadavrele regilor lor, pe înălțimi, 8 când au pus pragul lor lângă pragul meu, ușorii lor lângă ușorii mei și un zid între mine și ei. Au profanat numele meu cel sfânt prin lucrurile lor abominábile pe care le-au făcut, iar eu i-am devorat în mânia mea. 9 Acum, să îndepărteze desfrânările lor și cadavrele regilor lor de la mine, iar eu voi locui în mijlocul lor pentru totdeauna!

10 Tu, fiul omului, fă cunoscută casei lui Israél, ca să se umilească de nelegiuirile lor și să măsoare modelul [ei]. 11 Dacă se vor umili de tot ceea ce au făcut, fă-le cunoscută forma casei, modelul ei, ieșirile și intrările sale și toate formele lor, tot ce este hotărât pentru ele, toate formele lor și toate legile lor și scrie-le înaintea lor! Ei să păzească toate formele sale și tot ceea ce este hotărât pentru ea și să le împlinească. 12 Aceasta este legea casei. Pe vârful muntelui, toate marginile sale de jur împrejur sunt preasfinte. Iată, aceasta este legea casei!

Altarul

13 Acestea sunt măsurile altarului, în coți: cotul este de un cot și o palmă. Partea de jos este de un cot; lățimea este de un cot. Marginea la muchie, de jur împrejur, era de o palmă. Aceasta era înălțimea altarului: 14 de la partea de jos, de la pământ, până la încheietura de jos erau doi coți, iar lățimea era de un cot. De la încheietura cea mică până la încheietura cea mare erau patru coți, iar lățimea era de un cot. 15 Vatra altarului avea patru coți și de pe vatră se înălțau patru coarne. 16 Vatra altarului avea doisprezece [coți] lungime și doisprezece [coți] lățime: era pătrată, fiecare dintre cele patru. 17 Încheietura era de paisprezece coți lungime și paisprezece lățime pe toate cele patru laturi ale lui. Marginea de jur împrejur era de o jumătate de cot și partea de jos a lui era de un cot de jur împrejur. Treptele lui dădeau spre est.

Consacrarea altarului

18 El mi-a zis: „Fiul omului, așa spune Domnul Dumnezeu: acestea sunt cele hotărâte pentru altar în ziua în care îl vor face ca să aducă pe el ardere de tot și să-l stropească cu sânge. 19 Să dai preoților leviți (care sunt din descendența lui Sadóc și care se apropie de mine – oracolul Domnului Dumnezeu – ca să mă slujească) un vițel din cireadă pentru [jertfa] pentru păcat! 20 Să iei din sângele lui și să-l pui pe cele patru coarne ale sale și pe cele patru colțuri ale încheieturii și, pe margini, de jur împrejur, să-l purifici și să faci ispășire pentru el! 21 Să iei vițelul pentru [jertfa] pentru păcat și să-l arzi într-un loc stabilit al casei, în afara sanctuarului! 22 În ziua a doua, să aduci un țap fără cusur pentru [jertfa] pentru păcat și ei să purifice altarul după cum l-au purificat cu vițelul. 23 După ce ei vor termina de purificat, să aduci un vițel din cireadă, fără cusur, și un berbec din turmă, fără cusur. 24 Să-i aduci înaintea Domnului, iar preoții să pună peste ei sare și să-i aducă drept ardere de tot Domnului. 25 Timp de șapte zile să o faci: câte un țap pentru păcat pe zi, un vițel din cireadă și un berbec din turmă, fără cusur, să jertfească. 26 Timp de șapte zile să facă ispășirea altarului, să-l purifice și să se consacre. 27 După ce se vor termina zilele, din ziua a opta înainte, preoții să facă pe altar arderile lor de tot și jertfele lor de împăcare, iar mie îmi va plăcea de ei!” – oracolul Domnului Dumnezeu.