Capitolul 44

Utilizarea porticului de est

1 Apoi m-a întors pe drumul spre poarta sanctuarului din afară, care dădea spre est, dar era închisă. 2 Domnul mi-a zis: „Poarta aceasta să fie închisă! Să nu se deschidă și nimeni să nu intre prin ea, căci Domnul Dumnezeul lui Israél a intrat prin ea. Să rămână închisă! 3 Cât despre căpetenie, ea, căpetenia, să stea acolo spre a mânca pâine înaintea Domnului. Pe drumul vestibulului porții să intre și pe același drum să iasă!

Reguli pentru admiterea în templu

4 Apoi m-a dus pe drumul porții din nord în fața casei și, iată, gloria Domnului umplea casa Domnului. Eu am căzut cu fața [la pământ]. 5 Domnul mi-a zis: „Fiul omului, pune la inima ta, vezi cu ochii tăi, ascultă cu urechile tale tot ceea ce eu îți spun cu privire la ceea ce este hotărât pentru casa Domnului și cu privire la toate legile sale! Pune la inimă cele legate de intrarea casei și de toate ieșirile sanctuarului. 6 Spune-i casei răzvrătite a lui Israél: «Sunt prea mult pentru voi toate lucrurile voastre abominábile, casă a lui Israél! 7 Voi i-ați făcut să intre pe fiii străinilor, cei necircumciși la inimă și necircumciși în trup, ca să fie în sanctuarul meu, ca să profaneze casa mea aducând pâinea mea, grăsimea și sângele; și ei au rupt alianța mea cu toate lucrurile voastre abominábile. 8 Nu ați păzit ceea ce era de păzit ale celor sfinte ale mele, ci i-ați pus în locul vostru, să păzească ceea ce era de păzit în sanctuarul meu»”. 9 Așa spune Domnul Dumnezeu: „Niciunul dintre fiii străinilor, necircumcis la inimă și necircumcis la trup, să nu intre în sanctuarul meu: niciunul dintre fiii străinilor care sunt printre fiii lui Israél!

Levíții

10 Dar leviții, care s-au îndepărtat de mine când a rătăcit Israél, rătăcind de la mine în urma idolilor lor, să-și poarte nelegiuirea lor! 11 Ei vor fi în sanctuarul meu slujitori ca să supravegheze porțile casei, slujitori ai casei. Ei vor înjunghia arderea de tot și jertfa pentru popor; ei vor sta înaintea lor ca să-i slujească. 12 Pentru că au slujit înaintea idolilor lor și au fost pentru casa lui Israél o capcană a nelegiuirii. De aceea, îmi voi întinde mâna împotriva lor – oracolul Domnului Dumnezeu – și ei își vor purta nelegiuirea lor. 13 Nu se vor apropia de mine ca să-mi slujească drept preoți, apropiindu-se de cele sfinte ale mele, de cele preasfinte ale mele, ci își vor suporta umilirea și lucrurile abominábile pe care le-au făcut. 14 Dar le voi da să păzească ceea ce e de păzit al casei, pentru toată slujirea lor și pentru tot ceea ce se va face în ea.

Preoții

15 Dar preoții leviți, fii ai lui Sadóc, care au păzit ceea ce era de păzit al sanctuarului meu când fiii lui Israél au rătăcit de la mine, ei se vor apropia de mine ca să-mi slujească și să stea înaintea mea ca să-mi aducă grăsimea și sângele – oracolul Domnului Dumnezeu. 16 Ei vor intra în sanctuarul meu, ei se vor apropia de masa mea ca să-mi slujească și să păzească ceea ce este de păzit al meu. 17 Când vor intra prin porțile curții interioare, să se îmbrace în haine de in; să nu pună pe ei lână când vor sluji în porțile curții interioare și în casă. 18 Turbane de in să fie pe capul lor și pantaloni să aibă peste coapsele lor. Să nu se încingă cu nimic care i-ar face să transpire. 19 Când vor ieși spre curtea exterioară la popor, să-și dezbrace hainele cu care au slujit; să le pună în camera cea sfântă și să îmbrace alte haine, ca să nu se sfințească poporul prin hainele lor. 20 Să nu-și radă capetele și să nu-și lase plete, ci să-și tundă capetele! 21 Vin să nu bea niciun preot când va intra în curtea dinăuntru! 22 Să nu ia de soție o văduvă sau cea care a fost alungată, ci numai fecioară din descendența casei lui Israél sau să ia văduva care este văduvă de preot! 23 Să-l învețe pe poporul meu [să facă deosebire] între sacru și profan, să-i facă să știe ce este impur și ce este pur! 24 În neînțelegeri, ei să stea și să judece cu judecățile mele; să păzească legile mele, hotărârile mele la toate sărbătorile mele și să sfințească sabáturile mele! 25 La om mort să nu intre ca să se întineze, ci numai pentru tată, mamă, fiu, fiică, frate și soră care nu a fost dată de soție poate să se întineze! 26 După ce s-a purificat, să i se numere șapte zile. 27 În ziua când va veni în sanctuarul meu, în curtea interioară, ca să slujească în sanctuarul meu, să aducă [jertfa] pentru păcatul său – oracolul Domnului Dumnezeu! 28 Cât despre moștenirea pe care o vor avea, eu voi fi moștenirea lor. Proprietate nu le veți da în Israél, căci voi fi proprietatea lor. 29 Ei vor mânca ofranda, [jertfa] pentru păcat și cea pentru vinovăție: toate darurile închinate în Israél vor fi ale lor. 30 Primiția tuturor întâilor născuți din toate și tot ceea ce este ridicat din toate darurile voastre ridicate vor fi ale preoților. Primiția aluaturilor voastre să o dați preoților, pentru ca să rămână binecuvântarea asupra casei voastre. 31 Preoții nu pot să mănânce din vreun cadavru sau animal sfâșiat, dintre păsări și dintre animale!”.