Capitolul 46

Diferite reguli

1 Așa spune Domnul Dumnezeu: „Poarta curții interioare, care se deschide spre răsărit, să fie închisă în cele șase zile lucrătoare, dar să fie deschisă în ziua a șaptea; și în ziua de lună nouă să fie deschisă! 2 Căpetenia să intre pe calea de la vestibulul porții exterioare și să stea lângă ușorul porții! Preoții să aducă arderea lui de tot și [jertfa] lui de împăcare! El să se prosterneze la prag și apoi să iasă! Poarta să nu se închidă până seara! 3 Poporul țării să se prosterneze înaintea Domnului la intrarea aceleiași porți în sabáturi și la lunile noi! 4 Arderea de tot pe care căpetenia o va aduce Domnului în ziua de sabát să fie șase miei fără cusur și un berbec fără cusur! 5 Ofranda să fie de o éfă pentru un berbec, cât îi dă mâna pentru miei, iar untdelemn, un hin pentru o é! 6 În ziua de lună nouă, să fie un vițel din cireadă fără cusur, șase miei și un berbec fără cusur, 7 o éfă pentru vițel, o éfă pentru berbec să aducă drept ofrandă, iar pentru miei, cât îi dă mâna! Și untdelemn, un hin pentru éfă!

8 Când va veni căpetenia, să intre pe calea vestibulului porții și tot pe acea cale să iasă!

9 Dar când poporul țării va veni înaintea Domnului la sărbătorile lor, să vină pe calea porții din nord ca să se închine și să iasă pe calea porții din sud. Iar dacă vine pe calea porții din sud, să iasă pe calea porții din nord: să nu se întoarcă pe calea porții pe care a venit, ci să iasă prin partea opusă. 10 Căpetenia să intre în mijlocul lor când ei vor intra și să iasă când ei vor ieși.

11 La sărbători, la zile festive, să fie ca ofrandă o éfă pentru vițel, o éfă pentru berbec, cât îi va da mâna pentru miei, iar untelemn, un hin pentru éfă. 12 Dar când căpetenia va aduce o ardere de tot de bunăvoie sau [jertfe] de împăcare de bunăvoie pentru Domnul, să i se deschidă poarta care se deschide spre est și să aducă arderea lui de tot și [jertfele] lui de împăcare cum se face în ziua de sabát! Apoi să iasă și să se închidă ușa după ce el a ieșit! 13 Un miel de un an fără cusur să aduci pe zi ca ardere de tot Domnului: în fiecare dimineață să-l aduci! 14 Ca ofrandă pe lângă el, să aduci în fiecare dimineață a șasea parte dintr-o éfă și untdelemn, a treia parte dintr-un hin, ca să înmoi făina aleasă a ofrandei pentru Domnul! Sunt hotărâri veșnice, pentru totdeauna. 15 Să aducă mielul, ofranda și untdelemnul în fiecare dimineață pentru arderea de tot, permanent!”.

16 Așa spune Domnul Dumnezeu: „Când căpetenia va da un dar unuia dintre fiii săi ca moștenire, [darul] să fie al fiului său! Proprietatea lor este dată ca moștenire. 17 Dar când îi va da din moștenirea sa un dar unuia dintre slujitorii săi, să fie al lui până în anul eliberării, apoi [darul] să se întoarcă la căpetenie! Doar moștenirea fiilor săi va rămâne la ei. 18 Căpetenia să nu ia din moștenirea poporului, oprimându-i din cauza proprietății lor, ci să dea ca moștenire fiilor săi din proprietatea sa, ca să nu împrăștie poporul meu, pe fiecare din proprietatea lui”.

19 Apoi m-a făcut să merg, prin intrarea care este în partea porții, lângă camerele sfinte care erau pentru preoți și care se deschideau spre nord, și, iată, acolo era un loc la capăt, spre vest! 20 Și mi-a zis: „Acesta este locul unde preoții vor fierbe [carnea jertfei] pentru vinovăție și a jertfei pentru păcat și unde vor coace ofranda ca să nu le scoată în curtea exterioară și să sfințească poporul”. 21 Apoi m-a făcut să ies în curtea exterioară și m-a făcut să trec prin cele patru colțuri ale curții. Și iată, era o curte în fiecare colț al curții. 22 În cele patru colțuri ale curții erau curți închise de patruzeci lungime și de treizeci lățime. Era aceeași măsură pentru cele patru colțuri. 23 Un zid înconjura toate cele patru [curți]. Și sub ziduri, de jur împrejur, erau făcute cuptoare. 24 Și mi-a zis: „Acestea sunt încăperile cuptoarelor unde slujitorii casei vor coace jertfele poporului”.