Capitolul 48

Împărțirea țării

1 Acestea sunt numele triburilor: din partea de nord, de-a lungul căii Hetlón, la intrarea în Hamát, la Hațár-Enán, hotarul cu Damáscul, spre nord, de-a lungul Hamátului, din partea de est la mare, Dan va avea o parte. 2 La hotarul lui Dan, din partea de est până în partea de vest, Așér va avea o parte. 3 La hotarul lui Așér, din partea de est până în partea de vest, Neftáli va avea o parte. 4 La hotarul lui Neftáli, din partea de est până în partea de vest, Manáse va avea o parte. 5 La hotarul lui Manáse, din partea de est până în partea de vest, Efraím va avea o parte. 6 La hotarul lui Efraím, din partea de est până în partea de vest, Rubén va avea o parte. 7 La hotarul lui Rubén, din partea de est până în partea de vest, Iúda va avea o parte. 8 La hotarul lui Iúda, din partea de est până în partea de vest, va fi darul pe care îl veți da, de douăzeci și cinci de mii lățime, iar lungimea, ca a uneia dintre părțile din partea de est până în partea de vest. În mijlocul său va fi sanctuarul.

9 Darul pe care îl veți da Domnului va avea o lungime de douăzeci și cinci de mii și o lățime de douăzeci de mii. 10 Lângă acestea va fi darul cel sfânt pentru preoți, în partea de nord: spre vest, lat de douăzeci și cinci de mii; spre est, lat de zece mii; spre sud, lung de douăzeci și cinci de mii. Și în mijloc va fi sanctuarul Domnului. 11 Preoților sfințiți, fii ai lui Sadóc care au păzit ceea ce era de păzit al meu și care nu au rătăcit când au rătăcit fiii lui Israél, după cum au rătăcit leviții, 12 le va aparține darul [acesta], din darul țării, ca parte preasfântă, lângă hotarul leviților. 13 Levíții [vor avea o parte] lângă hotarul preoților, lung de douăzeci și cinci de mii și lat de zece mii. Toată lungimea va fi de douăzeci și cinci de mii și lățimea, de zece mii. 14 Să nu vândă din ea, nici să nu schimbe și să nu facă să treacă [la altcineva] primiția țării, pentru că este sacră pentru Domnul. 15 Cei douăzeci și cinci de mii pe douăzeci și cinci de mii rămași în lățime vor fi parte profană pentru cetate, pentru locuințe și terenuri; cetatea va fi în mijloc. 16 Acestea vor fi măsurile ei: partea de nord, patru mii cinci sute; partea de sud, patru mii cinci sute; din partea de est, patru mii cinci sute; iar partea de vest, patru mii cinci sute. 17 Terenul cetății va fi de două sute cincizeci spre nord, două sute cincizeci spre sud, două sute cincizeci spre est și două sute cincizeci spre vest. 18 Ceea ce rămâne în lungime, pe lângă darul cel sfânt, adică zece mii spre est și zece mii spre vest, să fie pe lângă darul cel sfânt: venitul lui să fie spre hrană pentru slujitorii cetății. 19 Cei care slujesc cetatea să fie slujiți de toate triburile lui Israél! 20 Tot darul să fie de douăzeci și cinci de mii pe douăzeci și cinci de mii, iar o pătrime din darul cel sfânt pe care îl veți dărui să fie proprietatea cetății. 21 Ceea ce rămâne va fi a căpeteniei, de o parte și de alta, ca dar sfânt și proprietate a cetății, pe lângă darul de douăzeci și cinci de mii de la hotarul de est și de vest, pe lângă cei douăzeci și cinci de mii de la hotarul de vest, lângă părțile căpeteniei. Va fi un dar sfânt și sanctuarul templului va fi în mijloc. 22 De la proprietatea levíţilor și de la proprietatea cetății, ceea ce este în mijloc va fi a căpeteniei; între hotarul lui Iúda și hotarul lui Beniamín va fi a căpeteniei.

23 Cât despre celelalte triburi, din partea de est până în partea de vest, Beniamín va avea o parte. 24 La hotarul lui Beniamín, din partea de est până în partea de vest, Simeón va avea o parte. 25 La hotarul lui Simeón, din partea de est până în partea de vest, Isahár va avea o parte. 26 La hotarul lui Isahár, din partea de est până în partea de vest, Zabulón va avea o parte. 27 La hotarul lui Zabulón, din partea de est până în partea de vest, Gad va avea o parte. 28 Lângă hotarul lui Gad, în partea de sud, spre Temán, hotarul să fie de la Támar la apele Meríba, la Cádeș, la râul care dă spre Marea cea Mare. 29 Aceasta este țara pentru care veți arunca [sorții] pentru moștenirea triburilor lui Israél și acestea sunt părțile lor – oracolul Domnului Dumnezeu.

30 Acestea sunt ieșirile cetății: în partea de nord, măsura este de patru mii cinci sute. 31 Porțile cetății vor avea numele triburilor lui Israél; trei porți vor fi spre nord: o poartă a lui Rubén, o poartă a lui Iúda și o poartă a lui Lévi. 32 În partea de est, de patru mii cinci sute, vor fi trei porți: o poartă a lui Iosíf, o poartă a lui Beniamín și o poartă a lui Dan. 33 În partea de sud, în măsură de patru mii cinci sute, vor fi trei porți: o poartă a lui Simeón, o poartă a lui Isahár și o poartă a lui Zabulón. 34 În partea de vest, de patru mii cinci sute, vor fi trei porți: o poartă a lui Gad, o poartă a lui Așér și o poartă a lui Neftáli. 35 Împrejur vor fi [în total] optsprezece mii.

Iar numele cetății va fi de astăzi: „Domnul este acolo!”.