Capitolul 6

Împotriva munților lui Israél

1 Cuvântul Domnului a fost către mine: 2 „Fiul omului, întoarce-ți fața spre munții lui Israél și profețește împotriva lor! 3 Spune-le: «Munți ai lui Israél, ascultați cuvântul Domnului Dumnezeu! Așa vorbește Domnul Dumnezeu către munți și către dealuri, către pante și către văi: iată, eu fac să vină asupra voastră sabia și voi nimici înălțimile voastre! 4 Vor fi devastate altarele voastre și vor fi sfărâmate altarele voastre pentru incens; voi face să cadă cei străpunși ai voștri înaintea idolilor voștri. 5 Voi pune cadavrele fiilor lui Israél înaintea idolilor lor și voi risipi oasele voastre în jurul altarelor voastre. 6 În toate așezările voastre, cetățile vor fi nimicite și înălțimile vor fi devastate în așa fel încât să fie nimicite și pedepsite altarele voastre, să fie sfărâmați și distruși idolii voștri și să fie tăiate în bucăți altarele voastre pentru incens și să fie șterse lucrările voastre. 7 Vor cădea străpunși în mijlocul tău și veți cunoaște că eu sunt Domnul.

8 Voi face să rămână și să fie pentru voi supraviețuitori de sabie printre neamuri atunci când vă voi împrăștia printre țări. 9 Supraviețuitorii își vor aminti de mine printre neamurile unde vor fi captivi când le voi zdrobi inima desfrânată care s-a îndepărtat de mine și ochii care s-au desfrânat cu idolii lor; vor fi dezgustați de ei înșiși din cauza relelor pe care le-au făcut cu toate lucrurile lor abominábile. 10 Vor cunoaște că eu sunt Domnul și că nu am spus în zadar că le voi face răul acesta»”.

Păcatele lui Israél

11 Așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Lovește cu palma ta și bate cu piciorul tău și spune: «Vai, din cauza lucrurilor abominábile cele rele ale casei lui Israél, ea va cădea de sabie, de foamete și de ciumă! 12 Cel care este departe va muri de ciumă; cel care e aproape va cădea de sabie, iar supraviețuitorul și cel rămas vor muri de foamete. Iar eu îmi voi potoli mânia împotriva lor. 13 Veți cunoaște că eu sunt Domnul când vor fi cei străpunși ai lor printre idolii lor, în jurul altarelor lor, pe orice colină înaltă și pe toate vârfurile munților, sub orice copac verde și sub fiecare stejar înfrunzit unde ei ofereau mireasmă plăcută tuturor idolilor lor. 14 Îmi voi întinde mâna împotriva lor și voi da țara lor să fie devastată și pustiită din pustiu până la Diblá. În toate așezările lor vor cunoaște că eu sunt Domnul»”.