Capitolul 6

Alegerea celor şapte diaconi

1 În zilele acelea, crescând numărul discipolilor, eleniştii murmurau împotriva evreilor pentru că văduvele lor erau trecute cu vederea în slujirea de fiecare zi. 2 Atunci, cei doisprezece, convocând adunarea discipolilor, au spus: „Nu este bine ca noi să lăsăm la o parte cuvântul lui Dumnezeu pentru a sluji la mese. 3 De aceea, fraţilor, căutaţi dintre voi şapte bărbaţi cu nume bun, plini de duh şi înţelepciune, pe care să-i stabilim pentru această necesitate. 4 Iar noi vom stărui în rugăciune şi în slujirea cuvântului”. 5 Şi a plăcut cuvântul [acesta] înaintea întregii adunări şi i-au ales pe Ştéfan, bărbat plin de credinţă şi de Duhul Sfânt, pe Fílip, pe Prohór, pe Nicanór, pe Timón, pe Parmenás şi pe Nicolae, prozelit din Antiohía. 6 Pe aceştia i-au pus înaintea apostolilor care, după ce s-au rugat, şi-au pus mâinile asupra lor.

7 Şi cuvântul lui Dumnezeu se răspândea, iar numărul discipolilor în Ierusalím se înmulţea foarte mult şi o mare mulţime de preoţi se supuneau credinţei.

Arestarea diaconului Ştéfan

8 Ştéfan, plin de har şi de putere, săvârşea minuni şi semne mari în popor. 9 Dar s-au ridicat unii din sinagoga numită a liberţilor, a cirenenilor, a alexandrinilor şi a celor din Cilícia şi Asia, ca să discute cu Ştéfan, 10 însă nu puteau să se opună înţelepciunii şi duhului cu care vorbea. 11 Atunci i-au pus pe nişte bărbaţi să spună: „L-am auzit pe acesta rostind cuvinte de blasfemie împotriva lui Moise şi împotriva lui Dumnezeu”. 12 Au instigat poporul, pe bătrâni şi pe cărturari, s-au năpustit asupra lui, l-au prins şi l-au dus în faţa Sinédriului. 13 Apoi au pus nişte martori falşi care spuneau: „Omul acesta nu încetează de a rosti cuvinte împotriva acestui loc sfânt şi împotriva Legii. 14 Într-adevăr, l-am auzit spunând: «Acest Isus, Nazarinéanul, va distruge locul acesta şi va schimba obiceiurile pe care ni le-a transmis Moise»”. 15 Atunci, toţi cei care şedeau în Sinédriu l-au privit fix şi au văzut faţa lui ca faţa unui înger.