Capitolul 16

Agár şi Ismaél

1 Sarái, soţia lui Abrám, nu-i născuse [niciun fiu]. Ea avea o sclavă egiptéană numită Agár. 2 Sarái a zis către Abrám: „Iată, Domnul m-a lipsit de copii! Mergi la sclava mea! Poate că voi avea fii de la ea”. Abrám a ascultat de glasul lui Sarái.

3 Sarái, soţia lui Abrám, a luat-o pe Agár egiptéanca, sclava ei – după zece ani de când Abrám se stabilise în ţara Canaán – şi i-a dat-o bărbatului ei, Abrám, ca soţie. 4 [Abrám] a intrat la Agár şi ea a zămislit. Dar când a văzut că a zămislit, [Agár] a început să o privescă cu dispreţ în ochi pe stăpâna ei. 5 Sarái i-a zis lui Abrám: „Nedreptățirea mea să fie asupra ta! Eu ţi-am dat-o la pieptul tău pe sclava mea şi, de când a văzut că a zămislit, sunt privită cu dispreţ în ochi. Domnul să judece între mine şi tine!”. 6 Abrám a zis către Sarái: „Sclava ta este în mâinile tale. Fă cu ea ce este bun în ochii tăi!”. Sarái a umilit-o pe [Agár] şi [aceasta] a fugit dinaintea ei.

7 Îngerul Domnului a găsit-o lângă un izvor de apă, în pustiu, la izvorul de pe drumul spre Şur. 8 El i-a zis: „Agár, sclava Sárei, de unde vii şi încotro mergi?”. Ea a răspuns: „Fug din faţa stăpânei mele, Sarái!”. 9 Şi îngerul Domnului i-a zis: „Întoarce-te la stăpâna ta şi supune-te ei!”. 10 Îngerul Domnului i-a zis: „Voi înmulţi descendența ta, încât nu va putea fi numărată din pricina mulţimii!”. 11 Îngerul Domnului i-a zis:

„Iată, tu ai zămislit şi vei naşte un fiu!

Îi vei pune numele Ismaél,

pentru că Domnul te-a ascultat în umilirea ta.

12 El va fi un om asemenea unui asin sălbatic.

Mâna lui va fi împotriva tuturor

şi mâna tuturor va fi împotriva lui.

Şi el se va aşeza în faţa tuturor fraţilor săi”.

13 Ea i-a dat un nume Domnului care-i vorbise: „Tu eşti El Roí”, căci a zis: „Oare nu l-am văzut aici pe cel care m-a văzut?”. 14 De aceea, izvorul s-a numit „Béer-Lahái-Roí”; el este între Cádeş şi Béred.

15 Agár i-a născut lui Abrám un fiu şi Abrám i-a dat fiului său, pe care l-a născut Agár, numele Ismaél. 16 Abrám avea optzeci şi şase de ani când Agár i l-a născut pe Ismaél lui Abrám.