Capitolul 36

Descendenţa lui Esáu în Canaán şi Seír

1 Acestea sunt generațiile lui Esáu, adică Edóm. 2 Esáu şi-a luat soţii dintre fiicele Canaánului: pe Adá, fiica lui Elón, hetéul, pe Oholibáma, fiica lui Aná, fiica lui Ţibeón, hevéul, 3 şi pe Basemát, fiica lui Ismaél, sora lui Nebaiót. 4 Adá i l-a născut lui Esáu pe Elifáz; Basemát l-a născut pe Reuél 5 şi Oholibáma i-a născut pe Ieúş, Ialám şi Córe. Aceştia sunt fiii lui Esáu care i s-au născut în ţara Canaánului.

Plecarea lui Esáu

6 Esáu şi-a luat soţiile, fiii şi fiicele, toate sufletele din casa lui, turmele, toate animalele şi toată agoniseala pe care o adunase în ţara Canaán şi a plecat din fața lui Iacób, fratele său, într-o [altă] ţară. 7 Căci bogăţiile lor erau prea mari ca să poată locui împreună şi ţinutul în care locuiau nu le mai era suficient din pricina turmelor lor. 8 Esáu a locuit pe muntele Seír. Esáu [se mai numește] Edóm.

Urmaşii lui Esáu în Seír

9 Acestea sunt generațiile lui Esáu, tatăl lui Edóm, pe muntele Seír.

10 Acestea sunt numele fiilor lui Esáu: Elifáz, fiul Adei, soţia lui Esáu; Reuél, fiul lui Basemát, soţia lui Esáu.

11 Fiii lui Elifáz au fost: Téman, Omár, Ţefó, Gaetám şi Chenáz. 12 Timná era concubina lui Elifáz, fiul lui Esáu, şi i l-a născut lui Elifáz pe Amaléc. Aceştia sunt fiii Adei, soţia lui Esáu.

13 Aceştia sunt fiii lui Reuél: Nahát, Zérah, Şamá şi Mizá; aceştia au fost fiii lui Basemát, soţia lui Esáu.

14 Aceştia au fost fiii Oholibámei, fiica lui Aná, fiica lui Ţibeón, soţia lui Esáu. Ea i-a născut lui Esáu pe Ieúş, Ialám şi Córe.

Căpeteniile Edómului

15 Acestea sunt căpeteniile fiilor lui Esáu: fiii lui Elifáz, întâiul-născut al lui Esáu: căpetenia Téman, căpetenia Omár, căpetenia Ţefó, căpetenia Chenáz, 16 căpetenia Córe, căpetenia Gaetám, căpetenia Amaléc. Acestea sunt căpeteniile lui Elifáz în ţara Edóm. Aceştia sunt fiii Adei.

17 Aceştia sunt fiii lui Reuél, fiul lui Esáu: căpetenia Nahát, căpetenia Zérah, căpetenia Şamá, căpetenia Mizá. Acestea sunt căpeteniile lui Reuél în ţara Edóm. Aceştia sunt fiii lui Basemát, soţia lui Esáu.

18 Aceştia sunt fiii Oholibámei, soţia lui Esáu: căpetenia Ieúş, căpetenia Ialám, căpetenia Córe. Aceste sunt căpeteniile din Oholibáma, fiica lui Aná, soţia lui Esáu.

19 Aceştia sunt fiii lui Esáu, adică Edóm.

Descendenţa lui Seír Horeul

20 Aceştia sunt fiii lui Seír, horeul, locuitorii ţării: Lotán, Şobál, Ţibeón, Aná, 21 Dişón, Éţer şi Dişán. Acestea sunt căpeteniile horeilor, fiii lui Seír, în ţara Edóm. 22 Fiii lui Lotán au fost: Horí şi Hemám. Sora lui Lotán a fost Timná. 23 Aceştia sunt fiii lui Şobál: Alván, Manahát, Ebál, Şefó şi Onám. 24 Aceştia sunt fiii lui Ţibeón: Aiá şi Aná. Acesta este acel Aná care a găsit izvoarele calde în pustiu pe când păştea măgarii lui Țibeon, tatăl său. 25 Aceştia sunt fiii lui Aná: Dişón şi Oholibáma, fiica lui Aná. 26 Aceştia sunt fiii lui Dişón: Hemdán, Eşbán, Itrán şi Cherán. 27 Aceştia sunt fiii lui Éţer: Bílhan, Zaaván şi Acán. 28 Aceştia sunt fiii lui Dişán: Uţ şi Aran.

29 Acestea sunt căpeteniile horeilor: căpetenia Lotán, căpetenia Şobál, căpetenia Ţibeón, căpetenia Aná, 30 căpetenia Dişón, căpetenia Éţer, căpetenia Dişán. Aceştia sunt căpeteniile horeilor, după clanurile lor, în ţara lui Seír.

Regii din Edóm

31 Aceştia sunt regii care au domnit în ţara Edóm înainte ca vreun rege să domnească peste fiii lui Israél. 32 În Edóm a fost rege Béla, fiul lui Beór, şi numele cetăţii lui era Dinhabá. 33 Béla a murit şi în locul lui a fost Ióbab, fiul lui Zérah din Bóţra. 34 Ióbab a murit şi în locul lui a fost rege Huşám, din ţara temaneilor. 35 Huşám a murit şi în locul lui a fost rege Hadád, fiul lui Bedad, cel care l-a lovit pe Madián în câmpia Moáb. Numele cetăţii lui era Avít. 36 Hadád a murit şi în locul lui a fost rege Samlá din Masrecá. 37 Samlá a murit şi în locul lui a fost rege Saul din Rehobót-ha-Náhar. 38 Saul a murit şi în locul lui a fost rege Báal-Hanán, fiul lui Acbór. 39 Báal-Hanán, fiul lui Acbór, a murit şi în locul lui a fost rege Hadár. Numele cetăţii lui era Páu; şi numele soţiei lui era Mehetabeél, fiica lui Matréd, fiul lui Mezaháb.

Căpeteniile din Edóm

40 Acestea sunt numele căpeteniilor lui Esáu, după familiile lor, după locurile lor şi după numele lor: căpetenia Timná, căpetenia Alvá, căpetenia Ietét, 41 căpetenia Oholibáma, căpetenia Elá, căpetenia Pinón, 42 căpetenia Chenáz, căpetenia Téman, căpetenia Mibţár, 43 căpetenia Magdiél, căpetenia Irám. Acestea sunt căpeteniile lui Edóm, după aşezările lor, în ţara pe care o stăpâneau. Acesta este Esáu, tatăl celor din Edóm.