Capitolul 7

1 Domnul i-a spus lui Nóe: „Intră [în arcă], tu şi toată casa ta, pentru că am văzut că, din generaţia aceasta, tu eşti drept înaintea mea. 2 Din toate animalele curate ia cu tine câte şapte de parte bărbătească şi parte femeiască; dintre animalele care nu sunt curate, ia două de parte bărbătească şi parte femeiască. 3 De asemenea, din păsările cerului, câte şapte de parte bărbătească şi de parte femeiască, ca să fie sămânţa lor pe suprafața întregului pământ! 4 Căci după încă şapte zile voi face să plouă pe pământ timp de patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi şi voi şterge de pe faţa pământului toate fiinţele pe care le-am făcut”. 5 Nóe a făcut conform cu tot ce i-a poruncit Domnul.

6 Nóe avea şase sute de ani când a fost potopul de apă pe pământ.

 Potopul şi efectele lui

7 Nóe a intrat în arcă cu fiii săi, cu soţia sa şi cu soţiile fiilor săi, din faţa apelor potopului. 8 Din animalele curate şi din animalele care nu sunt curate, din păsări şi din toate târâtoarele de pe pământ, 9 au intrat în arcă la Nóe două câte două, de parte bărbătească şi de parte femeiască, aşa cum îi poruncise Dumnezeu lui Nóe. 10 După cele şapte zile, apele potopului au venit pe pământ.

11 În anul al şase sutelea al vieţii lui Nóe, în luna a doua, în ziua a şaptesprezecea a lunii, în ziua aceea, au erupt toate izvoarele abisului celui mare şi s-au deschis stăvilarele cerurilor. 12 Şi a fost ploaia pe pământ timp de patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi.

13 În aceeaşi zi, au intrat în arcă Nóe, Sem, Ham şi Iafét, fiii lui Nóe, soţia lui Nóe şi cele trei soţii ale fiilor lui cu ei, 14 ei şi toate vieţuitoarele după specia lor, toate animalele după specia lor, toate târâtoarele care se târăsc pe pământ după specia lor, toate zburătoarele după specia lor, toate păsările înaripate. 15 Au intrat la Nóe în arcă, două câte două, din orice făptură în care era suflare de viaţă. 16 Şi cele care au intrat, parte bărbătească şi parte femeiască din orice făptură, au intrat după cum îi poruncise Dumnezeu.

Şi Domnul a închis [uşa] după el.

Creşterea apelor

17 Potopul a fost timp de patruzeci de zile pe pământ, apele au crescut şi au ridicat arca şi ea s-a înălţat deasupra pământului. 18 Apele s-au ridicat şi au crescut foarte mult pe pământ şi arca umbla pe deasupra apelor. 19 Apele au pus tot mai mult stăpânire pe pământ şi au fost acoperiţi toţi munţii cei înalţi, care sunt sub cerul întreg. 20 Apele s-au înălţat cu cincisprezece cóţi deasupra munţilor, care fuseseră acoperiţi. 21 Şi-au dat duhul toate făpturile care se târau pe pământ, păsările, animalele şi vieţuitoarele şi toate vietăţile care mişună pe pământ şi toţi oamenii. 22 Tot ce avea suflare cu duh de viaţă în nări, tot ce era pe pământul uscat a murit. 23 Şi [Domnul] a nimicit orice fiinţă de pe faţa pământului, de la om până la animal, până la târâtoare şi până la păsările cerului: au fost nimicite de pe pământ. Şi a rămas numai Nóe şi cele ce erau cu el în arcă. 24 Şi apele au stăpânit pe pământ o sută cincizeci de zile.