Capitolul 3

Stăpânirea limbii

1 Fraţii mei, să nu fie mulţi dintre voi care devin învăţători, ştiind că noi vom avea o judecată mai aspră. 2 Căci toţi greşim în multe privinţe. Dacă cineva nu greşeşte prin cuvânt, este un om desăvârşit, capabil să-şi înfrâneze tot trupul.

3 Dacă punem frâul în gura cailor, ca să ne asculte, le conducem tot trupul. 4 Iată, chiar şi corăbiile, deşi sunt aşa de mari şi purtate de vânturi puternice, sunt conduse de o cârmă foarte mică, după cum vrea cel care le conduce.

5 Tot aşa şi limba: este un organ mic, dar se poate făli cu lucruri mari.

Iată că un foc mic poate să aprindă o pădure mare! 6 Şi limba este foc, o lume a nelegiuirii. Limba este printre membrele noastre aceea care pângăreşte tot trupul şi aprinde cursul existenţei după ce a fost aprinsă de Gheenă. 7 Căci orice specie de animale, de păsări, de reptile şi [animale] de mare poate fi domesticită şi chiar au fost domesticite de oameni, 8 dar limba, nimeni dintre oameni nu poate s-o domesticească: ea este un rău nepotolit, plină de otravă ucigătoare. 9 Cu ea îl binecuvântăm pe Domnul şi pe Tatăl şi tot cu ea îi blestemăm pe oamenii făcuţi după asemănarea lui Dumnezeu. 10 Din aceeaşi gură iese şi binecuvântarea, şi blestemul. Nu trebuie să fie astfel, fraţii mei! 11 Oare poate izvorul să reverse din aceeaşi vână apă dulce şi amară? 12 Fraţii mei, oare poate smochinul să facă măsline şi viţa-de-vie smochine? Nici [izvorul] sărat nu poate produce apă dulce.

Adevărata înţelepciune

13 Cine este înţelept şi învăţat între voi? Să-şi arate faptele printr-o purtare bună în modestia înţelepciunii! 14 Dar dacă aveţi gelozie amară şi rivalitate în inima voastră, nu vă lăudaţi şi nu minţiţi împotriva adevărului. 15 Nu aceasta este înţelepciunea care vine de sus, ci este pământească, instinctuală şi diabolică, 16 pentru că acolo unde este gelozie şi rivalitate, acolo se află dezordine şi tot felul de fapte rele. 17 Dar înţelepciunea care vine de sus este, înainte de toate, curată, apoi paşnică, blândă, docilă, plină de milă şi de roade bune, fără discriminare şi fără ipocrizie. 18 Rodul dreptăţii este semănat în pace pentru cei care fac pace.