Capitolul 13

Brâul nefolositor

1 Aşa mi-a vorbit Domnul: „Mergi şi cumpără-ţi un brâu de in, pune-l pe coapsele tale, dar să nu-l înmoi în apă!”. 2 Am cumpărat brâul, după cuvântul Domnului, şi l-am pus pe coapsele mele. 3 Apoi cuvântul Domnului a fost către mine a doua oară: 4 „Ia brâul pe care l-ai cumpărat şi care este pe coapsele tale, ridică-te şi mergi la Eufrát şi ascunde-l acolo, în crăpătura stâncii!”. 5 Am mers şi l-am ascuns la Eufrát, după cum îmi poruncise Domnul. 6 După multe zile, Domnul mi-a zis: „Ridică-te, mergi la Eufrát şi ia de acolo brâul pe care ţi-am poruncit să-l ascunzi acolo!”. 7 Am mers la Eufrát, am săpat şi am luat brâul din locul unde-l ascunsem şi, iată, brâul se stricase, nu mai era bun la nimic. 8 Atunci cuvântul Domnului a fost către mine: 9 Aşa vorbeşte Domnul: „Aşa voi distruge mândria lui Iúda şi mândria cea mare a Ierusalímului. 10 Poporul acesta rău, care refuză să asculte cuvintele mele, care umblă în încăpăţânarea inimii lui şi merge după alţi dumnezei ca să le slujească şi să se prosterneze înaintea lor, va fi precum acest brâu care nu mai este bun la nimic. 11 Căci aşa cum se lipeşte brâul de coapsele omului, aşa am alipit de mine toată casa lui Israél şi toată casa lui Iúda – oracolul Domnului – ca să devină pentru mine un popor, un nume, o laudă şi o podoabă, dar nu au ascultat.

Burduful de vin

12 De aceea, spune-le cuvintele acestea: «Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israél: ‹Orice burduf se umple cu vin›, iar ei îţi vor spune: ‹Oare nu ştim noi că toate burdufurile se umplu cu vin?› ». 13 Atunci spune-le: «Aşa vorbeşte Domnul: ‹Iată, îi voi umple de beţie pe toţi locuitorii acestei ţări, pe regii care stau în locul lui Davíd pe tronul său, pe preoţi şi pe profeţi şi pe toţi locuitorii Ierusalímului! 14 Îi voi zdrobi unul de altul, pe părinţi şi pe fii împreună – oracolul Domnului –, nu-i voi cruţa, nu voi avea milă şi nu mă voi îndura în a-i nimici › »”.

Perspectivele exilului

15 Ascultaţi şi plecaţi-vă urechea!

Nu vă mândriţi,

pentru că Domnul vorbeşte!

16 Daţi Domnului Dumnezeului

vostru glorie

înainte să se facă întuneric,

înainte să vi se lovească

picioarele de munţii amurgului!

Voi aşteptaţi lumina,

dar el o va preface în umbra morţii,

o va preface în negură.

17 Dar dacă nu veţi asculta,

sufletul meu va plânge în taină

pentru atâta mândrie, va lăcrima

şi ochii mei vor vărsa lacrimi,

căci turma Domnului

este dusă în captivitate.

18 Spune-le regelui şi reginei:

„Umiliţi-vă şi aşezaţi-vă,

căci a coborât de pe capetele voastre

coroana măreţiei voastre!”.

19 Cetăţile din sud sunt închise

şi nu este cine să deschidă.

Întregul Iúda este deportat,

este deportat în întregime.

20 Ridicaţi-vă ochii

şi uitaţi-vă la cei care vin din nord:

unde este turma care ţi-a fost dată,

turma măreţiei tale?

21 Ce vei spune când te va pedepsi,

pentru că tu i-ai învăţat să fie

căpetenii de încredere peste tine?

Oare nu te vor apuca dureri cumplite

ca pe femeia care naşte?

22 Dacă vei spune în inima ta:

„De ce mi se întâmplă acestea?”,

din cauza mulţimii

nelegiuirilor voastre

au fost descoperite poalele voastre,

au fost tratate

cu violenţă călcâiele voastre.

23 Oare poate să-şi schimbe

un etiopian pielea

sau leopardul, petele?

Şi voi, veţi putea oare face binele

voi, care sunteţi învăţaţi să faceţi răul?

24 Vă voi împrăştia

ca pleava dusă de vânt în pustiu.

25 Aceasta este soarta ta,

măsura calculată de mine pentru tine

– oracolul Domnului –

pentru că m-ai uitat

şi te-ai încrezut în înşelăciune.

26 Şi eu voi întoarce poala peste faţa ta

şi ţi se va vedea ruşinea.

27 Faptele tale de adulter,

nechezatul tău, pofta desfrânării tale,

am văzut pe coline

şi în câmpie ororile tale.

Vai de tine, Ierusalíme!

Până când nu te vei purifica?