Capitolul 15

1 Domnul mi-a zis: „Chiar dacă ar sta Moise şi Samuél înaintea mea, sufletul meu tot n-ar fi pentru acest popor. Trimite-l din faţa mea şi să iasă! 2 Dar dacă îţi vor spune: «Unde să ieşim?», să le spui: «Aşa vorbeşte Domnul:

‹Cine-i pentru moarte, la moarte,

cine-i pentru sabie, la sabie,

cine-i pentru foamete, la foamete

şi cine-i pentru captivitate,

în captivitate›!»”.

3 Îi voi pedepsi în patru feluri – oracolul Domnului –: cu sabie ca să-i ucidă, cu câini ca să-i târâie, cu păsări ale cerului şi cu animale ale pământului ca să-i devoreze şi să-i nimicească. 4 Îi voi face să fie obiect de dispreţ pentru toate regatele pământului din cauza lui Manáse, fiul lui Ezechía, regele lui Iúda, pentru ceea ce a făcut în Ierusalím.

Nenorocirea războiului

5 Cine va avea milă de tine, Ierusalíme,

şi cine va plânge pentru tine?

Cine se va întoarce

să te întrebe de pace?

6 Tu m-ai părăsit – oracolul Domnului –

ai dat înapoi;

de aceea mi-am întins mâna

împotriva ta ca să te nimicesc:

m-am săturat să-mi fie milă de tine.

7 Îi voi vântura cu lopata la porţile ţării;

îi voi lipsi de copii

şi voi face să piară poporul meu:

ei nu s-au întors de la căile lor.

8 S-au înmulţit văduvele lor

mai mult decât nisipul mării;

voi face să vină asupra lor,

împotriva mamei tinerilor,

un devastator în plină zi;

voi face să cadă pe neaşteptate

agitaţie şi teroare.

9 Cea care a născut de şapte ori

se va veşteji,

îşi va da sufletul, va apune soarele ei

când încă este zi,

este făcută de ruşine şi de ocară,

rămăşiţa lor o voi da sabiei

înaintea duşmanilor lor –

oracolul Domnului.

Reînnoirea vocaţiei

10 Vai mie, mamă,

căci m-ai născut certăreţ

şi arţăgos pentru toată ţara!

Nu am dat cu împrumut

şi nici nu m-au împrumutat,

şi totuşi mă blestemă toţi.

11 Domnul zice: „Eu te voi elibera

ca să-ţi fie bine

şi voi face pe duşmanul tău

să nu se atingă de tine

în timpul nenorocirii

şi în cel al strâmtorării.

12 Se rupe oare fierul?

Fierul din nord şi bronzul?

13 Bunurile tale şi vistieriile tale

le voi da ca pradă fără răsplătire

pentru toate păcatele tale,

în toate hotarele tale.

14 Le voi face să treacă cu duşmanii tăi

într-o ţară pe care nu o cunoşti,

căci focul mâniei mele este aprins

şi arde împotriva voastră”.

15 Tu, Doamne, ştii.

Adu-ţi aminte de mine, vizitează-mă

şi răzbună-mă

pe cei care mă urmăresc!

Pentru răbdarea ta,

ia de la mine mânia ta:

tu ştii că eu suport ocară pentru tine.

16 Cuvintele tale au fost găsite,

iar eu le-am devorat.

Cuvintele tale au fost spre bucuria mea

şi spre veselia inimii mele,

pentru că numele tău

este chemat asupra mea,

Doamne Dumnezeule Sabaót.

17 Nu am stat în adunarea celor

care batjocorăsc şi nu m-am veselit.

Înaintea mâinii tale am stat singur,

pentru că m-ai umplut de indignare.

18 De ce să fie chinul meu fără sfârşit

şi rana mea de nevindecat:

refuză să se vindece.

Eşti tu pentru mine ca un izvor fals,

unde apa nu durează

19 De aceea, aşa vorbeşte Domnul:

dacă te vei întoarce,

te voi lăsa să te întorci

şi vei sta înaintea mea;

dacă vei scoate ceea ce este valoros

din ceea ce e fără valoare,

vei fi ca gura mea.

Atunci ei se vor întoarce la tine,

dar tu să nu te întorci la ei.

20 Te voi pune pentru poporul acesta

ca un zid întărit de bronz,

ei vor lupta împotriva ta,

dar nu vor putea [să te doboare],

pentru că eu sunt cu tine

ca să te mântuiesc şi să te eliberez

– oracolul Domnului.

21 Te voi elibera din mâna celor răi,

te voi salva din braţele celor violenţi.