Capitolul 24

Coşurile cu smochine

1 Domnul mi-a arătat şi, iată, două coşuri cu smochine aşezate în faţa Templului Domnului după ce Nabucodonosór, regele Babilónului, i-a dus în captivitate pe Iehonía, fiul lui Ioiachím, regele lui Iúda, pe conducătorii lui Iúda, pe lucrătorii în lemn şi pe cei în fier din Ierusalím: i-a dus în Babilón. 2 Un coş avea smochine foarte bune, ca smochinele dintâi, iar celălalt coş avea smochine foarte rele, încât nu puteau fi mâncate de rele ce erau. 3 Domnul mi-a zis: „Ce vezi, Ieremía?”. Eu am răspuns: „Nişte smochine!”. Smochinele cele bune sunt foarte bune, iar cele rele sunt foarte rele şi nu pot fi mâncate de rele ce sunt”. 4 Cuvântul Domnului a fost către mine: 5 Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israél: „Ca smochinele acestea bune, aşa îi voi recunoaşte pe deportaţii lui Iúda pe care i-am trimis din locul acesta în ţara caldéilor spre binele lor. 6 Îmi voi pune ochii asupra lor spre bine şi îi voi face să se întoarcă în ţara aceasta, îi voi reclădi şi nu-i voi doborî, îi voi planta şi nu-i voi dezrădăcina. 7 Le voi da o inimă ca să ştie că eu sunt Domnul: ei vor fi poporul meu, iar eu voi fi Dumnezeul lor, căci se vor întoarce la mine din toată inima lor. 8 Iar ca smochinele cele rele, care nu se pot mânca de rele ce sunt, aşa zice Domnul, aşa îi voi face pe Sedecía, regele lui Iúda, pe căpeteniile lui şi restul Ierusalímului care rămâne în ţara aceasta şi pe locuitorii din ţara Egiptului. 9 Îi voi face să fie obiect de dispreţ, spre răul lor, pentru toate regatele pământului, de ocară, de dispreţ, de luat în râs şi de blestem în toate locurile unde îi voi alunga. 10 Voi trimite împotriva lor sabia, foametea şi ciuma până când vor fi terminați de pe pământul pe care l-am dat lor şi părinţilor lor.