Capitolul 27

V. MESAJ CĂTRE CEI DIN EXIL

Acţiunea simbolică a jugului şi mesajul către regii din vest

1 La începutul domniei lui Ioiachím, fiul lui Iosía, regele lui Iúda, a fost acest cuvânt către Ieremía de la Domnul:

2 Aşa mi-a vorbit Domnul: „Fă-ţi nişte legături şi juguri şi pune-le pe grumazul tău! 3 Apoi trimite-le la regele din Edóm, la regele din Moáb, la regele fiilor lui Amón, la regele din Tir şi la regele din Sidón prin mâna mesagerilor veniţi la Ierusalím la Sedecía, regele lui Iúda. 4 Porunceşte prin ei stăpânilor lor: «Aşa zice Domnul Sabaót, Dumnezeul lui Israél: aşa să spuneţi stăpânilor voştri: 5 ‹Eu am făcut pământul, omul şi animalele care sunt pe suprafaţa pământului, cu puterea mea cea mare şi cu braţul meu cel întins, şi le-am dat celui care este drept în ochii mei. 6 Acum dau toate aceste ţări în mâinile lui Nabucodonosór, regele din Babilón, slujitorul meu; lui îi dau chiar şi vieţuitoarele câmpiei ca să-i slujească lui. 7 Îl vor sluji toate neamurile pe el, pe fiul său şi pe fiul fiului său până când va veni timpul ţării lui: atunci el va sluji multe naţiuni şi regate mari. 8 Neamul sau regatul care nu-l va sluji pe Nabucodonosór, regele Babilónului, şi nu-şi va pune grumazul la jugul regelui din Babilón, eu voi pedepsi neamul acela cu sabie, cu foamete şi cu ciumă – oracolul Domnului – până când îi voi face să sfârşească prin mâna lui. 9 Iar voi nu ascultaţi de profeţii voştri, de necromanţii voştri, de visurile voastre, de prezicătorii voştri, nici de magicienii voştri care vă spun: ‘Nu-l slujiţi pe regele Babilónului!’. 10 Căci ei profeţesc înşelăciuni ca să fiţi duşi departe de pământul vostru, ca eu să vă împrăştii şi voi să pieriţi. 11 Dar pe neamul care îşi va pune grumazul în jugul regelui din Babilón şi-l va sluji, îl voi face să găsească odihnă în pământul lui – oracolul Domnului – să-l muncească şi să locuiască în el› »”.

12 Iar lui Sedecía, regele lui Iúda, i-am spus conform cu toate aceste cuvinte: „Puneţi-vă grumazul vostru în jugul regelui din Babilón şi slujiţi-i pe el şi pe poporul lui şi veţi trăi! 13 De ce să muriţi tu şi poporul tău de sabie, de foamete şi de ciumă, aşa cum a spus Domnul neamului care nu-l slujeşte pe regele Babilónului? 14 Nu ascultaţi cuvintele profeţilor care vă spun: «Nu-l slujiţi pe regele Babilónului!», pentru că ei vă profeţesc înşelăciune. 15 Nu eu i-am trimis – oracolul Domnului –, iar ei profeţesc în numele meu spre înşelăciune, pentru ca eu să vă îndepărtez şi să pieriţi voi şi profeţii care vă profeţesc”.

16 Iar preoţilor şi întregului popor acesta am spus: „Aşa vorbeşte Domnul: «Nu ascultaţi cuvintele profeţilor care vă profeţesc, zicând: ‹Iată, obiectele casei Domnului sunt aduse din Babilón acum în grabă, căci ei vă profeţesc înşelăciune. 17 Nu-i ascultaţi! Slujiţi-l pe regele din Babilón şi veţi trăi! De ce să devină cetatea aceasta o ruină?› ». 18 Dacă ei sunt profeţi şi dacă cuvântul Domnului este cu ei, să se roage la Domnul Sabaót ca să nu fie duse în Babilón obiectele rămase în casa Domnului, în casa regelui lui Iúda şi în Ierusalím! 19 Căci aşa vorbeşte Domnul Sabaót cu privire la coloane, la marea [de bronz], la postamente şi la celelalte obiecte rămase în cetatea aceasta, 20 care nu au fost luate de Nabucodonosór, regele Babilónului, atunci când i-a deportat pe Iehonía, fiul lui Ioiachím, regele lui Iúda, de la Ierusalím în Babilón, şi pe toţi conducătorii din Iúda şi Ierusalím. 21 Căci aşa vorbeşte Domnul Sabaót, Dumnezeul lui Israél, despre obiectele care au rămas în casa Domnului, în casa regelui lui Iúda şi în Ierusalím: 22 «Vor fi duse în Babilón şi vor fi acolo până în ziua când le voi cerceta – oracolul Domnului – le voi lua şi le voi aduce înapoi în locul acesta»”.