Capitolul 29

Scrisoare către exilaţi

1 Acestea sunt cuvintele scrisorii pe care a trimis-o Ieremía, profetul, din Ierusalím către cei rămaşi dintre bătrânii celor deportaţi, către preoţi, către profeţi şi către tot poporul pe care Nabucodonosór l-a deportat din Ierusalím în Babilón 2 după ieşirea lui Iehonía, regele, şi a reginei, a eunucilor, a căpeteniilor lui Iúda şi ale Ierusalímului, a lucrătorilor în lemn şi în fier din Ierusalím. 3 [A trimis-o] prin Eleasá, fiul lui Şafán, şi prin Ghemaría, fiul lui Hilchía, pe care i-a trimis în Babilón Sedecía, regele lui Iúda, la Nabucodonosór, regele Babilónului:

4 „Aşa vorbeşte Domnul Sabaót, Dumnezeul lui Israél, către toţi deportaţii pe care i-am făcut să fie deportaţi din Ierusalím în Babilón:  5 «Zidiţi case şi locuiţi-le; plantaţi grădini şi mâncaţi din rodul lor! 6  Luaţi-vă soţii şi daţi naştere la fii şi fiice; luaţi soţii pentru fiii voştri, daţi-le pe fiicele voastre bărbaţilor ca să dea naştere la fii şi fiice: să se înmulţească acolo! Să nu vă împuţinaţi! 7 Căutaţi pacea cetăţii unde am făcut să fiţi deportaţi şi rugaţi-vă pentru ea Domnului, pentru că în pacea ei veţi avea pace!». 8 Căci aşa vorbeşte Domnul Sabaót, Dumnezeul lui Israél: «Să nu vă înşele profeţii voştri care sunt în mijlocul vostru şi necromanţii voştri; nu ascultaţi de visurile voastre pe care le visaţi! 9 Căci ei vă profeţesc înşelăciune în numele meu: nu eu i-am trimis – oracolul Domnului»”. 10 Aşa vorbeşte Domnul: „Înainte să se împlinească cei şaptezeci de ani pentru Babilón, vă voi vizita şi voi face să se împlinească pentru voi cuvântul meu cel bun făcându-vă să vă întoarceţi la locul acesta. 11 Căci eu ştiu gândurile pe care le am faţă de voi – oracolul Domnului –, gânduri de pace, nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o speranţă. 12 Voi mă veţi chema, veţi veni şi vă veţi ruga la mine, iar eu vă voi asculta. 13 Mă veţi căuta şi mă veţi găsi pentru că mă veţi căuta din toată inima voastră. 14 Mă voi lăsa găsit de voi – oracolul Domnului – şi vă voi întoarce din captivitatea voastră; vă voi aduna din toate neamurile şi din toate locurile unde v-am alungat – oracolul Domnului – şi voi face să vă întoarceţi la locul de unde v-am făcut să fiţi deportaţi”.

15 Totuşi, voi ziceţi: „Domnul a făcut să se ridice pentru noi profeţi în Babilón”. 16 Căci aşa vorbeşte Domnul despre regele care stă pe tronul lui Davíd, despre tot poporul care locuieşte în cetatea aceasta, fraţii voştri care nu au ieşit cu voi când aţi fost deportaţi: 17 „Aşa vorbeşte Domnul Sabaót: «Iată, voi trimite împotriva lor sabie, foamete şi ciumă şi-i voi face ca smochinele rămase care nu pot fi mâncate de rele ce sunt! 18 Îi voi urmări cu sabie, cu foamete şi cu ciumă şi-i voi da să fie obiect de dispreţ pentru toate regatele pământului, spre blestem, fluierat şi ocară în toate neamurile unde îi voi alunga. 19 Pentru că nu au ascultat cuvintele mele – oracolul Domnului – pe care le-am trimis la ei prin slujitorii mei, profeţii – i-am trezit şi i-am trimis –, dar voi nu aţi ascultat»” – oracolul Domnului. 20 Dar voi ascultaţi cuvântul Domnului, voi toţi cei deportaţi pe care v-am trimis din Ierusalím în Babilón.

21 Căci aşa vorbeşte Domnul Sabaót, Dumnezeul lui Israél, despre Aháb, fiul lui Colaia, şi despre Sedecía, fiul lui Maaséia, care vă profeţesc în numele meu înşelăciune: iată, eu îi dau în mâna lui Nabucodonosór, regele Babilónului, şi îi va lovi în văzul vostru! 22 Ei vor fi luaţi ca blestem pentru toţi deportaţii lui Iúda care sunt în Babilón, zicându-se: „Te-a pus Domnul ca Sedecía şi ca Aháb, pe care i-a ars regele din Babilón în foc”. 23 Pentru că au făcut nebunii în Israél şi au săvârşit adulter cu soţiile semenilor lor şi au spus cuvinte înşelătoare în numele meu, deşi eu nu le-am poruncit; eu sunt cel care ştiu şi sunt martor – oracolul Domnului.

24 Iar lui Şemáia din Nehelám să-i spui: 25 „Aşa vorbeşte Domnul Sabaót, Dumnezeul lui Israél: «Pentru că ai trimis scrisori în numele tău la tot poporul care este în Ierusalím şi lui Sofonía, fiul lui Maaséia, preotul, şi tuturor preoţilor, spunând: 26 Domnul te-a pus preot în locul lui Iehoiáda, preotul, ca să fii supraveghetor în casa Domnului peste orice nebun care o face pe profetul şi să-l pui în butuci şi în lanţuri, 27 acum, de ce nu-i faci reproşuri lui Ieremía din Anatót, care o face pe profetul faţă de voi? 28 Pentru că a trimis la voi în Babilón să se spună: ‹E lungă [captivitatea]. Aşadar, construiţi case şi locuiţi în ele, plantaţi grădini şi mâncaţi din roadele lor!› »”.

29 Preotul Sofonía citise scrisoarea aceasta în auzul lui Ieremía, profetul. 30 Atunci, cuvântul Domnului a fost către Ieremía: 31 „Trimite la toţi cei deportaţi să se spună: «Aşa vorbeşte Domnul către Şemáia din Nehelám: ‹Pentru că Şemáia v-a profeţit, deşi nu eu l-am trimis, şi v-a făcut să vă puneţi încrederea în înşelăciune, 32 de aceea, aşa vorbeşte Domnul: ‘Iată, îi voi pedepsi pe Şemáia din Nehalám şi descendenţa lui şi nu va fi niciun om care să locuiască în mijlocul acestui popor sau ca să vadă binele pe care îl voi face poporului meu – oracolul Domnului –, pentru că a vorbit de revoltă împotriva Domnului!’› »”.