Capitolul 3

Convertire

1 Se zice: «Dacă un bărbat îşi trimite soţia

şi ea pleacă de la el şi ajunge

să fie a altui bărbat,

oare se mai întoarce el la ea?».

Oare nu ar fi ţinutul acela profanat?

Dar tu te-ai desfrânat cu mulţi prieteni

şi vrei să te întorci la mine?

Oracolul Domnului.

2 Ridică-ţi ochii spre colinele golaşe şi vezi!

Unde nu te-ai culcat?

Ai stat înaintea lor pe căi

ca arabul în pustiu

şi ai profanat ţara

cu desfrânările tale şi cu răutatea ta.

3 De aceea au fost oprite ploile îmbelşugate

şi ploaie târzie nu a mai fost.

Ai avut o frunte de femeie desfrânată

şi ai refuzat să te ruşinezi.

4 Oare nu vei striga de acum către mine:

«Tatăl meu, prietenul de încredere

al tinereţii mele eşti tu»?

5 Va păstra oare mânie pentru totdeauna,

o va ţine la nesfârşit?

Iată, ai vorbit şi ai făcut relele

pe care le-ai putut!”.

Regatul de Nord, invitat la convertire

6 Domnul mi-a zis în zilele lui Iosía, regele: „Ai văzut ce a făcut apostata de Israél? A mers pe toţi munţii cei înalţi şi sub toţi copacii verzi şi s-a desfrânat acolo. 7 Eu spuneam că după toate aceste fapte ale ei se va întoarce la mine, dar nu s-a întors. Şi a văzut sora ei vicleană, Iúda. 8 Dar am văzut că, în ciuda tuturor lucrurilor în care a comis adulter, pe apostata Israél am alungat-o şi i-am dat act de despărţire; totuşi vicleana Iúda, sora ei, nu s-a temut, ci s-a dus şi s-a desfrânat şi ea. 9 Şi, din cauza renumelui desfrânării ei, a profanat ţara şi a săvârşit adulter cu piatra şi cu lemnul. 10 Dar, în ciuda a toate acestea, vicleana ei soră, Iúda, nu s-a întors la mine din toată inima, ci cu înşelăciune – oracolul Domnului”.

11 Apoi Domnul mi-a zis: „Apostata Israél este mai dreaptă în sufletul ei decât vicleana Iúda. 12 Mergi şi strigă aceste cuvinte spre nord şi spune:

«Întoarce-te, apostată Israél

– oracolul Domnului!

Nu-mi va mai cădea faţa împotriva ta,

pentru că eu sunt îndurător

– oracolul Domnului –

şi nu ţin mânie pentru totdeauna.

13 Doar recunoaşte-ţi păcatul

că te-ai revoltat

împotriva Domnului Dumnezeului tău,

că ţi-ai risipit căile după străini

sub orice copac verde

şi nu aţi ascultat de glasul meu

– oracolul Domnului!».

Poporul mesianic, în Sión

14 Întoarceţi-vă, fii răzvrătiţi – oracolul Domnului –, pentru că eu sunt un soţ pentru voi şi vă voi lua pe unul dintr-o cetate şi pe doi dintr-o familie şi vă voi aduce în Sión! 15 Vă voi da păstori după inima mea şi vă vor păstori cu ştiinţă şi prudenţă. 16 Când vă veţi înmulţi şi veţi fi rodnici în ţară în zilele acelea – oracolul Domnului –, nu se va mai zice «arca alianţei Domnului», nici nu se va sui la inimă, nu-şi va aminti de ea, nu o vor cerceta şi nu se va mai face. 17 În acel timp, vor numi Ierusalímul «tronul Domnului» şi se vor aduna la el toate neamurile, la numele Domnului din Ierusalím, şi nu vor mai umbla după încăpăţânarea inimii lor celei rele. 18 În zilele acelea va veni casa lui Iúda la casa lui Israél şi împreună vor veni din ţinutul de nord spre ţara pe care am dat-o moştenire părinţilor voştri.

Poem despre convertire

19 Eu ziceam: «Cum să te pun printre fii

şi să-ţi dau ţara cea plăcută,

moştenirea

cea mai frumoasă a neamurilor?».

Dar am zis: «Tu mă chemi:

‹Tatăl meu› şi nu te vei abate

de la urmarea mea».

20 Într-adevăr, aşa cum este o femeie

vicleană faţă de prietenul ei,

la fel aţi fost voi vicleni, casă

a lui Israél” – oracolul Domnului.

21 Un glas se aude pe colinele golaşe:

plânsul suspinelor fiilor lui Israél,

căci şi-au sucit căile,

l-au uitat pe Domnul Dumnezeul lor.

22 „Întoarceţi-vă, fii răzvrătiţi!

Eu vă voi vindeca apostaziile voastre”.

„Iată-ne, venim la tine, căci tu eşti Domnul

Dumnezeul nostru!”.

23 Într-adevăr, înşelăciune

sunt colinele şi vuietul munţilor,

căci, cu adevărat,

în Domnul Dumnezeul nostru

este mântuirea lui Israél.

24 Ruşinea a devorat osteneala părinţilor noştri

din tinereţea noastră:

turmele lor, cirezile lor, fiii şi fiicele lor.

25 Să zacem în ruşinea noastră

şi să ne acopere înjosirea noastră,

căci am păcătuit împotriva

Domnului Dumnezeului nostru

noi şi părinţii noştri,

din tinereţea noastră şi până astăzi,

şi nu am ascultat de glasul

Domnului Dumnezeului nostru!