Capitolul 30

VI. CARTEA MÂNGÂIERII

Restaurarea promisă Israélului

1 Cuvântul care a fost către Ieremía de la Domnul:

2 „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israél: «Scrie pentru tine într-o carte toate cuvintele pe care ţi le-am spus!

3 Iată, vin zile – oracolul Domnului – când îl voi face pe poporul meu, pe Israél şi pe Iúda, spune Domnul; îi voi face să se întoarcă în ţara pe care le-am dat-o părinţilor lor şi o vor lua în stăpânire»”.

4 Acestea sunt cuvintele pe care le-a spus Domnul despre Israél şi despre Iúda:

5 „Aşa vorbeşte Domnul:

«Glas de groază am auzit,

de teroare, nu de pace.

6 Întrebaţi şi vedeţi dacă naşte vreun bărbat!

Atunci de ce-i văd pe toţi

bărbaţii cu mâinile pe şolduri,

ca una care naşte,

şi toate feţele au devenit palide?

7 Vai, este mare ziua aceea!

Nu a mai fost ca ea.

Este timp de strâmtorare pentru Iacób,

dar el va fi salvat din el.

8 În ziua aceea

– oracolul Domnului Sabaót –,

voi zdrobi jugul lui de pe grumazul tău

şi legăturile tale le voi rupe;

străinii nu te vor mai pune să le slujeşti.

9 Ci îl vor sluji pe Domnul Dumnezeul lor

şi pe Davíd, regele lor,

pe care îl voi face să se ridice pentru ei.

10 Dar tu nu te teme, slujitorul meu, Iacób,

– oracolul Domnului –

şi nu te înspăimânta, Israél,

căci, iată, eu te voi salva

din [ţara] îndepărtată şi pe

descendenţa ta, din ţara captivităţii.

Iacób se va întoarce,

va fi în pace, va fi liniştit

şi nimeni nu-l va mai înspăimânta.

11 Căci eu sunt cu tine – oracolul

Domnului – ca să te eliberez.

Voi distruge toate neamurile

unde ai fost împrăştiat;

pe tine nu te voi distruge,

ci te voi mustra cu judecată,

dar totuşi te voi pedepsi».

12 Aşa vorbeşte Domnul:

«Rana ta este de nevindecat

şi lovitura ta, gravă.

13 Nu este nimeni care să apere cauza,

ca să-ţi lege [rana];

sunt medicamente care să vindece,

dar nu pentru tine.

14 Toţi cei care te iubeau te-au uitat,

nimeni nu te mai caută,

pentru că te-am lovit cum

se loveşte duşmanul,

cu o pedeapsă crudă,

pentru mulţimea nelegiuirilor tale

şi pentru că s-au înmulţit păcatele tale.

15 De ce strigi pentru rana ta?

Chinul tău este de nevindecat

din cauza mulţimii nelegiuirii tale

şi, pentru că s-au înmulţit păcatele tale,

ţi-am făcut acestea.

16 Totuşi, toţi cei care te devorează

vor fi devoraţi, toţi cei care te strâmtorează

vor merge în captivitate,

cei care te prădează vor fi prădaţi

şi pe cei care te jefuiesc îi voi da jafului.

17 Eu voi face vindecarea ta

şi te voi vindeca de toate loviturile tale –

oracolul Domnului –

pentru că te-au numit ‹Cea alungată,

acel Sión pe care nu-l caută nimeni› »”.

18 Aşa vorbeşte Domnul:

„Iată, eu aduc înapoi

din captivitate corturile lui Iacób

şi mă voi îndura de locuinţele lui!

Cetatea va fi reconstruită pe ruinele sale

şi palatul va fi locuit după regula lui.

19 Va ieşi de acolo mulţumire

şi glasul celor care se bucură:

îi voi înmulţi şi nu se vor împuţina,

îi voi face să fie onoraţi, nu neînsemnaţi.

20 Fiii lui vor fi ca altădată,

adunarea lui va fi stabilă înaintea mea;

îi voi pedepsi pe toţi cei care îi oprimă.

21 Conducătorul lor va fi din el

şi stăpânitorul lor va ieşi

din mijlocul lui;

îl voi face să se apropie,

iar el se va apropia de mine.

Cine este cel care îşi împrumută

inima ca să se apropie de mine?

– oracolul Domnului.

22 Atunci, voi veţi fi poporul meu,

iar eu voi fi Dumnezeul vostru”.

23 Iată, furtuna Domnului şi furia năvălesc,

o furtună ameţitoare năvăleşte

asupra capetelor celor răi!

24 Mânia aprinsă a Domnului

nu se va întoarce

până nu va face şi nu va împlini

planul inimii sale.

În zilele de pe urmă, o veţi înţelege.