Capitolul 37

Judecată sintetică despre Sedecía

1 În locul lui Conía, fiul lui Ioiachím, a devenit rege Sedecía, fiul lui Iosía, pe care l-a făcut să fie rege Nabucodonosór, regele din Babilón, în ţara lui Iúda. 2 Dar nu au ascultat nici el, nici slujitorii lui şi nici poporul ţării de cuvintele pe care le-a spus Domnul prin Ieremía, profetul.

3 Regele Sedecía i-a trimis pe Iehucál, fiul lui Şelemía, şi pe Sofonía, fiul lui Maaséia, preotul, la Ieremía, profetul, să-i zică: „Roagă-te pentru noi la Domnul Dumnezeul nostru!”. 4 Ieremía venea şi ieşea prin popor, pentru că atunci nu-l puseseră în închisoare. 5 Armata lui Faraón a ieşit din Egipt, iar caldéii, care asediau Ierusalímul, au auzit vestea despre ei şi au plecat de la Ierusalím.

6 Cuvântul Domnului a fost către Ieremía, profetul: 7 Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israél: „Aşa să-i ziceţi regelui lui Iúda care v-a trimis la mine să mă consultaţi: «Iată, armata lui Faraón care a ieşit în ajutorul vostru se va întoarce în ţara ei, în Egipt! 8 Şi se vor întoarce caldéii şi vor lupta împotriva acestei cetăţi, o vor captura şi o vor arde în foc»”. 9 Aşa vorbeşte Domnul: „Nu vă înşelaţi sufletele, zicând: «Au plecat caldéii de la noi», pentru că nu au plecat! 10 Căci chiar de aţi lovi toată armata caldéilor cu care vă luptaţi şi ar fi rămas dintre ei [numai] bărbaţi răniţi, fiecare în cortul lui se va ridica şi va arde în foc cetatea aceasta”.

11 Când a plecat armata caldéilor de la Ierusalím, din faţa armatei lui Faraón, 12 Ieremía a vrut să iasă din Ierusalím ca să meargă în ţinutul lui Beniamín, ca să ia de acolo partea lui din popor. 13 Când era la poarta lui Beniamín, acolo era căpetenia gărzii, al cărui nume era Iréia, fiul lui Şelemía, fiul lui Ananía. El l-a prins pe Ieremía, profetul, zicând: „Tu mergi la caldéi”. 14 Ieremía a spus: „Nu e adevărat! Eu nu merg la caldéi”. Dar nu l-a ascultat, iar Ierìa l-a prins pe Ieremía şi l-a dus la căpetenii. 15 Căpeteniile s-au mâniat pe Ieremía, l-au lovit şi l-au pus în temniţă, în casa lui Ionatán, scribul, căci făcuseră din ea închisoare. 16 Astfel Ieremía a intrat în cisternă şi în celulă şi a stat acolo multe zile.

17 Regele Sedecía a trimis să fie adus [Ieremía]. Apoi l-a întrebat regele în casa lui în secret: „Este vreun cuvânt de la Domnul?”. Ieremía a zis: „Este. Vei fi dat în mâna regelui din Babilón”. 18 Ieremía i-a zis regelui Sedecía: „Ce am păcătuit împotriva ta, împotriva slujitorilor tăi şi împotriva acestui popor că m-aţi pus în temniţă? 19 Unde sunt profeţii voştri care v-au profeţit, zicând: «Nu va veni regele din Babilón împotriva voastră şi împotriva acestei ţări»? 20 Acum, ascultă, te rog, stăpâne al meu, rege! Să ajungă cererea mea înaintea ta: nu mă mai trimite la casa lui Ionatán, scribul, ca să mor acolo!”. 21 Regele Sedecía a poruncit ca Ieremía să fie păzit în curtea gărzii şi să i se dea în fiecare zi o bucată de pâine de pe Strada Pitarilor până s-a terminat toată pâinea din cetate. Şi Ieremía a stat în curtea gărzii.