Capitolul 40

Situaţia lui Ieremía

1 Cuvântul care a fost către Ieremía de la Domnul după ce Nebuzaradán, mai-marele peste gărzi, i-a dat drumul din Ráma când l-au luat, iar el era legat cu lanţuri în mijlocul celor care erau deportaţi din Ierusalím şi din Iúda. Erau deportaţi în Babilón.

2 Mai-marele peste gărzi l-a luat pe Ieremía şi i-a zis: „Domnul Dumnezeul tău a spus răul acesta împotriva acestui loc. 3 Domnul a împlinit şi a făcut după cum a spus pentru că aţi păcătuit împotriva Domnului şi nu aţi ascultat de glasul lui; de aceea sunt aceste lucruri la voi. 4 Acum, iată, dezleg astăzi lanţurile de pe mâinile tale; dacă este bine în ochii tăi să vii cu mine în Babilón, vino şi voi avea grijă de tine, dar dacă este rău în ochii tăi să vii cu mine în Babilón, opreşte-te şi vezi toată ţara care este înaintea ta: unde este bun şi drept în ochii tăi să mergi, du-te!”. 5 Când încă nu decisese, [Nebuzaradán i-a zis]: „Întoarce-te la Ghedalía, fiul lui Ahicám, fiul lui Şafán, pe care regele din Babilón l-a pus supraveghetor peste cetăţile lui Iúda, şi stai cu el în mijlocul poporului sau mergi oriunde este drept în ochii tăi să mergi! Mai-marele peste gărzi i-a dat provizii şi un dar şi l-a lăsat să plece. 6 Ieremía a mers la Ghedalía, fiul lui Ahicám, la Míţpa, şi a rămas cu el în mijlocul poporului care rămăsese în ţară.

Complot împotriva lui Ghedalía

7 Au auzit toate căpeteniile armatelor care erau în câmpie, ei şi oamenii lor, că regele din Babilón l-a pus supraveghetor pe Ghedalía, fiul lui Ahicám, că este supraveghetor peste ei, peste bărbaţi şi femei, peste copii şi săracii din ţară care nu fuseseră deportaţi în Babilón. 8 Şi au venit la Ghedalía, la Míţpa, Ismaél, fiul lui Netanía, Iohanán şi Ionatán, fiii lui Caréah, Seráia, fiul lui Tanhumét, fiii lui Efái din Netófa şi Iesanía, un om din Maáca, ei şi oamenii lor. 9 Ghedalía, fiul lui Ahicám, fiul lui Şafán, le-a jurat lor şi oamenilor lor, zicând: „Nu vă temeţi să-i slujiţi pe caldéi! Rămâneţi în ţară, slujiţi-l pe regele Babilónului şi va fi bine pentru voi! 10 Iată, eu locuiesc la Míţpa ca să stau înaintea caldéilor care vin la noi! Voi adunaţi vin, roade de vară şi untdelemn şi puneţi-le în vasele voastre şi locuiţi în cetăţile pe care le-aţi luat!”.

11 Şi toţi iudeii care erau în Moáb, printre fiii lui Amón, în Edóm şi în toate ţările au auzit că regele din Babilón a lăsat un rest în Iúda şi că l-a pus supraveghetor peste ei pe Ghedalía, fiul lui Ahicám, fiul lui Şafán. 12 Şi s-au întors toţi iudeii din toate locurile unde au fost alungaţi şi au venit în ţara lui Iúda, la Ghedalía, la Míţpa, şi au adunat vin şi foarte multe roade de vară.

13 Iohanán, fiul lui Caréah, şi toate căpeteniile armatelor care erau în câmpie au venit la Ghedalía, la Míţpa, 14 şi i-au zis: „Tu ştii că Baális, regele fiilor lui Amón, l-a trimis pe Ismaél, fiul lui Netanía, ca să te lovească” şi i-au zis: ,,Ştii că Baális, împăratul celor din Amón, l-a însărcinat pe Ismaél, fiul lui Netanía, să te omoare”. Dar Ghedalía, fiul lui Ahicám, nu i-a crezut. 15 Iohanán, fiul lui Caréah, i-a zis lui Ghedalía în secret la Míţpa: „Dă-mi voie să merg să-l lovesc pe Ismaél, fiul lui Netanía, şi nu va şti nimeni! De ce să-ţi ia viaţa şi să împrăştie întregul Iúda care este adunat la tine şi să nimicească restul lui Iúda?”. 16 Dar Ghedalía, fiul lui Ahicám, i-a zis lui Iohanán, fiul lui Caréah: „Să nu faci lucrul acesta, căci ceea ce spui tu despre Ismaél este o minciună!”.