Capitolul 42

Fuga în Egipt

1 Atunci s-au apropiat căpeteniile armatelor, Iohanán, fiul lui Caréah, Iezanía, fiul lui Oséa, şi tot poporul, de la cel mai mic până la cel mai mare, 2 şi i-au zis lui Ieremía, profetul: „Să ajungă la tine cererea noastră! Roagă-te pentru noi Domnului Dumnezeului tău, pentru acest rest – pentru că am rămas puţini din mulţi – după cum ochii tăi ne văd! 3 Să ne facă cunoscută Domnul Dumnezeul tău calea pe care să mergem şi lucrul pe care să-l facem!”. 4 Ieremía, profetul, le-a zis: „Am auzit. Iată, mă voi ruga Domnului Dumnezeului vostru, după cuvintele voastre! Orice cuvânt vă va răspunde Domnul, vi-l voi face cunoscut şi nu voi ascunde nimic de la voi”. 5 Atunci ei i-au zis lui Ieremía: „Domnul să fie un martor adevărat şi de încredere între noi dacă nu vom face întocmai cu orice cuvânt pe care Domnul Dumnezeul tău ţi-l va trimite pentru noi! 6 Fie bine, fie rău, noi vom asculta de glasul Domnului Dumnezeului nostru la care te trimitem, ca să ne fie bine, căci vrem să ascultăm glasul Domnului Dumnezeului nostru”.

7 După zece zile, cuvântul Domnului a fost către Ieremía. 8 Ieremía i-a chemat pe Iohanán, fiul lui Caréah, pe toate căpeteniile armatelor care erau cu el şi tot poporul, de la cel mai mic până la cel mai mare, 9 şi le-a zis: „Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israél la care m-aţi trimis ca să fac să ajungă rugăciunea voastră la el: 10 «Dacă veţi locui în ţara aceasta, vă voi reclădi şi nu vă voi dărâma, vă voi planta şi nu vă voi smulge, pentru că regret răul pe care am vrut să vi-l fac. 11 Nu vă temeţi de regele Babilónului de care vouă vă este teamă! Nu vă temeţi de el – oracolul Domnului – căci eu sunt cu voi ca să vă mântuiesc şi să vă eliberez din mâna lui! 12 Voi arăta îndurare faţă de voi, ca el să se îndure de voi şi să vă lase să vă întoarceţi în pământul vostru». 13 Dar dacă veţi spune: «Nu vrem să locuim în ţara aceasta» şi nu veţi asculta de glasul Domnului Dumnezeului vostru 14 sau dacă veţi zice: «Nu, noi vrem să mergem în ţara Egiptului ca să nu vedem război, să nu auzim sunet de trâmbiţă, nici să ne fie foame de pâine. Acolo vrem să locuim», 15 atunci, ascultă cuvântul Domnului, rest al lui Iúda! Aşa vorbeşte Domnul Sabaót, Dumnezeul lui Israél: «Dacă aţi decis să mergeţi în Egipt ca să locuiţi ca străini acolo», 16 sabia de care vă temeţi vă va ajunge în ţara Egiptului, foamea de care vă temeţi se va lipi de voi în Egipt şi acolo veţi muri. 17 Toţi oamenii care vor decide să meargă în Egipt ca să locuiască acolo ca străini vor muri acolo de sabie, de foamete şi de ciumă. Ei nu vor mai avea supravieţuitor sau vreunul care să scape de răul pe care îl voi face să vină asupra lor. 18 Căci aşa vorbeşte Domnul Sabaót, Dumnezeul lui Israél: «Aşa cum mi-am revărsat mânia şi furia asupra locuitorilor Ierusalímului, aşa voi revărsa furia mea asupra voastră când veţi merge în Egipt. Veţi fi obiect de dispreţ, de groază, de blestem şi de ocară şi nu veţi mai vedea locul acesta». 19 Domnul îţi vorbeşte, rest al lui Iúda: «Nu mergeţi în Egipt! Ştiţi că am dat mărturie împotriva voastră astăzi». 20 Căci aţi rătăcit în sufletele voastre că aţi trimis la Domnul Dumnezeul vostru, zicând: «Roagă-te pentru noi la Domnul Dumnezeul nostru şi vom face întocmai cu ceea ce Domnul Dumnezeul nostru ne va spune şi ne va face cunoscut!». 21 Eu vă fac cunoscut astăzi, dar voi nu ascultaţi de glasul Domnului Dumnezeului vostru, de nimic din ce m-a trimis la voi [să vă spun]. 22 Acum, să ştiţi că veţi muri de sabie, de foamete şi de ciumă în locul unde aţi dorit să mergeţi să locuiţi ca străini!”.