Capitolul 43

1 Când Ieremía a terminat de zis întregului popor toate cuvintele Domnului Dumnezeului lor pe care le trimisese Domnul Dumnezeul lor la ei, toate cuvintele acestea, 2 Azaría, fiul lui Oséa, Iohanán, fiul lui Caréah, şi toţi oamenii aroganţi i-au spus lui Ieremía: „Tu spui minciuni; nu te-a trimis Domnul Dumnezeul nostru să spui: «Nu mergeţi în Egipt ca să locuiţi acolo ca străini». 3 Ci Barúh, fiul lui Nería, te-a sedus împotriva noastră ca să ne dai în mâna caldéilor să ne omoare şi să ne deporteze în Babilón”.

4 Iohanán, fiul lui Caréah, toate căpeteniile armatelor şi tot poporul nu au ascultat de glasul Domnului ca să locuiască în ţara lui Iúda. 5 Iohanán, fiul lui Caréah, şi toate căpeteniile armatelor au luat tot restul lui Iúda dintre toate popoarele unde fuseseră alungate ca să locuiască acolo ca străini şi i-a făcut să se întoarcă în ţara lui Iúda: 6 pe bărbaţii viteji, pe femei, pe copii, pe fiicele regelui şi toate sufletele pe care le lăsase Nebuzaradán, mai-marele gărzilor, pe Ghedalía, fiul lui Ahicám, fiul lui Şafán, pe Ieremía, profetul, şi pe Barúh, fiul lui Nería. 7 Au plecat în ţara Egiptului, căci nu au ascultat de glasul Domnului, şi au mers până la Tahpanhés.

Ieremía prezice invazia Egiptului

8 Cuvântul Domnului i-a vorbit lui Ieremía la Tahpanhés: 9 „Ia în mâna ta nişte pietre mari şi ascunde-le în lutul din cuptorul de cărămizi care este la intrarea casei lui Faraón, la Tahpanhés, în văzul oamenilor lui Iúda! 10 Spune-le: «Aşa vorbeşte Domnul Sabaót, Dumnezeul lui Israél: ‹Iată, eu trimit ca să-l iau pe Nabucodonosór, regele din Babilón, slujitorul meu, şi voi pune tronul lui deasupra acestor pietre pe care le-am ascuns şi el îşi va întinde baldachinul deasupra lor! 11 El va veni şi va lovi ţara Egiptului: cel care este spre moarte va fi dat la moarte; cel care este pentru captivitate va fi luat captiv şi cel care este pentru sabie va fi dat sabiei.

12 Voi face să iasă foc din casele dumnezeilor Egiptului; [Nabucodonosór] le va arde, pe ei îi va duce în captivitate şi va acoperi ţara Egiptului cum se acoperă păstorul cu haina sa şi va ieşi de acolo în pace. 13 Va zdrobi stelele din Bet-Şémeş, care este în ţara Egiptului, iar casele dumnezeilor Egiptului le va arde în foc› »”.