Capitolul 47

Împotriva filisténilor

1 Cuvântul Domnului care a fost către Ieremía, profetul, înainte ca Faraón să lovească Gáza:

2 „Aşa vorbeşte Domnul: «Iată, nişte ape se ridică din nord şi devin ca un râu care se revarsă, inundă ţara şi acoperă cetatea şi pe cei care locuiesc în ea. Oamenii vor striga şi toţi locuitorii ţării vor geme

3 de tropăitul copitelor [cailor] celor puternici ai lui, de cutremuratul carelor sale, de zarva roţilor lui. Părinţii nu se vor întoarce către fii din cauza slăbiciunii mâinilor lor.

4 Pentru că vine ziua devastării tuturor filisténilor şi a nimicirii Tírului şi Sidónului. Fiecare supravieţuitor strigă după ajutor, căci Domnul îi distruge pe filisténi, restul insulei Caftór.

5 Vine pleşuvie peste Gáza, Aşchelón este redus la tăcere cu restul văilor sale. Până când vă veţi face tăieturi?»”.

6 Vai, sabie a Domnului, până când nu te vei potoli? Intră în teacă, opreşte-te şi stai liniştită!

7 Dar cum să te potoleşti când Domnul i-a poruncit împotriva [cetăţii] Aşchelón şi împotriva ţărmului mării: într-acolo să se îndrepte?