Capitolul 3

Fericirea celor drepţi şi pedepsirea celor nelegiuiţi

1 Sufletele celor drepţi sunt în mâna lui Dumnezeu

şi niciun chin nu se va atinge de ele.

2 În ochii celor nepricepuţi, păreau că mor

şi ieşirea lor era considerată o nenorocire,

3 plecarea de la noi, distrugere, dar ei sunt în pace.

4 Şi dacă în văzul oamenilor sunt pedepsiţi,

speranţa lor este plină de nemurire.

5 Fiind disciplinaţi cu puţine [suferinţe], li s-au făcut multe binefaceri;

căci Dumnezeu i-a încercat şi i-a găsit vrednici de el.

6 Ca pe aur în foc i-a probat

şi i-a primit ca pe o jertfă de ardere de tot.

7 În timpul vizitării lor, vor străluci

şi vor alerga ca scânteile printre paie.

8 Vor judeca neamuri, vor stăpâni popoare

şi Domnul lor va domni peste ei în veci.

9 Cei care s-au încrezut în el vor înţelege adevărul

şi cei care cred în iubire vor rămâne cu el,

căci harul şi îndurarea sunt pentru aleşii lui.

10 Cei nelegiuiţi, după cum au gândit, aşa vor avea pedeapsă,

ei, care au neglijat dreptatea şi s-au îndepărtat de Domnul.

11 Speranţa celor care dispreţuiesc înţelepciunea şi disciplina este jalnică şi deşartă,

truda lor este inutilă şi lucrările lor sunt fără folos.

12 Femeile lor sunt nepricepute, copiii lor sunt răi

şi descendenţa lor este blestemată.

Este mai bună sterilitatea decât o descendenţă nelegiuită

13 Fericită este cea sterilă neîntinată, care nu a cunoscut patul în păcat:

ea va avea rod la vizitarea sufletelor.

14 [Fericit] este eunucul care nu a săvârșit nelegiuire cu mâna lui

şi nu a gândit cele rele împotriva Domnului:

i se va da un har ales al credinţei şi moştenire de mare cinste în templul Domnului.

15 Căci rodul trudelor bune este slăvit

şi rădăcina inteligenţei este nepieritoare.

16 Copiii celor adulteri vor fi fără căpătâi

şi sămânţa patului nelegiuit va fi distrusă.

17 Chiar dacă vor avea viaţă îndelungată, vor fi socotiţi de nimic

şi bătrâneţea lor, la sfârşit, va fi necinstită.

18 Chiar dacă vor muri repede, nu vor avea speranţă

şi nici mângâiere în ziua hotărârii.

19 Căci sfârşitul generaţiei nelegiuite va fi crunt.