Capitolul 6

II. SOLOMÓN ŞI CĂUTAREA ÎNŢELEPCIUNII

Regii trebuie să caute înţelepciunea

1 Ascultaţi, aşadar, regilor, şi înţelegeţi!

Învăţaţi, judecători ai marginilor pământului!

2 Plecaţi-vă urechea, stăpânitori ai mulţimilor,

care vă mândriţi cu mulţimi de popoare!

3 Căci v-a fost dată stăpânirea de la Domnul şi puterea, de la Cel Preaînalt,

care va cerceta lucrările voastre şi va analiza hotărârile.

4 Pentru că, fiind slujitori ai domniei lui, nu aţi judecat drept,

nu aţi păzit legea şi nu aţi umblat după hotărârea lui Dumnezeu.

5 Crunt şi rapid se va ridica împotriva voastră,

căci o judecată de neînduplecat va fi împotriva celor care conduc.

6 Căci cel mic [are parte] de iertare şi de îndurare,

dar cei puternici vor fi pedepsiţi straşnic.

7 Stăpânul a toate nu-şi retrage faţa şi nu se ruşinează faţă de cel mare.

Căci el i-a făcut la fel şi pe cel mic, şi pe cel mareşi se îngrijeşte de toţi.

8 Dar asupra stăpânitorilor va fi cercetare severă.

9 Deci pentru voi, dominatorilor, sunt cuvintele mele,

ca să învăţaţi înţelepciunea şi să nu cădeţi.

10 Dar cei care păzesc cu sfinţenie cele sfinte vor fi sfinţiţi

şi cei care le vor învăţa vor afla apărare.

11 Doriţi, aşadar, cuvintele mele, tânjiţi şi veţi fi instruiţi!

Înţelepciunea se lasă găsită

12 Înţelepciunea este strălucitoare şi incoruptibilă,

uşor de contemplat de către cei care o iubesc

şi este găsită de către cei care o caută.

13 Ea îi precede pe cei care doresc să o cunoască.

14 Cel care se trezeşte pentru ea nu oboseşte,

fiindcă o va găsi aşezată la poarta lui.

15 A reflecta la ea este desăvârşirea priceperii,

iar cel care veghează prin ea va fi îndată fără griji.

16 Căci ea umblă căutându-i pe cei vrednici de ea,

li se face văzută cu bunăvoinţă pe căi

şi în orice gând le iese în întâmpinare.

17 Începutul ei adevărat este dorinţa de educaţie

şi grija educaţiei este iubire.

18 Iubirea este păzirea poruncilor ei,

iar respectul legilor este baza nestricăciunii.

19 Nestricăciunea ne face să fim aproape de Dumnezeu.

20 Astfel, dorinţa înţelepciunii duce la domnie.

21 Deci, dacă vă plac tronurile şi sceptrele, dominatori ai popoarelor,

cinstiţi înţelepciunea, ca să domniţi în veac!

Solomón descrie înţelepciunea

22 Dar vă voi spune ce este înţelepciunea şi cum a apărut,

nu vă voi ascunde tainele, ci o voi analiza de la începutul apariţiei,

voi pune în lumină cunoaşterea ei şi nu voi ocoli adevărul.

23 Nu mă voi însoţi cu invidia care consumă,

căci aceasta nu are nimic în comun cu înţelepciunea.

24 Mulţimea înţelepţilor este salvarea lumii

şi un rege priceput este bunăstarea neamului.

25 Lăsaţi-vă, aşadar, instruiţi de cuvintele mele şi veţi trage folos!