Capitolul 7

Necredinţa rudelor lui Isus

1După acestea, Isus umbla prin Galiléea; nu voia să meargă în Iudéea, pentru că iudeii căutau să-l ucidă. 2Era aproape sărbătoarea iudeilor, cea a Corturilor. 3Fraţii săi i-au zis: „Pleacă de aici şi du-te în Iudéea, ca să vadă şi discipolii tăi lucrările pe care le faci, 4căci nimeni nu face ceva în ascuns când vrea să fie [cunoscut] în public! Dacă faci acestea, arată-te lumii!”. 5De fapt, nici fraţii lui nu credeau în el. 6Aşadar, Isus le-a zis: „Nu a venit încă timpul meu. Însă timpul vostru este totdeauna potrivit. 7Lumea nu poate să vă urască, însă pe mine mă urăşte, pentru că eu dau mărturie împotriva ei, că faptele ei sunt rele. 8Mergeţi voi la sărbătoare; eu nu urc la sărbătoarea aceasta, pentru că timpul meu nu s-a împlinit încă!”. 9Spunând acestea, a rămas în Galiléea.

Isus, la Sărbătoarea Corturilor

10După ce au plecat fraţii săi la sărbătoare, a urcat şi el, însă nu în [văzul] lumii, ci pe ascuns. 11Iudeii îl căutau în timpul sărbătorii şi spuneau: „Unde este el?”. 12Erau multe discuţii despre el în mulţime. Unii spuneau: „Este bun”; alţii însă spuneau: „Nu, ci înşală poporul”. 13Dar nimeni nu vorbea despre el în mod deschis, de frica iudeilor.

14Trecuse deja jumătate din sărbătoare, când Isus a urcat la templu şi învăţa. 15Iudeii se mirau şi ziceau: „Cum ştie acesta carte fără să fi învăţat?”. 16Atunci Isus a răspuns şi le-a zis: „Învăţătura mea nu este a mea, ci a celui care m-a trimis. 17Dacă vrea cineva să facă voinţa lui, va cunoaşte dacă învăţătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc mai degrabă de la mine. 18Cine vorbeşte de la sine îşi caută propria glorie; însă cel care caută gloria celui ce l-a trimis, acesta este vrednic de crezare şi nu este nedreptate în el. 19Oare nu Moise v-a dat Legea? Totuşi, nimeni dintre voi nu ţine Legea. De ce căutaţi să mă ucideţi?”. 20Mulţimea i-a răspuns: „Ai diavol. Cine caută să te ucidă?”. 21Isus a răspuns şi le-a zis: „Un singur lucru am făcut şi toţi vă miraţi. 22Deoarece Moise v-a dat circumcízia – deşi ea nu vine de la Moise, ci de la patriarhi – circumcideţi un om în zi de sâmbătă. 23Dacă un om primeşte circumcízia în zi de sâmbătă – ca să nu fie călcată Legea lui Moise – voi vă mâniaţi pe mine pentru că am vindecat un om întreg în zi de sâmbătă? 24Nu judecaţi după aparenţe, ci faceţi judecată dreaptă!”.

Discuţii despre originea lui Isus

25Unii dintre cei din Ierusalím spuneau: „Nu este acesta cel pe care caută să-l ucidă? 26Iată, vorbeşte în public şi nu-i spun nimic! Oare au recunoscut într-adevăr conducătorii că acesta este Cristos? 27Dar acesta ştim de unde este; când va veni Cristos, nimeni nu va şti de unde este”. 28Atunci Isus, în timp ce învăţa în templu, a strigat şi a zis: „Voi mă cunoaşteţi şi ştiţi de unde sunt; şi, totuşi, nu am venit de la mine însumi, ci, într-adevăr, este unul care m-a trimis, pe care voi nu-l cunoaşteţi. 29Eu îl cunosc, pentru că vin de la el şi el m-a trimis”.

30Atunci căutau să-l prindă, dar nimeni nu a pus mâna pe el, pentru că nu venise încă ceasul lui. 31Însă mulţi din popor au crezut în el şi spuneau: „Când va veni Cristos, va face oare mai multe semne decât a făcut acesta?”.

32Fariseii au auzit că mulţimea murmura aceste lucruri despre el. Atunci, arhiereii şi fariseii au trimis slujitori ca să-l prindă. 33Dar Isus a zis: „Încă puţin timp mai sunt cu voi şi mă duc la cel care m‑a trimis. 34Mă veţi căuta şi nu mă veţi găsi, iar unde sunt eu, voi nu puteţi veni”.

35Aşadar, spuneau iudeii între ei: „Unde are acesta de gând să plece, încât noi nu-l vom găsi? Oare va merge în diaspora, între greci, ca să-i înveţe pe greci? 36Ce înseamnă cuvântul acesta pe care l-a zis: «Mă veţi căuta, şi nu mă veţi găsi, iar unde sunt eu, voi nu puteţi veni»?”

Isus, apa vie

37În ultima zi, cea mare a sărbătorii, stând în picioare, Isus a strigat: „Dacă îi este sete cuiva, să vină la mine şi să bea! 38Cel care crede în mine, după cum spune Scriptura, «râuri de apă vie vor curge din pieptul lui»”.

39Aceasta o spunea despre Duhul pe care aveau să-l primească cei care cred în el; căci încă nu venise Duhul, pentru că Isus nu fusese încă glorificat.

Discuţii despre mesianitatea lui Isus

40Când au auzit aceste cuvinte, unii din mulţime au spus: „Acesta este într-adevăr Profetul!”. 41Alţii ziceau: „Acesta este Cristos!”. Dar alţii spuneau: „Oare vine Cristos din Galiléea? 42Nu a spus oare Scriptura: Cristos vine din descendenţa lui Davíd şi din Betleém, satul de unde era Davíd?”. 43Aşadar, s-a făcut dezbinare în popor din cauza lui. 44Unii dintre ei voiau să-l prindă, dar nimeni n-a pus mâna pe el.

45Atunci, gărzile s-au întors la arhierei şi farisei. Aceştia le-au zis: „De ce nu l-aţi adus?”. 46Gărzile au răspuns: „Nimeni n-a vorbit vreodată ca omul acesta!”. 47Fariseii le-au zis: „Nu cumva v-aţi lăsat amăgiţi şi voi? 48Oare a crezut în el cineva dintre conducători sau dintre farisei? 49Dar mulţimea aceasta care nu cunoaşte Legea este blestemată”.

50Nicodím, unul dintre ei, cel care venise mai înainte la el, le-a zis: 51„Oare Legea noastră condamnă un om înainte de a-l judeca şi de a afla ce a făcut?”. 52I-au răspuns şi au zis: „Nu cumva eşti şi tu din Galiléea? Studiază şi vezi că niciun profet nu s-a ridicat din Galiléea!”. 53Şi s-a dus fiecare la casa lui.