Capitolul 11

Primul discurs al lui Ţofár

Nebunia lui Iob

1 Ţofár din Naamáh a luat cuvântul şi a zis:

2 „Oare să nu se răspundă la multele cuvinte?

Oare poate fi drept un vorbăreţ?

3 Vorbăria ta va face oamenii să tacă?

Vei lua în râs şi nu va fi cine să se ruşineze?

4 Tu ai zis: «Învăţătura mea este curată

şi sunt fără pată în ochii tăi».

5 O, de-ar scoate Dumnezeu o vorbă

şi de şi-ar deschide buzele faţă de tine!

6 De ţi-ar face cunoscute tainele înţelepciunii

– căci de nepătruns sunt spre înţelegere –

ai şti că Dumnezeu uită de nelegiuirea ta!

7 Poţi tu, cercetând, să-l găseşti pe Dumnezeu

sau să-l afli în mod desăvârşit

pe Cel Atotputernic?

8 El este ca înălţimile cerurilor: ce poţi face tu?

Este ca adâncurile Şeólului: ce poţi şti?

9 Măsura lui este mai întinsă decât pământul

şi lăţimea, [mai mare] decât marea.

10 Dacă trece, dacă închide, dacă convoacă,

cine poate face să se întoarcă?

11 Căci el îi cunoaşte pe oamenii vanităţii,

vede nelegiuirea, chiar dacă nu se observă.

12 Omul nebun devine inteligent

când puiul de măgar va da naştere unui om!

 Viaţa cea nouă

13 Dar tu, întăreşte-ţi inima

şi întinde-ţi palmele spre el!

14 Dacă îndepărtezi nedreptatea

din mâinile tale şi nu laşi

să locuiască nelegiuirea în cortul tău,

15 atunci îţi vei ridica faţa din infirmitate, vei fi stabil şi nu te vei teme;

16 atunci tu vei uita chinul,

îţi vei aminti ca de apele care au trecut.

17 Viaţa ta se va ridica precum amiaza,

întunericul tău va deveni ca aurora.

18 Vei avea încredere, pentru că este speranţă,

şi, întorcându-te, vei locui în siguranţă.

19 Te vei culca şi nu va fi cine

să te înspăimânte

şi mulţi se vor îndrepta spre faţa ta.

20 Dar ochii celor nelegiuiţi se vor consuma;

locul de scăpare va pieri de la ei

şi speranţa lor va fi să-şi dea duhul”.