Capitolul 13

Acuze

1 Iată, pe toate le-a văzut ochiul meu,

urechea mea a auzit şi le-a înţeles!

2 Ce ştiţi voi, ştiu şi eu:

nu am decăzut mai mult decât voi.

3 Totuşi, vreau să vorbesc cu Cel Atotputernic,

doresc să discut cu Dumnezeu.

4 Voi sunteţi nişte făuritori de minciună,

nişte doctori ai deşertăciunii sunteţi voi toţi.

5 De-aţi fi tăcut!

Ar fi pentru voi înţelepciune.

6 Ascultaţi reproşul meu şi luaţi aminte

la cauza buzelor mele!

7 Poate vreţi să spuneţi lui Dumnezeu

nelegiuire şi să-i vorbiţi cu înşelăciune?

8 Vreţi să fiţi părtinitori

pentru Dumnezeu, ca să-l apăraţi?

9 Ar fi bine dacă el v-ar cerceta?

Sau vreţi să-l înşelaţi cum se înşală un om?

10 El v-ar reproşa dacă în ascuns aţi fi părtinitori.

11 Oare măreţia lui nu vă înspăimântă

şi teroarea lui nu cade asupra voastră?

12 Amintirile voastre sunt proverbe

de cenuşă şi replicile voastre, replici de lut.

Pregătirea procesului

13 Tăceţi dinaintea mea!

Vreau să vorbesc, orice ar trece peste mine!

14 Pentru aceasta,

îmi voi pune carnea între dinţii mei

şi sufletul meu îl voi pune în palma mea.

15 Iată, chiar dacă mă va ucide,

în el îmi voi pune speranţa;

dar îmi voi apăra în faţa lui căile mele.

16 Chiar şi aceasta poate fi spre mântuirea mea:

în faţa lui nu vine cel făţarnic.

17 Ascultaţi, ascultaţi cuvintele mele

şi demonstraţia mea să fie în urechile voastre!

18 Iată-mă, sunt gata de judecată!

Ştiu că am dreptate.

19 Cine este cel care vrea să se certe cu mine?

Acum, dacă aş tăcea, mi-aş da duhul.

Proces împotriva lui Dumnezeu

20 Numai două lucruri să nu faci cu mine

şi atunci nu mă voi ascunde de faţa ta!

21 Îndepărtează-ţi mâna de deasupra mea

şi teroarea ta să nu mă înspăimânte!

22 Cheamă-mă şi eu îţi voi răspunde!

Sau eu voi vorbi şi tu îmi vei replica.

23 Câte sunt fărădelegile şi păcatele mele?

Fă-mă să cunosc răzvrătirea şi păcatul meu!

24 Pentru ce îţi ascunzi faţa

şi mă consideri duşman al tău?

25 De ce înspăimânţi o frunză care cade

şi urmăreşti un pai uscat?

26 Căci tu scrii împotriva mea lucruri amare

şi mă faci să moştenesc nelegiuirile tinereţii mele.

27 Pui în butuci picioarele mele

şi supraveghezi toate cărările mele

şi urmăreşti urmele picioarelor mele.

28 [Omul] se învecheşte ca un lucru putred,

ca o haină roasă de molie.