Capitolul 6

Răspunsul lui Iob către Elifáz

Povara neliniştii

1 Iob a luat cuvântul şi a zis:

2 „O, dacă s-ar cântări necazul meu şi dacă ar fi pusă împreună pe cântar supărarea mea!

3 Ar fi mai grele decât nisipul mării;

de aceea cuvintele mele sunt confuze.

4 Căci săgeţile Celui Atotputernic,

al căror venin îl bea duhul meu, sunt în mine.

Înfricoşările lui Dumnezeu

sunt îndreptate asupra mea.

5 Oare rage măgarul sălbatic lângă iarbă?

Sau mugeşte boul lângă nutreţul său?

6 Ce e fără gust se mănâncă oare fără sare?

Sau este vreun gust în sucul de nalbă?

7 Ceea ce a refuzat sufletul meu să atingă,

aceea este hrană în durerea mea.

 Să mă zdrobească Dumnezeu!

8 Cine ar face să se împlinească cererea mea!

De-ar da Dumnezeu

[să se împlinească] speranţa mea!

9 De-ar vrea Dumnezeu să mă zdrobească,

să-şi întindă mâna şi să mă sfărâme!

10 Ar mai fi pentru mine o mângâiere,

aş tresălta în durerea care nu cruţă,

pentru că nu am ascuns cuvintele Celui Sfânt.

11 Care este puterea mea ca să [mai] aştept?

Care este sfârşitul meu

ca să [mai] lungesc viaţa mea?

12 Oare puterea mea este puterea pietrelor?

Sau carnea mea este de bronz?

13 Oare este vreun ajutor pentru mine?

Planul [tău] s-a îndepărtat de mine!

 Trădarea prietenilor

14 Celui disperat i se cuvine îndurare din partea prietenului său, altfel ar putea abandona teama

de Cel Atotputernic.

15 Fraţii mei m-au înşelat ca un torent,

ca albia torenţilor care trec.

16 Tulburaţi de gheaţă,

peste ei se ascunde zăpada.

17 În timp de secetă seacă

şi [în timp] de arşiţă dispar din locul lor.

18 Caravanele o apucă pe drumul lor,

înaintează în pustiu şi pier.

19 Caravanele din Temán le caută cu privirea, călătorii din Şeba aşteaptă după ele.

 20 S-au ruşinat pentru că şi-au pus încrederea, au venit până la ei şi au fost făcuţi de ocară.

21 Aşa sunteţi şi voi, un nimic.

Vedeţi angoasa şi vă temeţi.

 Cerere de dreptate

22 Oare v-am zis eu: «Aduceţi la mine

sau [aduceţi] din averile voastre un dar la mine!

23 Scăpaţi-mă din mâna celui care oprimă şi din mâna celor violenţi eliberaţi-mă!»?

24 Învăţaţi-mă şi voi tăcea;

făceţi-mă să înţeleg ce am greşit!

25 Cât de puternice sunt cuvintele dreptăţii! Ce dovedesc dovezile voastre?

26 Oare prin dovezi veţi răsturna

cuvintele şi [veţi lăsa] în vânt vorbele

celui deznădăjduit?

27 Într-adevăr, vă aruncaţi asupra orfanului, îl vindeţi pe prietenul vostru.

28 Acum, binevoiţi să vă întoarceţi spre mine! În faţa voastră, oare, voi minţi?

29 Întoarceţi-vă, să nu fie înşelăciune;

întoarceţi-vă încă o dată:

dreptatea mea este aici!

30 Oare este înşelăciune pe limba mea

sau cerul gurii mele nu înţelege supărările?