Capitolul 1

I. FLAGELUL LĂCUSTELOR

Lamentațiune pentru dezolarea țării

1 Cuvântul Domnului care a fost

către Ioél, fiul lui Petuél.

2 Ascultați aceasta, bătrâni,

și plecați-vă urechea,

toți locuitorii țării!

Oare a mai fost aceasta

în zilele voastre

sau în zilele părinților voștri?

3 Povestiți-o fiilor voștri și fiii voștri,

fiilor lor și fiii lor, generației următoare!

4 Ce a rămas de la vierme,

l-a devorat lăcusta;

ce a rămas de la lăcustă,

l-a devorat cărăbușul

și ce a rămas de la cărăbuș,

l-a devorat omida.

5 Treziți-vă, bețivilor, și plângeți!

Jeliți, toți cei care beți vin,

din cauza mustului,

pentru că vi s-a luat de la gură!

6 Căci urcă împotriva țării mele

un neam puternic și fără număr:

dinții lui sunt ca dinții leului

și are măsele ca leoaica.

7 A pus să fie via mea o devastare,

smochinul, un trunchi.

L-a decojit și l-a aruncat,

iar rădăcinile sale s-au albit.

8 Gemi ca o fecioară încinsă cu sac

pentru stăpânul tinereții sale!

9 Au încetat ofrandele și libațiile

din casa Domnului;

jelesc preoții, slujitorii Domnului.

10 Câmpia este devastată,

pământul geme,

pentru că grâul este devastat,

mustul a secat

și untdelemnul lipsește.

11 Rușinați-vă, plugari,

și gemeți, viticultori,

din cauza grâului și a orzului,

căci s-a pierdut secerișul câmpului!

12 Via s-a uscat, smochinul s-a veștejit,

rodiul și palmierul, mărul

și toți copacii câmpiei s-au uscat.

A încetat veselia dintre fiii oamenilor.

Invitație la pocăință și la rugăciune

13 Încingeţi-vă și văitați-vă, preoţilor!

Gemeți, slujitori ai altarului;

veniți și petreceți noaptea cu saci,

slujitori ai Dumnezeului meu!

Căci au dispărut din casa

Dumnezeului vostru ofranda și libația.

14 Consacrați un post,

convocați o adunare!

Adunați-i pe bătrâni,

pe toți locuitorii țării

în casa Domnului

Dumnezeului vostru

și strigați către Domnul!

15 „Ah, ce zi! Da, se apropie

ziua Domnului,

vine ca o devastare

de la Cel Atotputernic”.

16 Oare nu s-au luat dinaintea ochilor noștri hrana, veselia și bucuria,

din casa Dumnezeului nostru?

17 S-au uscat semințele sub brazdele lor,

au fost devastate grânarele

și au fost dărâmate hambarele,

pentru că s-a uscat grâul.

18 Cum gem animalele!

Cirezile de vite rătăcesc,

căci nu mai este cine să le pască;

chiar și turmele de oi suferă.

19 Către tine, Doamne, strig,

căci focul a devorat pășunile din pustiu

și flacăra a ars toți copacii câmpiei.

20 Chiar și animalele câmpiei

se îndreaptă către tine,

căci s-au uscat canalele de apă

și focul a devorat pășunile din pustiu.