Capitolul 2

Salvarea lui Ióna

1 Domnul a trimis un peşte mare să-l înghită pe Ióna şi Ióna a stat în pântecele peştelui trei zile şi trei nopţi. 2 Ióna s-a rugat Domnului Dumnezeului său din pântecele peştelui. 3 El a zis:

„L-am chemat pe Domnul din

strâmtorarea mea și mi-a răspuns;

din adâncul locuinței morților

am strigat

și tu mi-ai auzit glasul.

4 Tu m-ai aruncat în adânc,

în inima mării,

și un torent m-a învăluit:

toate talazurile și valurile tale

au trecut peste mine.

5 Eu ziceam:

«Sunt alungat dinaintea ochilor tăi,

nu voi mai putea privi

spre templul tău cel sfânt».

6 M-au înconjurat apele până la gât,

abisul m-a învăluit și trestia

s-a împletit în jurul capului meu.

7 Am coborât până la temeliile munților;

zăvoarele pământului [s-au închis]

în urma mea pentru totdeauna.

Dar ai ridicat viața mea din groapă,

Doamne Dumnezeul meu.

8 Când viața mea se ofilea în mine,

mi-am adus aminte de Domnul

și rugăciunea mea a ajuns la tine,

în templul tău cel sfânt.

9 Cei care slujesc idoli ai deșertăciunii

îndepărtează bunătatea de la ei.

10 Dar eu, cu glas de laudă,

îți voi aduce jertfă,

ce am promis voi împlini.

Mântuirea aparține Domnului”.

11 Domnul i-a zis peștelui și el l-a vărsat pe Ióna pe uscat.