Capitolul 13

II. ÎMPĂRȚIREA ȚĂRII ÎNTRE TRIBURI

Teritoriile rămase de ocupat

1 Iósue a îmbătrânit şi Domnul i-a zis: „De-acum eşti bătrân şi ţara care a mai rămas să fie luată în stăpânire este foarte mare. 2 Aceasta este ţara care a mai rămas: toate teritoriile filisténilor şi cele ale [fiilor] lui Gheşúr, 3 de la Şihór, care este la hotarul Egiptului, până la hotarul Ecrónului, spre nord, care este socotit canaanean; cele cinci provincii filisténe: Gáza, Aşdód, Aşchelón, Gat, Ecrón, şi avímii; 4 de la Temán, toată ţara canaaneénilor, de la Ara, care este a sidoniénilor, până la Aféc, hotarul amoréilor, 5 ţinutul celor din Ghébal şi tot Libánul spre răsăritul soarelui, de la Báal-Gad la poalele muntelui Hermón, până la intrarea în Hamát; 6 toţi locuitorii din munţi, de la Libán până la Misrefót-Máim, toţi sidoniénii. Eu îi voi alunga dinaintea copiilor lui Israél. Tu dă numai ţara aceasta ca moştenire fiilor lui Israél, după cum ţi-am poruncit! 7 Acum împarte ţara aceasta ca moştenire celor nouă triburi şi jumătăţii tribului lui Manáse; 8 cu ei, fiii lui Rubén şi cei ai lui Gad şi-au luat moştenirea lor pe care le-a dat-o Moise dincolo de Iordán, spre răsărit, aşa cum le-a dat-o Moise, slujitorul Domnului: 9 de la Aroér, care este pe malul râului Arnón, şi de la cetatea care este în mijlocul văii, întreg platoul Madába, până la Dibón; 10 toate cetăţile lui Sihón, regele amoréilor, care era rege la Heşbón, până la hotarul fiilor lui Amón; 11 Galaád, teritoriul [fiilor] lui Gheşúr şi al [fiilor] lui Maáca, tot muntele Hermón şi tot Basánul până la Salcá; 12 întreg regatul lui Og, în Basán, care era rege în Aştarót şi în Edréi, el fiind supravieţuitor dintre refaími, pe care Moise îi lovise şi îi alungase. 13 Fiii lui Israél nu i-au alungat pe [fiii] lui Gheşúr şi pe [fiii] lui Maáca. Aceştia au locuit în mijlocul lui Israél până în ziua de azi. 14 Numai tribului lui Lévi nu i-a dat moştenire. Sacrificiile prin foc ale Domnului Dumnezeului lui Israél sunt moştenirea lui, după cum le-a zis [Domnul]”.

Tribul lui Rubén

15 Moise a dat tribului fiilor lui Rubén după familiile lor. 16 Ei au avut ca teritoriu de la Aroér, care este pe malul râului Arnón, şi cetatea care este în mijlocul văii şi tot platoul de lângă Madába, 17 Heşbón şi toate cetăţile lui de pe platou, Dibón, Bamot-Báal, Bet-Báal-Meón, 18 Iáhaţ, Chedemót, Mefáat, 19 Chiriatáim, Sibmá, Ţéret-Haşahár, pe muntele văii, 20 Bet-Peór, poalele muntelui Pisgá, Bet-Ieşimót, 21 toate cetăţile de pe platou, întreg regatul lui Sihón, regele amoréilor, care era rege la Heşbón: Moise îl lovise pe el şi căpeteniile din Madián, pe Eví, Réchem, Ţur, Hur şi Réba, conducători ai lui Sihón care locuiau în ţară. 22 Între cei pe care i-au ucis, fiii lui Israél l-au omorât cu sabia şi pe Balaám, fiul lui Beór, ghicitorul. 23 Hotarul fiilor lui Rubén a fost Iordánul. Acest teritoriu a fost moştenirea fiilor lui Rubén, după familiile lor: cetăţile şi satele lor.

Tribul lui Gad

24 Moise a dat tribului lui Gad şi fiilor lui Gad, după familiile lor. 25 Teritoriul lor a fost Iazér, toate cetăţile Galaádului, jumătate din ţara fiilor lui Amón până la Aroér, faţă în faţă cu Rabá, 26 de la Heşbón până la Rámat-Míţpa şi Betoním, de la Mahanáim până la hotarul Debírul, 27 şi în vale, Bet-Harám, Bet-Nimrá, Sucót şi Ţafón, ceea ce a rămas din regatul lui Sihón regele din Heşbón. Hotar era Iordánul până la ţărmul Mării Chinneret, dincolo de Iordán, spre est. 28 Aceasta este moştenirea fiilor lui Gad, după familiile lor: cetăţile şi satele lor.

Jumătatea tribului lui Manáse

29 Moise a dat la jumătate din tribul lui Manáse şi a aparţinut [acestei] jumătăţi a fiilor lui Manáse, după familiile lor: 30 teritoriul lor a fost de la Mahanáim, tot Basánul, întregul regat al lui Og, regele din Basán, întregul Havót-Iaír, care este în Basán, şaizeci de cetăţi. 31 Jumătate din Galaád, Aştarót şi Edréi, cetăţi din regatul lui Og, în Basán, [au fost date] fiilor lui Machír, fiul lui Manáse, adică la jumătate din fiii lui Machír, după familiile lor.

32 Pe acestea le-a dat Moise ca moştenire în stepele din Moáb, dincolo de Iordán, în dreptul Ierihónului, spre răsărit. 33 Moise n-a dat nicio moştenire tribului lui Lévi; Domnul Dumnezeul lui Israél, el este moştenirea lor, după cum îi spusese [Domnul].