Capitolul 19

Tribul lui Simeón

1 În al doilea rând, sorţii au căzut pentru Simeón, pentru tribul fiilor lui Simeón, după familiile lor. Moştenirea lor era în mijlocul moştenirii fiilor lui Iúda. 2 În partea lor de moştenire erau: Béer-Şéba, Şéba, Moláda, 3 Haţár-Şúal, Balá, Aţém, 4 Eltolád, Betul, Hormá, 5 Ţiclág, Bet-Marcabót, Haţár-Susa, 6 Bet-Lebaót şi Şaruhén, treisprezece cetăţi şi satele lor; 7 Áin, Rimón, Éter şi Aşán, patru cetăţi şi satele lor 8 şi toate satele din împrejurimile acestor cetăţi până la Baalát-Béer, Rámat Négheb. Aceasta este moştenirea tribului fiilor lui Simeón, după familiile lor. 9 Moştenirea fiilor lui Simeón a fost luată din partea fiilor lui Iúda; căci partea fiilor lui Iúda era prea mare pentru ei şi de aceea fiii lui Simeón au avut moştenire în mijlocul moştenirii lor.

Teritoriul tribului lui Zabulón

10 În al treilea rând, sorţii au căzut pentru fiii lui Zabulón, după familiile lor, şi hotarul moştenirii lor era până la Saríd. 11 Hotarul lor urca spre vest, spre Mareala, se întindea spre Dabeşet, apoi spre râul care este în faţă cu Iocneám. 12 De acolo, de la Saríd, spre est, spre răsăritul soarelui, până la hotarul de la Chislót-Tábor, ieşea la Dabrát şi urca la Iafía. 13 De acolo trecea spre răsărit, la est de Ghitá-Héfer, la Itá-Caţín, şi ieşea la Rimón, care se întindea până la Néa. 14 Hotarul se întorcea de la sud de Hannatón şi avea ieşirile în valea Iftáh-El, 15 Catát, Nahalál, Şimrón, Idealá, Betleém: douăsprezece cetăţi şi satele lor. 16 Aceasta este moştenirea fiilor lui Zabulón, după familiile lor: aceste cetăţi şi satele lor.

Teritoriul tribului lui Isahár

17 În al patrulea rând, sorţii au căzut pentru fiii lui Isahár, după familiile lor. 18 Hotarul lor era spre Izreél, Chesulót, Şúnem, 19 Hafaráim, Şión, Anaharát, 20 Rabít, Chişión, Abéţ, 21 Remét, En-Ganím, En-Had şi Bet-Páţeţ; 22 hotarul atingea Táborul, Şahaţíma, Bet-Şémeş şi ieşea la Iordán: şaisprezece cetăţi şi satele lor. 23 Aceasta este moştenirea tribului fiilor lui Isahár, după familiile lor: aceste cetăţi şi satele lor.

Teritoriul tribului lui Aşér

24 În al cincilea rând, sorţii au căzut pentru tribul fiilor lui Aşér, după familiile lor. 25 Hotarul lor era Helcát, Halí, Béten, Acşáf, 26 Alamélec, Ameád şi Mişeál; atingea, spre vest, Carmélul şi Şihór-Libnát; 27 se întorcea spre răsăritul soarelui, la Bet-Dagón, atingea [teritoriul lui] Zabulón şi valea Iftáh-El la nord de Bet-Émec şi Neiél şi ieşea la stânga de Cabúl, 28 Hebrón, Rehób, Hamón şi Cána, până la Sidónul cel Mare. 29 Hotarul se întorcea spre Ráma, până la fortăreaţa Tir; se întorcea spre Hosá şi avea ieşirile la mare, dinspre partea Aczíb, 30 Umá, Aféc şi Rehób: douăzeci şi două de cetăţi şi satele lor. 31 Aceasta este moştenirea tribului fiilor lui Aşér, după familiile lor: aceste cetăţi şi satele lor.

Teritoriul tribului lui Neftáli

32 În al şaselea rând, sorţii au căzut pentru fiii lui Neftáli, după familiile lor. 33 Hotarul lor era de la Hélef, de la Élon Beţaananím, Adamí-Nécheb şi Iábneél până la Lacum şi avea ieşirile la Iordán. 34 Hotarul se întorcea spre vest, la Aznot-Tábor, şi ieşea de acolo la Hucóc; atingea Zabulón la sud, la vest, Aşér şi Iúda, iar Iordánul era spre răsăritul soarelui. 35 Fortăreţele erau: Ţidím, Ţer, Hamát, Racát, Chinéret, 36 Adámá, Ráma, Haţór, 37 Chédeş, Edréi, En-Haţór, 38 Ireón, Migdál-El, Hórem, Bet-Anát şi Bet-Şémeş: nouăsprezece cetăţi şi satele lor. 39 Aceasta este moştenirea tribului fiilor lui Neftáli, după familiile lor: aceste cetăţi şi satele lor.

Teritoriul tribului lui Dan

40 În al şaptelea rând, sorţii au căzut pentru tribul fiilor lui Dan, după familiile lor. 41 Hotarul moştenirii era Ţoréea, Eştaól, Ir-Şémeş, 42 Şaalabín, Aialón, Itlá, 43 Élon, Timnáta, Ecrón, 44 Elteché, Ghibetón, Baalát, 45 Iehúd, Bené-Berác, Gat-Rimón, 46 Me-Iarcón şi Racón, cu hotarul care este faţă în faţă cu Yáfo. 47 Ţinutul fiilor lui Dan se întindea de acolo. Fiii lui Dan au urcat şi au luptat împotriva lui Léşem; l-au capturat, l-au trecut prin ascuţişul sabiei, l-au luat în stăpânire şi au locuit în el. Au dat [cetăţii] Léşem numele de Dan, după numele tatălui lor.

48 Aceasta este moştenirea tribului fiilor lui Dan, după familiile lor: aceste cetăţi şi satele lor.

49 Când fiii lui Israél au terminat de împărţit ţara, după hotarele ei, i-au dat lui Iósue, fiul lui Nun, o moştenire în mijlocul lor. 50 După cuvântul Domnului, i-au dat cetatea pe care o cerea el: Timnát-Sérah, în muntele lui Efraím. El a zidit cetatea şi a locuit în ea.

51 Acestea sunt moştenirile pe care le-au împărţit prin sorţi Eleazár, preotul, Iósue, fiul lui Nun, şi căpeteniile de familie ale triburilor fiilor lui Israél, înaintea Domnului, la Şílo, la uşa cortului întâlnirii. Şi au terminat de împărţit ţara.